Hlavní navigace

Která přiznání podat elektronicky a která papírově? Jak snadno poznáte, že se nová povinnost vztahuje i na vás?

23. 3. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Kdy neplatí povinnost elektronického podání u přiznání k dani z příjmů? Máme pro vás další podrobnosti o povinnosti podávat některá přiznání elektronicky.

Od ledna došlo k výraznému rozšíření skupiny osob, která má datovou schránku zřízenou ze zákona. Novinka se dotkla podnikajících fyzických osob a nepodnikajících právnických osob. Těmto subjektům stát od ledna průběžně zakládá datovky, hotovo by mělo být na konci března.

Ve chvíli, kdy dojde k aktivaci datové schránky (k tzv. zpřístupnění dojde po prvním přihlášení, nebo automaticky po uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení – dle toho, co nastane dříve), začnou platit také novinky, které se týkají doručování úředních písemností a formy některých podání.

Která přiznání ano a která ne?

Poplatníci od této chvíle musí podávat daňová přiznání, která souvisejí aspoň částečně s jejich podnikatelskou činností, elektronicky.

To znamená, že třeba za svou novou nemovitost, která nijak nesouvisí s podnikáním, přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky podávat nemusíte.

Tento případ se může vztahovat i přímo na přiznání k dani z příjmů. I s aktivovanou datovkou ho podnikatel může podat papírově, pokud v něm uvádí pouze příjmy nesouvisející ani částečně s podnikatelskou činností. Může jít tedy o příjmy z nájmu, příjmy ze zaměstnání či příjmy z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty.

Stále si nejste jistí?

Pokud si stále nejste jistí, zda se na vás nová povinnost podat přiznání elektronicky vtahuje, zodpovězte si následující otázky. Pokud vždy odpovíte „ano“, povinnost se na vás vztahuje.

Byli jste k 1. 1. 2023 podnikající fyzickou osobou (OSVČ)?

Pokud jste měli datovku podnikající fyzické osoby založenou ještě před začátkem letošního roku dobrovolně, od 1. ledna 2023 se stala datovkou zřízenou ze zákona a začala pro vás platit povinnost podávat přiznání za příjmy z výdělečné činnosti elektronicky.

Datová schránka byla zřízena podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1. 1. 2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku. Připomeňme, že i těm, kteří měli k tomuto datu provozování živnosti přerušeno.

Podnikajícím osobám, které nejsou zapsané v evidenci nebo rejstříku, tedy např. autorům nebo umělcům, datová schránka ze zákona zřízena nebyla, novou povinností podat daňové přiznání elektronicky se tedy nemusí zabývat, vysvětluje Hana Baráková, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Měli jste v roce 2022 příjmy ze samostatné činnosti (vyplňujete ř. 37 daňového přiznání)?

Pokud budete podávat daňové přiznání, kde jsou jen jiné druhy příjmů než příjmy ze samostatné činnosti (např. příjmy z nájmu, z obchodování s cennými papíry nebo jinými finančními instrumenty, příjmy ze zaměstnání apod.), nová povinnost podat daňové přiznání elektronicky se na vás nevztahuje.

Nehraje přitom roli, zda jste měli příjmy po celý minulý rok, nebo jen po jeho část. Podstatné je, jestli šlo o příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

Měli jste v okamžiku podání daňového přiznání v roce 2023 zpřístupněnou (aktivovanou) datovou schránku?

Pokud jste měli v minulosti dobrovolně zřízenou podnikatelskou datovku na svou žádost a poté jste ji nechali znepřístupnit (do konce minulého roku to bylo možné), stát vám založí novou podnikatelskou datovku.

Jak už jsme mnohokrát uvedli, pro vznik povinnosti podávat přiznání za příjmy z výdělečné činnosti elektronicky je rozhodující okamžik aktivace datové schránky (tzv. zpřístupnění). To nastává buď vaším prvním přihlášením do datovky, nebo automaticky patnáctým dnem po doručení dopisu s přihlašovacími údaji – dle toho, co nastane dříve. Tento okamžik je nutné odlišovat od prostého zřízení datovky, které ještě žádnou povinnost nezakládá.

Pokud jste loni měli příjmy z výdělečné činnosti a stát vám ze zákona založil datovku, ještě tehdy jste se mohli „přiznat“ papírově. Teprve od její aktivace už musíte elektronicky.

Zjistíte-li, že jste přiznání podali v listinné podobě v době, kdy už byla vaše datovka aktivní, musíte přiznání podat znovu elektronicky.

Pokud vám datovku podnikající fyzické osoby založil stát, ale vy jste si nevyzvedli dopis s přístupovými údaji, aktivaci se tak jako tak nevyhnete. Na zásilku se totiž po 10 dnech od jejího uložení aplikuje fikce doručení a bude se považovat za doručenou. Poté dojde k aktivaci po 15 dnech od fikce doručení.

Kdy je datová zpráva doručena fikcí?

Pokud poslední z 10 dnů, které běží, než nastane fikce doručení, připadá na víkend nebo svátek, posune se datum doručení na nejbližší pracovní den.

Dny se nepočítají jako úseky 24 hodin od chvíle doručení do datovky, ale jako celé kalendářní dny. Bez ohledu na přesný čas doručení tak 10denní lhůta končí s koncem 10. dne (případně déle, pokud konec lhůty připadne na víkend či svátek – viz výše).

Nemám přístupové údaje. Jak se do datovky dostanu?

Zřízení datové schránky si můžete ověřit na webu mojedatovaschranka.cz.

Pokud by se stalo, že jste si přístupové údaje nevyzvedli, ztratili je nebo k vám nedorazily z jiného důvodu, můžete si o nové požádat na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

Máte-li identitu občana, můžete se přihlásit do datovky např. i přes bankovní identitu.

Elektronické podání platí i pro neziskovky

Ačkoli se většinou všude řeší datovky v souvislosti s podnikajícími fyzickými osobami, stát od začátku roku datovky ze zákona zakládá také tzv. nepodnikajícím právnickým osobám zapsaným v registru osob. I těmto subjektům může vzniknout povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Může jít např. o spolky, společenství vlastníků jednotek, nadace, nadační fondy, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti zapsané k 1. lednu 2023 v základním registru právnických osob.

Jak správně podat přiznání elektronicky?

Pro jistotu zopakujme, že chcete-li poslat přiznání přes datovku nebo e-mailem s elektronickým ověřeným podpisem, musíte přiznání posílat ve formátu XML, nikoli tedy v PDF.

Další možností je podat přiznání přes portál MOJE daně buď přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), nebo přes Online finanční úřad.

Elektronické podání v tomto případě nelze učinit prostřednictvím tzv. e-tiskopisu (tedy datové zprávy, která je do 5 dnů potvrzena způsoby podle daňového řádu) ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem, upozornila Baráková z Generálního finančního ředitelství.

Doplnila také, že vzhledem k nové povinnosti budou pracovníci finančních úřadů  využívat neformální způsoby komunikace, aby pomohli poplatníkům v případě, že podají přiznání špatně. Finanční úřady vás mohou kontaktovat např. e-mailem, telefonicky či prostřednictvím SMS. V souvislosti s nedávno avizovanými phishingovými útoky a rozesíláním podvodných SMS upozorňujeme, že případná zaslaná zpráva bude mít informativní charakter, nebude od vás vyžadovat odpověď ani nebude obsahovat žádné aktivní odkazy, dodala Baráková.

V dohledné době by měla být také aktivována kontaktní telefonní linka Ministerstva vnitra, na které budou operátoři odpovídat na technické otázky. Číslo linky zatím není známo.

Aktivace 15 dní po založení vs. 15 dní od doručení přístupů

Moment aktivace, tedy zpřístupnění datové schránky, se liší podle toho, o jakou datovku se jedná.

Zjednodušeně řečeno, automatickému zpřístupnění datové schránky patnáctým dnem v případě datových schránek zřizovaných ze zákona (v případě neaktivity uživatele) vždy předchází moment doručení přístupových údajů, které mohou být doručeny buď fikcí, pokud si je adresát nepřevezme osobně, nebo osobním převzetím, řekla nám Hana Malá z odboru tisku Ministerstva vnitra ČR s tím, že v případě datovek fyzických osob, u nichž jsou datovky na bázi dobrovolnosti, pak za předpokladu jejich dálkového zřízení online skrze Identitu občana platí i nadále pravidlo, že datovka se automaticky zpřístupní patnáctým dnem od zřízení schránky, pokud se do ní dříve nepřihlásíte.

Jinak řečeno, v případě, že stát zakládá datovku podnikající fyzické osobě, je schránka aktivována (zpřístupněna) buď prvním přihlášením, nebo automaticky patnáctým dnem od doručení přístupových údajů, pokud se do ní nepřihlásíte dříve.

V případě, že si datovku zřizujete tzv. před dálkový přístup pomocí Identity občana, je datovka aktivována (zpřístupněna) prvním přihlášením nebo patnáctým dnem od zřízení datové schránky, pokud se do ní nepřihlásíte dříve. V tomto případě se přístupové údaje nevydávají, a tedy nedoručují, pokud o to výslovně nepožádáte.

skoleni_21_6

V případě, že jako podnikající fyzická osoba už máte dobrovolně zřízenou datovou schránkou jako občan, jsou přístupové údaje k datovce pro podnikající fyzickou osobu doručené do ní, nedostanete je tedy dopisem do vlastních rukou adresáta.

Přístupové údaje jsou pak podle Hany Malé doručeny buď osobním převzetím (přihlášením do datovky fyzické osoby, nebo osobním převzetím listinné zásilky), nebo fikcí. Tedy uplynutím desetidenní úložní lhůty na poště při nepřevzetí listinné zásilky, nebo desátým dnem od dodání datové zprávy, pokud se během této doby do datovky nepřihlásíte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).