Hlavní navigace

Kompenzační bonus: zatím můžete žádat za tři období

25. 11. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Zatím můžete žádat o kompenzace za období od 5. října do 13. prosince 2020. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu a trvání vládních opatření by mělo dojít k prodloužení období, za něž lze náhradu za ušlý zisk dostat.

Kraje nedostanou příspěvek 300 korun na obyvatele jako náhradu za výpadek svých daňových příjmů během nouzového stavu, k němuž došlo kvůli vládním restrikcím. Poslanci totiž přehlasovali senátorský pozměňovací návrh. Osoby samostatně výdělečně činné, společníci malých s. r. o. a osoby pracující na DPČ a DPP mohou v rámci kompenzace ušlých zisků žádat 500 korun za každý den, kdy museli omezit své podnikání nebo jej kvůli vládním opatřením byli nuceni úplně přerušit. Kompenzační bonus se vztahuje na období od 5. října do 13. prosince 2020.

Nyní je tedy možné za celkem 70 dní žádat maximálně částku 35 tisíc korun. V případě dalšího prodloužení nouzového stavu a trvání vládních opatření se však počítá s automatickým prodloužením tohoto období. Vyplácení kompenzačního bonusu poškozeným podnikatelům se bohužel senátní vratkou pozdrželo. Finanční úřady jsou ale stejně jako na jaře připraveny procesovat žádosti velmi flexibilně, říká Alena Schillerová, ministryně financí.

Program se dělí na tři bonusová období

  • První bonusové období: od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (až 31 dní, tedy maximálně 15 500 Kč).
  • Druhé bonusové období: od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tedy maximálně 8 500 Kč).
  • Třetí bonusové období: od 22. listopadu 2020 do 13. prosince 2020 (až 22 dní, tedy maximálně 11 000 Kč).

O kompenzační bonus je možné žádat už od 4. listopadu 2020. Formulář žádosti je možné vyplnit online přímo na webu Finanční správy a následně jej podat na místně příslušném finančním úřadě. Vyplněný formulář můžete buďto odevzdat osobně (přímo do podatelny nebo boxu umístěného na územním pracovišti finančního úřadu), odeslat jej poštou, či odevzdat prostřednictvím datové schránky, nebo také e-mailem. Stačí poslat oskenovanou žádost s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným.

Kompenzační bonus: formuláře online či k vytištění

Interaktivní online formulář v aplikaci

Formuláře pro tisk

Důležité informace

Pokyny k vyplnění žádosti

E-maily na finanční úřady

Podrobný návod, jak vyplnit formulář, najdete v článku: Formulář: kompenzační bonus za říjen a listopad 2020. Ke stažení i online

Žádost o kompenzaci musíte podat nejpozději do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období. Tedy za první bonusové období nejpozději do 4. 1. 2021, druhé bonusové období maximálně do 21. 1. 2021 a za třetí období do 13. 2. 2021.

Nárok na výplatu kompenzace je podmíněn několika podmínkami

  • Obor vašeho podnikaní byl výrazně omezen či uzavřen v důsledku vládních restrikcí, o bonus mohou žádat i podnikatelé, kteří jsou na postižené obory nejméně z 80 % navázáni.
  • K 5. říjnu 2020 jste měli aktivní živnostenské oprávnění. Případně jste jej krátkodobě přerušili po 12. březnu 2020.
  • V případě s. r. o. platí, že musí jít o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s. r. o.
  • O kompenzace mohou žádat také lidé pracující na DPP či DPČ, kteří platili nemocenské pojištění (tzv. pojištěná dohoda) po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců.

Nárok žadatelů na kompenzační bonus však finanční úřady nebudou zdlouhavě ověřovat a vyplatí ho v řádu několika dní na základě podepsaného čestného prohlášení o splnění zákonných podmínek. Případné kontroly oprávněnosti nároku na kompenzační bonus budou probíhat až zpětně. Na rozdíl od jarních měsíců už nebude prověřován souběh vaší činnosti se zaměstnáním, ale jen dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020, tedy to, zda předmět vaší živnosti spadá do některé z oblastí postižených vládními restrikcemi, například pohostinství, kultura, sport, maloobchod, ubytování, služby a další.

Kromě přímo zasažených podnikatelů, kteří museli svou činnost přerušit, mohou o podporu žádat také podnikatelé z řad OSVČ a s. r. o., jejichž předmět činnosti je na tyto obory významně navázán. Zmíněná návaznost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (například restaurace – dodavatel surovin), nebo je jejich profesní činnost spojená s uzavřenou provozovnou (například restaurace–kuchař). Podmínkou přitom je, aby tato navázaná činnost byla omezena nejméně o 80 % za bonusové období a aby pro dotyčného byla hlavním zdrojem obživy, který není možné bez obtíží vykonávat jinde.

Kompenzace pro DPP a DPČ

O kompenzace mohou žádat také lidé pracující na dohodu o provedení práce DPP či dohoda o pracovní činnosti DPČ, co přišli o svůj příjem, který získávali u podnikatele, jenž nemůže provozovat svou činnost kvůli vládním restrikcím. Musí však prokázat práci na DPP či DPČ. O peníze mohou navíc žádat jen ti, kteří současně platili nemocenské pojištění (tzv. pojištěná dohoda) po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců. Na rozdíl od kompenzací vyplácených během první vlny pandemie koronaviru v jarních měsících je druhá vlna pomoci cílená jen na ty, jejichž podnikání vládní omezení citelně zasáhla, a zároveň platí nemožnost kombinace této pomoci v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru.

Účto_tip_změny21

Kompenzace není možné kombinovat

Kompenzační bonus není možné kombinovat s ošetřovným pro OSVČ, jako tomu bylo na jaře, jak už jsme vás informovali v tomto článku. Stejně tak už nebude možná kombinace bonusu s dalšími vládními programy přímé pomoci podnikatelům, jako jsou COVID – Kultura, COVID – Sport či COVID – Cestovní ruch. O čemž jsme vás informovali v článku OSVČ nemohou kombinovat kompenzační bonus a Antivirus. Malá s. r. o. přitom ano.

Ministerstvo financí proto předpokládá, že o kompenzace požádá zhruba 350 tisíc podnikatelů z řad OSVČ a malých s. r. o., kterým finanční úřady vyplatí bonus v celkové výši 5,4 miliardy korun. (Peníze na vyplacení kompenzací přitom půjdou z veřejných rozpočtů: 3,5 miliardy ze státního rozpočtu, 1,4 miliard z rozpočtů obcí a 0,5 miliardy z rozpočtů krajů.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).