Hlavní navigace

Kdy platíte zdravotní a sociální pojištění u přivýdělků?

20. 4. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Kdy u brigád a vedlejších výdělků platíte sociální a zdravotní pojištění a kdy nic neodvádíte bez ohledu na výši příjmu?

Oblast zdravotního a sociálního pojištění je rozsáhlá. Dnes se proto zaměříme na otázky, které nejsou tolik známé a týkají se zejména přivýdělků.

OSVČ a zaměstnanci

Spousta čtenářů nemá jasno v základních odvodech zaměstnanců a OSVČ na sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Zopakujme si proto, že zaměstnanci odvádí na sociálním pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel pak za ně odvádí dalších 25 % z hrubé mzdy a zároveň odpovídá za správný výpočet a včasný odvod sociálního pojištění na účet příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) naproti tomu odvádějí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Ten odpovídá polovině jejich hrubého zisku. Pokud OSVČ vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musí vždy platit alespoň minimální zálohy na sociální pojištění, které v letošním roce činí 1972 Kč.

Sociální pojištění je jedinou povinnou „daní“, u které vyšší odvody přinášejí plátci přímé výhody, a to formou vyšší nemocenské, mateřské, podpory v nezaměstnanosti a hlavně důchodu, uvedla Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars s tím, že i výše všech státních důchodů (starobních, invalidních i pozůstalostních) závisí na příjmech, ze kterých jste sociální pojištění odváděli.

OSVČ nedosáhnou na všechny dávky

Dávkami nemocenského pojištění jsou:

  • nemocenské,
  • peněžitá pomoc v mateřství (mateřská),
  • ošetřovné,
  • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

OSVČ ale mohou čerpat pouze první dvě zmíněné. A jen v případě, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Na něj se odvádí 2,3 % z vyměřovacího základu, minimálně však 115 Kč měsíčně. Nemocenské ale OSVČ začíná dostávat až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti, což je sice stejné, jako u zaměstnance, ale ten čerpá od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Pokud platíte jen odvody na důchodové pojištění, ale nemocenského se neúčastníte, vznikne vám nárok jen na podporu v nezaměstnanosti a státní důchod (při splnění dalších podmínek).

Zdravotní pojištění

V případě zdravotního pojištění zaměstnanci odvádějí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel za ně platí dalších 9 %. Zaměstnanci musí platit zdravotní pojištění alespoň z minimální mzdy. Pokud je tedy váš vyměřovací základ nižší než minimální mzda, musíte doplatit pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů. Existuje ale také skupina osob, pro které minimální vyměřovací základ neplatí. Patří do ní například držitelé ZTP nebo ZTP/P průkazů nebo státní pojištěnci.

V případě zdravotního pojištění jak u zaměstnanců, tak u osob samostatně výdělečně činných, nemůže nastat situace, že nevznikne povinnost zdravotní pojištění platit, jako je to možné v případě daně z příjmu fyzických osob, připomněla Ivanco a dodala také, že zdravotní pojištění se musí platit za každého občana, ať už se jedná o zaměstnance, OSVČ, nebo osobu bez zdanitelných příjmů. Výjimkou jsou státní pojištěnci, kam řadíme například vyživované děti a studenty nebo třeba maminky na mateřské či rodičovské.

Vedlejší a hlavní činnost

Sociální pojištění

Vykonáváte-li jako OSVČ vedlejší činnost, platíte nižší zálohy na pojistné. Podmínky pro vedlejší činnost splňujete například při výkonu samostatné výdělečné činnosti vedle zaměstnání, při studiu nebo v důchodu.

Je-li dosažený hrubý zisk, tedy příjem ponížený o výdaje, do níže uvedeného limitu, pak se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti neplatí, uvedla Gabriela Ivanco.

Pamatujte ale na to, že pokud z příjmu neodvádíte sociální pojištění, neovlivňuje nárok ani výši podpory ani důchodu.

Za celý rok 2015 se sociální pojištění neplatí, jestliže hrubý zisk nepřesáhne částku 63 865 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje, vysvětlila Ivanco. Za každý měsíc, kdy jste loni nevykonávali vedlejší činnost, se vám proto limit sníží o 5323 Kč.

Zdravotní pojištění

OSVČ na zdravotním pojištění platí 13,5 % z vyměřovacího základu. Ten tvoří polovina příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů. Pokud je váš skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, musíte i přesto platit zálohy na pojistné z minimálního vyměřovacího základu. Tím je dvanáctinásobek poloviny průměrné měsíční mzdy.

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění vypočítává vždy ze skutečně dosaženého zisku a nemusí být tedy dodržen minimální vyměřovací základ, zdůraznila Ivanco.

Práce na dohody

Sociální pojištění

Pokud je součet měsíčních odměn od jednoho zaměstnavatele z dohody o provedení práce do 10 000 Kč, sociální pojištění z ní neplatíte. Při práci na dohodu o pracovní činnosti sociální pojištění neplatíte pouze v případě, že měsíční odměna od jednoho zaměstnavatele není vyšší než 2499 Kč.

Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění platí při práci na dohody pro vznik povinnosti platit pojistné stejná pravidla a stejné limity jako u sociálního pojištění. U zdravotního pojištění ale musíte mít zajištěn odvod alespoň z minimálního vyměřovacího základu z jiné činnosti (pokud nepatříte do okruhu osob, pro které minimální vyměřovací základ neplatí).

Pokud neplatíte zdravotní pojištění jako podnikatel či zaměstnanec nebo ho za vás neplatí stát, musíte zdravotní pojištění platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální zálohy jsou pro vás pro letošek nastavené na 1337 Kč.

Další příjmy

Sociální pojištění

Máte-li příjmy i z autorských honorářů, nemusíte platit sociální pojištění, pokud jejich měsíční součet od jednoho plátce nepřesáhne částku 10 000 Kč. Pokud bude vyšší, musíte zahrnout příjem do Přehledu o příjmech a výdajích a odvést sociální pojištění.

U příjmů z kapitálového majetku, pronájmu nebo ostatních příjmů se sociální pojištění neplatí. Tyto příjmy však nemají žádný vliv na důchodové nároky, informovala Ivanco.

Zdravotní pojištění

I pro zdravotní pojištění platí, že máte-li měsíční autorské honoráře od jednoho plátce do 10 000 Kč, zdravotní pojištění neplatíte. V opačném případě je nutné ho opět zahrnout do Přehledu OSVČ a zaplatit z něj pojištění.

Stejně jako u sociálního pojištění neplatíte zdravotní pojištění z příjmů z pronájmu, prodeje cenných papírů, kapitálového majetku, prodeje bytu či pozemku nebo třeba auta.

Přehledy OSVČ

Protože se blíží termín pro odevzdání Přehledů OSVČ zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení, ještě zmíníme, že je musíte podat do 2. května. Poté, co odevzdáte Přehled, pak máte 8 dní na úhradu případného doplatku na pojistném.

Sociální pojištění

Od měsíce, ve kterém podáte Přehled příslušné OSSZ, také musíte hradit vyšší minimální zálohu 1972 Kč (u vedlejší činnosti 789 Kč). Výjimka platí pro podnikatele, kteří se svou činností začali až v letošním roce. Ti musí platit vyšší minimální zálohy platné pro letošní rok už od ledna. Splatnost záloh je vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění je nutné začít platit vyšší minimální zálohy hned od ledna daného roku. Pokud by vám vyšla v tomto Přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu vyšší než minimální záloha, je nutné ji platit od měsíce, ve kterém Přehled podáte. Splatnost záloh je vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).