Hlavní navigace

Kukuřice – LONG: Co vše se letos může změnit u kukuřice?

4. 5. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Zásoby této komodity dosáhly relativně vysoké úrovně. To se ovšem může diametrálně změnit. Proč a jaké to bude mít důsledky?

Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu s hrubým zrnem (kukuřice, čirok, ječmen, oves, žito) a v posledních letech představuje zhruba tři čtvrtiny celkového objemu. Větší část nabídky kukuřice se používá ke krmení zvířat, přičemž zbylá část putuje na potravinářské a průmyslové účely, včetně výroby ethanolu. Globální produkce kukuřice v posledních letech rostla výrazným tempem. Taktéž celosvětová spotřeba kukuřice každým rokem stoupá. Zásoby této komodity dosáhly relativně vysoké úrovně. To se ovšem může diametrálně změnit, jelikož v letošním roce se velikost oseté plochy v USA i v Evropě výrazně zmenšila.

Podle údajů agentury Reuters zemědělci letos šetří a to od strojních zařízení až po hnojiva. Tuto skutečnost potvrzují i nadnárodní americké společnosti, které podnikají v agrárním sektoru, jelikož markantní úspory zemědělců se citelně dotkly jejich zisků. Mezivládní organizace IGC odhaduje snížení globální produkci kukuřice v letošní sezóně 2015–16 na 938 milionů tun z předchozích 992 milionů tun. Podle údajů amerického Ministerstva zemědělství (USDA) se navíc v tomto roce očekává vyšší poptávka po krmné kukuřici a po kukuřici na výrobu ethanolu. 

Po provedení fundamentální a technické analýzy jsme dospěli k názoru, že cena futures na kukuřici by se mohla v nejbližších třech měsících pohybovat okolo 350 – 320 centů za bušl, avšak za další tři měsíce až do konce roku by cena mohla zaznamenat růst k úrovním 415 – 450 centů za bušl.

Hlavní důvody, proč očekáváme růst ceny kukuřice:

1. Osetá plocha kukuřice klesá třetím rokem v řadě  

Na konci března tohoto roku americké Ministerstvo zemědělství (USDA) zveřejnilo odhad oseté plochy v USA pro rok 2015. Spojené státy jsou největším producentem obilnin na světě. USDA odhaduje, že plocha osetá kukuřicí bude činit 89,2 milionu akrů, což je pokles o 2 procenta v porovnání s loňským rokem. Trh očekával 88,7 milionu akrů.

Výměra plochy oseté kukuřicí klesá třetím rokem v řadě a současně by měla být podle USDA v tomto roce také nejnižší osetou plochou ve Spojených státech od roku 2010.

2. Zemědělci sklidili výrazně menší plochu kukuřice 

Jak vyplývá z údajů Ministerstva zemědělství (USDA) zemědělci sklidili v minulém roce menší plochu kukuřice, než tomu bylo v předešlých letech. Sklizená plocha za roce 2014/15 činila 83,14 milionu akrů, přičemž ještě v letech 2012/13 a 2013/14 se držela okolo 87,40 milionu akrů. Pokles sklizně bude dál pokračovat. Mezinárodní rada pro obiloviny (IGC) očekává v letošním roce 2015/16 výraznou redukci sklizené plochy kukuřice. 

3. Výnosnost polí bude v tomto roce průměrná 

Nedostatek srážek a nejhorší sucho za půl století byly důvody, které vedly v roce 2012/13 k nejnižší k výnosnosti polí od roku 2007/08, jež činila 123,10 bušlů na akr. V následujících letech se situace změnila a docházelo k vyšší výnosnosti polí, přičemž rekordní výnosnost byla zaznamenaná v minulém roce a to 170,99 bušlů na akr. 

Po rekordní výnosnosti polí v předchozím roce americké Ministerstvo zemědělství letos očekává průměrnou výnosnost polí. Tuto prognózu potvrzuje i agentura Reuters. Podle posledních údajů agentury zemědělci v USA letos výrazně utahují opasky a šetří na všem, co se dá, od strojního zařízení až po hnojiva. Tato sezóna bude dle Reuters nejúspornější sezónou za posledních osm let. 

Díky výrazným úsporám mají nyní problémy největší světoví výrobci zemědělských strojů. Mezi tyto špičky se řadí i společnost Deere & Co, která oznámila 43% pokles zisku v prvním čtvrtletí a propustila již 1500 pracovníků ve státech Iowa, Illinois a Kansas. Stejně tak nadnárodní americká společnost Monsanto, jež podniká v agrárním sektoru, oznámila 10% pokles objemu prodeje osiv.

4. Globální produkce kukuřice roste v posledních letech výrazným tempem

Největší nárůst byl patrný v roce 2013, kdy se celosvětová produkce zvýšila na 989,6 milionu tun, kdežto v roce 2012 dosahovala pouhých 867,9 milionu tun. V roce 2014 se globální sklizeň zvýšila marginálně. Taktéž celosvětová spotřeba kukuřice rok od roku stoupá. V některých letech dokonce předčila produkci. Výrazný nárůst globální spotřeby byl zaznamenán v roce 2013 a to na 944,8 milionu tun z předchozích 868,7 milionu tun. V minulém roce se celosvětová spotřeba opět zvýšila, čímž se dostala na konečných 972,5 milionu tun. 

Zásoby této komodity vykazují rostoucí křivku, když se za rok 2014 dostaly na konečných 185,3 milionu tun. Poměr zásob ke spotřebě v roce 2014 zaznamenal nejvyšší nárůst od roku 2008. Podle posledního odhadu USDA jsou americké a světové zásoby kukuřice menší, než se očekávalo na konci hospodářského roku v důsledku rostoucí poptávky. Mezivládní organizace IGC odhaduje snížení globální produkci kukuřice v letošní sezóně 2015–16 na 938 milionů tun z předchozích 992 milionů tun. 

5. Využití kukuřice pro výrobu ethanolu a biopaliv se zvyšuje 

Kukuřice neslouží pouze jako potravina, ale až 40 % její produkce v USA se využívá k výrobě ethanolu. Spotřeba kukuřice na výrobu ethanolu se od roku 2012 zvyšuje. Pokles spotřeby kukuřice na výrobu ethanolu v sezóně 2012 byl způsoben nejhorším suchem za posledních 55 let v USA, což silně ovlivnilo klíčové pěstitelské oblasti kukuřice. Z této situace je tedy patrné, jak důležitá je tato komodita pro výrobu ethanolu a biopaliv obecně. V roce 2013 se využilo 5 134 milionů bušlu kukuřice a v roce 2014 se toto číslo ještě zvýšilo na 5 175 milionů bušlů, což je nejvíce od roku 1984. 

6. Technická analýza kukuřice 

Cena kukuřice se na týdenním grafu od začátku roku 2015 drží v úzkém bočním pásmu v rozmezí 400 až 365 centů za bušl. Klouzavé průměry (rychlejší EMA 50 a pomalejší EMA 100) se drží nad cenou. V polovině ledna se trh pokoušel prorazit supportní úroveň 365 centů za bušl, avšak marně. Supportní úroveň v průběhu dalších měsíců zůstala nadále akceptována, až do poloviny dubna, kdy došlo k prolomení, přičemž cena od té doby má tendenci postupně mírně klesat. Podle našeho názoru se cena v prvních třech měsících bude pohybovat v medvědím trendu, přičemž nejbližší supportní úrovně jsou 350 – 320 centů za bušl. Za další tři měsíce, až do konce roku po projevení fundamentů očekáváme růst ceny k úrovním 415 – 450 centům za bušl. 

Možná rizika:

1. Zemědělci mohou sklidit větší plochu kukuřice.
2. Výnosnost polí může v případě dobrého počasí dosáhnout rekordní úrovně podobně jako v roce 2014.
3. Chabá poptávka po kukuřici, markantní produkce a vysoké zásoby mohou způsobit pokles ceny této komodity.

skoleni_4_3

Závěr

Důvody, proč v časovém horizontu 6 měsíců očekáváme růst ceny kukuřice
1. Výměra plochy oseté kukuřicí klesá třetím rokem v řadě a současně by měla být podle USDA v tomto roce také nejnižší osetou plochou ve Spojených státech od roku 2010.
2. Zmenšování sklizené plochy kukuřice v letošním roce 2015/16 bude dál pokračovat.
3. Omezování investic do hnojiv vede k nejúspornější sezóně za posledních osm let.
4. IGC odhaduje nižší globální produkci kukuřice v letošní sezóně 2015–16.
5. Spotřeba kukuřice na biopaliva dál roste.

Specifikace kontraktu

Futures kontrakt na kukuřici (CME Group)
Měsíc dodání červenec 2015 (případně další měsíce při dlouhodobé investici)
Objem kontraktu 5 000 bušlů
Kurz v USc/bušl
Hodnota bodu: 1 bod = 50 USD (pohyb kurzu o 1 bod znamená zisk/ztrátu 50 USD)
Margin 2781 USD/kontrakt

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).