Hlavní navigace

Komplexní pojištění sportovců (podrobná analýza)

23. 4. 2012
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Máte doma malého sportovce nebo si sami rádi zajezdíte v motokárách? A co když byste se mohli sportem dobře uživit? Velmi podrobná analýza vás provede úskalím pojištění sportovců.

Není sportovec jako sportovec. Pojistný trh rozděluje sportovce do dvou zásadně rozdílných kategorií lišících se nejen úrovní provozovaného sportu, a to rekreační nebo profesionální, což budiž stěžejní, ale rovněž rozsahem pokrytí, rizikovostí, výlukami provozovaných aktivit a v neposlední řadě i cenou.

Rekreační, nebo profesionální sportovec

Hlavním a nejzásadnějším je správná kategorizace sportovce. Rekreační sportovec je člověk, který vykonává sportovní aktivitu za účelem zvýšení duševních a fyzických hodnot na nižší než krajské úrovni, bez úplaty, bez profesionální smlouvy, příležitostně mimo rizikové sporty jako je například amatérské motoristické závody do vrchu.

Formulace profesionálního sportovce je u různých tuzemských pojišťoven rozličná. Profesionální sportovec je zpravidla registrovaný sportovec na vyšší než krajské soutěži nebo mající profesionální smlouvu nebo beroucí úplatu za vykonávanou činnost nebo příjem z této činnosti je příjmem (převažujícím) hlavním nebo se jedná o rizikový popř. extrémní sport. Čtěte také: Pojištění kol: Téměř žádný výběr, ale výluk spousta

Rizikové zařazení sportovce

Jednotlivé pojišťovny rovněž rozlišují rizikovost daného sportu dle vlastní metodiky. Rizikovost určuje, respektive zvyšuje, cenu a případné limity daného připojištění. Správné zařazení do tzv. rizikové skupiny (RS), která se nemusí odvíjet od povolání nebo zohlednění vůbec (u některých dětských tarifů), opět ve značné míře ovlivňuje plnění – odškodnění pojistné události. Rekreační sportovci jsou zařazeni do rizikových skupin odpovídajících jejich povolání. Nutno ovšem zohlednit, zda provozovaný rekreační sport nepatří mezi rizikové nebo extrémní sporty.

Pro názornost jsou uvedené příklady. Z pojistného trhu byly vybrány tři přední české pojišťovny a jejich produkty, které budou postupně analyzovány:

 1. Allianz pojišťovna – PRO život
 2. Kooperativa pojišťovna – Perspektiva 7BN
 3. Pojišťovna České spořitelny – Flexi životní pojištění

Příklad č. 1 – student a atlet

Emanuel, 22 let, student, atletika – krátké sprinty, extraliga, bez hlavního příjmu, občasné odměny za umístění, není zdrojem převažujících příjmů. Pravidelně vykonává přípravnou činnost.

 1. Allianz – bez zkoumání rizikové skupiny, nutná přirážka za krytí zvýšeného rizika úrazu – rizikové sporty (extraliga).
 2. Kooperativa – riziková skupina č. 1 – student, bez přirážky, není hlavním příjmem. V případě smlouvy, resp. povolání nebo převažujícího příjmu by bylo zařazení do 3.RS.
 3. Pojišťovna České spořitelny – riziková skupina č. 3 -  sportovní činnost se zvýšeným rizikem úrazu. Zde často dochází ke špatnému zařazení, jelikož student je 1.RS.

Příklad č. 2 – živnostník a závodník

Bedřich, 31 let, povoláním automechanik, motokros, celostátní úroveň, bez převažujícího příjmu, nemá smlouvu. Pravidelně vykonává přípravnou činnost.

 1. Allianz  – bez zkoumání rizikové skupiny, nutná přirážka za krytí zvýšeného rizika úrazu – rizikové sporty, nutná přirážka za motorismus.
 2. Kooperativa – riziková skupina č. 2 – automechanik, bez přirážky, není hlavním příjmem (vycházíme z povolání).
 3. Pojišťovna České spořitelny – riziková skupina č. 4, přestože automechanik je 2.RS – sportovní činnost s velmi vysokým stupněm ohrožení zdraví.

Příklad č. 3 – profesionální fotbalista

Luděk, 25 let, povoláním profesionální fotbalista – I. liga, smlouva, fotbal je hlavním zdrojem příjmu.

 1. Allianz  – bez zkoumání rizikové skupiny, nutná přirážka za krytí zvýšeného rizika úrazu – rizikové sporty.
 2. Kooperativa – riziková skupina č. 3 – profesionální sportovec dle článku XVIII, i),j).
 3. Pojišťovna České spořitelny – riziková skupina č. 4 – sportovní činnost s velmi vysokým stupněm ohrožení zdraví, veškeré úrazy při vykonávaní sportovní činnosti nebo přípravy (tréninkové aktivy) jsou vyloučeny z plnění!

Zapamatujte si

Nesprávné zařazení sportovce do patřičné kategorie sebou nese fatální následky v případě pojistné události – úrazu, nemoci, předčasné ukončení kariéry nebo smrti.

Rozsah krytí a cena

Rozsah krytí sportovců se přímo odvíjí dle kategorizace. Profesionální sportovci mají zpravidla krytí omezené kvůli vyšší rizikovosti a cenově je pojištění dražší. Naopak rekreační sportovci jsou asociováni dle svého povolání a mnohdy, nejedná-li se o povolání se zvýšeným rizikem, je pojištění cenově přijatelnější. Čtěte také: Získejte další peníze k nemocenské, stačí dokoupit pojištění od banky

  Trvalé následky ( max. poj. částka) Denní odškodné úraz (max. poj. částka) Hospitalizace úraz i nemoc Max. počet dnů Měsíční náhrada Max. odškodnění Nad rámec tabulek TN max. Cena měsíčně
Allianz 2 mil. (5× progrese) 1000 Kč (5× progrese) 1 000 Kč 365 30 000 Kč 1 015 000 Kč ANO 10 mil. Kč 1 453 Kč
Kooperativa 4 mil. (6× progrese) 3 000 Kč 3 000 Kč 365 90 000 Kč 1 095 000 Kč NE 24 mil. Kč 1 655 Kč
Pojišťovna ČS 2,5 mil. (4× progrese) 3 000 Kč 3 000 Kč 548 90 000 Kč 1 644 000 Kč ANO 10 mil. Kč 4 940 Kč

1. příklad – student a atlet

Emanuel, 22 let, student, atletika – krátké sprinty, extraliga, bez hlavního příjmu, občasné odměny za umístění.

Není zdrojem převažujících příjmů. Pravidelně vykonává přípravnou činnost.

  Trvalé následky ( max. poj. částka) Denní odškodné úraz (max. poj. částka) Hospitalizace úraz i nemoc Max. počet dnů Měsíční náhrada Max. odškodnění Nad rámec tabulek TN max. Cena měsíčně
Allianz 1 mil. (5× progrese) 500 Kč 1 000 Kč 365 15 000 Kč 507 500 Kč ANO 5 mil. Kč 1 453 Kč
Kooperativa 4 mil. (6× progrese) 800 Kč 3 000 Kč 365 24 000 Kč 292 000 Kč NE 24 mil. Kč 1 590 Kč
Pojišťovna ČS 2,5 mil. (4× progrese) 750 Kč 3 000 Kč 548 22 500 Kč 411 000 Kč ANO 10 mil. Kč 4 437 Kč

2. příklad – živnostník a závodník

Bedřich, 31 let, povoláním automechanik podnikatel, motokros, celostátní úroveň, bez převažujícího příjmu, nemá smlouvu.

Pravidelně vykonává přípravnou činnost. Příjem činí 33 000 Kč čistého měsíčně, OSVČ.

Trvalé následky ( max. poj. částka) Denní odškodné úraz (max. poj. částka) Hospitalizace úraz i nemoc Max. počet dnů Měsíční náhrada Max. odškodnění Nad rámec tabulek TN max. Cena měsíčně
Allianz 0,4 mil. (5× progrese) 200 Kč 1 000 Kč 365 6 000 Kč 203 000 Kč ANO 2 mil. Kč 1 711 Kč
Kooperativa 4 mil. (6× progrese) 900 Kč 3 000 Kč 365 27 000 Kč 328 500 Kč NE 24 mil. Kč 2 292 Kč
Pojišťovna ČS 2,5 mil. (4× progrese) 800 Kč 3 000 Kč 548 24 000 Kč 438 400 Kč ANO 10 mil. Kč 9 847 Kč

3. příklad – profesionální fotbalista

Luděk, 25 let, povoláním profesionální fotbalista – I. liga, smlouva, fotbal je hlavním zdrojem příjmu. Měsíční mzda činí 75 000 Kč čistého.

  Trvalé následky ( max. poj. částka) Denní odškodné úraz (max. poj. částka) Hospitalizace úraz i nemoc Max. počet dnů Měsíční náhrada Max. odškodnění Nad rámec tabulek TN max. Cena měsíčně
Allianz 1 mil. (5× progrese) 500 Kč 1 000 Kč 365 15 000 Kč 507 500 Kč ANO 5 mil. Kč 1 453 Kč
Kooperativa 4 mil. (6× progrese) 1 600 Kč 3 000 Kč 365 48 000 Kč 584 000 Kč NE 24 mil. Kč 9 366 Kč
Pojišťovna ČS* 2,5 mil. (4× progrese) 1 900 Kč 3 000 Kč 548 57 000 Kč 1041 200 Kč ANO 10 mil. Kč 17 923 Kč

* nevztahuje se na úrazy související s profesionální sportovní činností a aktivní přípravou (trénink) 

Vše uvedená fakta nás přivádí k otázce, jak vůbec profesionální sportovce kvalitně zajistit proti nahodilým událostem, které mohou do značné až drastické míry ovlivnit nejen příjem, ale i zbytek kariéry – života?

Dle provedené analýzy má většina sportovních oddílu, resp. klubů uzavřené speciální pojistné smlouvy. Čtěte také: Jste spokojeni se svou pojišťovnou?

Sportovec v legislativě

Pojištění sportovců vychází podstatnou měrou ze vztahu klub – sportovec. Důležité je si v prvé řadě určit, v jakém vztahu jsou tyto dva subjekty a v závislosti na tom vyvodit možnosti pojistných smluv.

Vzhledem ke specifičnosti sportovce jako subjektu dvoustranných dohod, v tomto případě „zaměstnaneckých“ je nutné si předestřít základní problematiku určení, kam vlastně sportovec patří.

Bohužel definice českého právního řádu je natolik strohá, že volnost posouzení, kam zařadit sportovce je zde spíše ke škodě věci. České právo zná pojem sport, a to především v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, a to pouze ve svém ustanovení § 2 („sport představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní.“).

Tím další úprava končí. Samotná zákonná definice sportovce není k dispozici, přičemž zákony (např. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění) se tomuto problému věnují pouze okrajově.

Je nutno poznamenat, že tento problém je v dlouhodobém řešení. Různé úpravy, se objevují v různých předpisech toho kterého sportovního svazu (nutno podotknout, že velmi odlišné), přičemž jasnou a závaznou odpověď najít nelze.

Bohužel český zákonodárce není s to se alespoň motivovat (když už ne inspirovat) našimi sousedy, a to např. Slovenskem, které již zákon upravující fenomén sportu vytvořilo (srov. zákon č. 300/2008 Z.z., o organizácii  a podpore športu).

V podstatě lze i konstatovat, že samotné lex sportiva, resp. právní posuzování, respektive právní upravování sportovní problematiky je v českých zemích na velmi nízké úrovni, a to i ve srovnání s ostatními zeměmi. Očekáváme, že vývoj pro futuro bude i nadále kopírovat současné dění, jelikož směřuje spíše k autonomii sportovních organizací.

Bohužel autoři zde podotýkají, že v západních zemích se podobná problematika řeší klasických zaměstnaneckým poměrem s jistými odlišnostmi. Podobný vývoj avšak nelze, ani s ohledem na současnou judikaturu, předpokládat.

S tímto tvrzením je nutno přistoupit i k uzavíráním smluv se sportovními oddíly, kluby, asociacemi. Problém zde nevystává pouze v samotném formálním (o faktickém nemluvě) postavení sportovce, avšak i v dalších faktorech (např. zdaňování, doping, odpovědnost sportovce, apod.) Přečtěte si také: Černý obchod se vstupenkami v olympijských barvách

Sportovec jako zaměstnanec

Problematika zaměstnanecké smlouvy je již na první pohled zřejmá. Sportovec, který by vystupoval jako zaměstnanec, a to se stejnými právy a povinnostmi, nemůže respektovat dané zákonné normy (především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, dále jen „ZP“). Jen pro ilustraci by bylo zajímavé pozorovat sportovce, kterému by musel zaměstnavatel podle § 90 ZP rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Nejen, že je zde založena faktická nemožnost tohoto ustanovení, ale jistě i jeho absurdnost vzhledem ke sportovci a nutnosti jeho výkonu. Dále je na místě problematika dovolených a výpovědí, které by omezili možnosti klubů investovat do svých sportovců, a to s vidinou, že by sportovec mohl v horizontu několika měsíců klub opustit.

Sportovec jako OSVČ – živnostník

Vzhledem k současnému vývoji legislativy si dovolím předpokládat poněkud nepříjemné postavení sportovců jako OSVČ, kteří již nemohou vykonávat pro svůj klub standardní „práci“. V uvedeném případě by docházelo k tzv. švarcsystému.

Do konce roku 2011, byla právní úprava závislé práce natolik definovaná, že činnost sportovce toho kterého sportovního klubu tuto definici nenaplňovala. Z důvodu motivace vlády potlačit jakoukoliv formu švarcsystému, bylo od 1. 1. 2012 přistoupeno na definici novou, v rámci které by činnost sportovce mohla být chápána jako závislá práce.

Sportovec na základě prozatím uvedených skutečností musí chtě nechtě porušit zákon. Vzhledem k výše uvedenému vývoji lze předpokládat, že benevolentnost kontrol, zda ten který klub zneužívá výhody švarcsystému, v budoucnu nebude tak vysoká.

Sportovec jako OSVČ – nezávislé povolání

Nezávislá činnost (dříve známá také jako svobodné povolání) je činnost, do které lze podle zákona o daních z příjmu zařadit například umělce, učitele, vědce a podobné profese (srov. ust. § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, které lze per analogiam použít pro naše potřeby). Podobnou profesí zde autoři chápou i sportovce. V podstatě je to nejlepší varianta.

Smlouvy sportovních klubů

Jistý úzus byl, že sportovní kluby, organizace, apod. uzavíraly se svými sportovci tzv. inominátní neboli nepojmenované smlouvy, a to podle ust. § 51 občanského zákoníku, resp. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. (srov. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění; zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění).

Tyto smlouvy mohly určovat konkrétní práva a povinnosti toho kterého sportovce, přičemž sportovní kluby měly možnost jak konkrétního sportovce zařadit. V současné době, jelikož čtyři měsíce nestačí k predikci, kterou smlouvu uzavírat do budoucna, doporučujeme sportovcům a sportovním klubům určitou poradu se specialisty konkrétního oboru. Bohužel případné sankce mohou být pro určité kluby likvidační.

Názory, že sportovec má výjimečné postavení a může vystupovat jako OSVČ a fakticky provozovat švarcsystém nejsou ojedinělé, ovšem vycházejí z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (srov. rozsudek ze dne 29. listopadu 2011 sp. zn. 2 Afs 16/2011), které logicky nemohlo reflektovat právní úpravu z roku 2012, a zároveň není, v odborných kruzích, jednoznačně schvalováno.

Pojistné smlouvy

Pojistné smlouvy tohoto typu se budou řídit zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění. Typicky jsou pojistné smlouvy označovány jako „soukromé pojištění“, což je i legální definice (srov. ust. § 1 odst. 1 uvedeného zákona o pojistné smlouvě).

U sportovců konkrétního klubu značným způsobem vycházejí ze svého „zaměstnaneckého“ poměru. Rozlišenost těchto smluv je dána především možnostmi klubu.

Pokud vystupuje jako zaměstnavatel, což se může týkat především kolektivních sportu, s výhradou výše uvedeného, lze na něj takto nahlížet. Vzhledem k tomuto mnoho pojišťoven nabízí pojištění zaměstnavatele, například na odpovědnost za škodu způsobenou provozem.

Toto pojištění kryje především sportovní klub, avšak činnost sportovce zahrnuje i osobní odpovědnost, například za zranění, které nekoresponduje s chováním typickým pro ten který sport.

Dále se často řeší i odpovědnost konkrétního sportovce za pochybení v rámci soutěže. Většinou je toto pochybení řešeno určitými sankcemi, které odpovídají zvyklostem konkrétního klubu, příkladem může být dočasné pozastavení činnosti hráče („nechat sedět na střídačce“). Je jasné, že v tomto případe, může hráč přijít o značný obnos peněz.

Otázkou je nakolik jsou schopny reflektovat tuto skutečnost v rámci pojistného plnění a konkrétně určit, jaký obnos pojištění pokrývá. Nadto u sportovců k podobným pochybením, při srovnání s „normálními“ zaměstnanci, dochází nesrovnatelně častěji.

U sportovců provozující sportovní činnost v rámci OSVČ jako živnostník, což se bude týkat především sportovců individuálních sportů, lze spatřovat prvky podobné standardním živnostem, a to stejně jako pojištění.

U sportovců provozujících sportovní činnost v rámci OSVČ jako nezávislé povolání, což je samozřejmě v našem právním systému zřejmě nejschůdnější postup, budou sportovci užívat specifické pojištění odpovídající činnosti konkrétního sportovce. Zde se budou zohledňovat individuální potřeby sportovce.

Pojištění v rámci sportovního klubu resp. svazu

Pojistné krytí jednotlivců v těchto hromadných smlouvách nebývá adekvátní z hlediska potřeb a rizik sportovce. Nicméně všichni sportovci za ně mohou být rádi, jelikož jsou cenově přívětivé. Z trhu byly vybrány následující svazy a krytí:

Úrazové pojištění vybraných sportovních svazů

Úrazové pojištění vybraných sportovních svazů
České asociace přetláčení rukou, Českomoravského stepařského svazu, Českého svazu aerobiku, Českého svazu tanečního sportu, Unie jógy, České federace Wu-šu, Českomoravská taneční organizace
(celkem 264 tis.osob)
Smrt úrazem Trvalé následky Denní
odškodné / Tělesné poškození
Pracovní neschopnost
Pojistitel – Generali Pojišťovna 20/100 tis. Kč 100 tis. Kč 50 Kč / –
Český atletický svaz – pojištění odpovědnosti cvičitelů a trenérů ČSTV Smrt úrazem Trvalé následky Denní
odškodné / Tělesné poškození
Pracovní neschopnost
Pojistitel – Kooperativa pojišťovna 20/100 tis. Kč 50/100 tis. Kč – /20 tis. Kč 130 Kč /den

Výpočet pojistného plnění vychází dle VPP a SPP dané pojišťovny, přičemž se vychází z oceňovacích tabulek pro úrazy respektive trvalé následky.

Příkladem budiž mladík – 13 let, přetržená Achillova šlacha léčená operativně (sešití). Celková doba léčení včetně rehabilitace: 3,5 měsíce. Trvalé následky – kosmetická vada, bez omezení hybnosti. Pojistné plnění bude odpovídat násobku dnů dle diagnózy krát počet dní v oceňovacích tabulkách. Přečtěte si také: Pojištění, které vrací část peněz zpět, je jako šafránu

U Generali maximálně 70×50 = 3500 Kč.

Kooperativa dle oceňovacích tabulek odškodní 10 % čili 2 000 Kč. Rozdíl mezi Denním odškodněním úrazem (DOU) a Tělesným poškozením (TP) je zásadní. V případě mnohočetného poranění se u DOU odškodňuje maximálně do výše nejdelší diagnózy dle oceňovacích tabulek. U TP se pak jednotlivá zranění sčítají procentuálně.

skoleni_28_3

Čistě teoreticky se v případě velmi vážného zranění s léčbou 365 dní odškodní u Generali maximálně 365×50 = 18 250 Kč, zatímco u Kooperativy až 20 000 Kč za denní odškodné plus odškodnění za trvalé následky.

Z těchto propočtů lze jednoznačně říci, že náhrada z úrazového pojištění sportovních svazů není dostačující, obzvláště pak pro výdělečně činné nebo profesionálně se sportem zabývající osoby.

Autor článku

Specialista na rizikové a životní pojištění, finanční analytik. Dříve vrcholový sportovec.

Advokátní koncipient, aktivní sportovec, autor projektu sportovní-právo.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).