Hlavní navigace

Kdy (ne)prodat podílové listy našeho podílového fondu?

16. 12. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Prodej podílových listů může být dobrým i špatným rozhodnutím. Jaké faktory bychom při jejich prodeji měli určitě brát v potaz?

Pokud náš podílový fond přináší menší výnos, než jsme očekávali, můžeme být v pokušení prodat podílové listy tohoto fondu a získané peníze investovat někde jinde. Výnosnost jiných fondů může vypadat lákavě, ale buďme opatrní. Existují klady i zápory spojené s prodejem podílových listů. Pojďme společně prozkoumat okolnosti, za kterých by byl prodej podílových listů nejoptimálnější, a kdy by naopak přinesl negativní důsledky.

Podílové fondy nejsou akcie

První věc, kterou potřebujeme pochopit, je skutečnost, že podílové fondy nejsou synonymem pro akcie. Takže pokles na akciovém trhu nutně neznamená, že je čas prodat naše podílové listy. Akcie jsou jednotlivými entitami s mírami návratnosti spojenými s tím, co přinese trh. Akcie jsou poháněny principem nakup nízko, prodej vysoko, což vysvětluje, proč mnoho investorů panikaří na klesajícím akciovém trhu a rychle se zbavuje svých akciových aktiv.

Podílové fondy nejsou jednotlivými entitami, protože obsahují portfolia investičních nástrojů (například akcie a dluhopisy), které vybírá portfolio manažer v souladu s nastavenou strategií fondu. Výhodou tohoto portfolia aktiv je diverzifikace. Existuje mnoho druhů podílových fondů a jejich stupně diverzifikace se mohou lišit. Sektorové fondy budou málo diverzifikované a fondy balancované naopak hodně. V rámci všech podílových fondů však může být pokles jedné nebo více akcií vykompenzován ostatními aktivy v portfoliu, které jsou buď stabilní, nebo naopak rostou na své hodnotě. Protože jsou podílové fondy různorodými portfolii, a to spíše než jednotlivými entitami, spoléhání se na časování trhu pro prodej našich podílových listů může být nepoužitelná strategie, protože portfolio fondu může představovat různé druhy trhů. Podílové fondy jsou zaměřeny na dlouhodobé výnosy, takže nižší výnos, než byl očekávaný, během prvního roku investování nemusí být nezbytně signálem k prodeji.

Když prodáváme podílové listy

Když chceme prodat podílové listy našeho podílového fondu, objevuje se několik faktorů, které bychom měli zvážit, protože mohou mít vliv na náš výnos:

Výstupní poplatky

Pokud se řadíme mezi investory, kteří drží fondy, které si účtují výstupní poplatek, pak celkový příjem, který získáme při prodeji podílových listů, bude tímto příslušně ovlivněn. Vstupní poplatky jsou na druhé straně poplatky, které platíme při investování peněz (nákupu podílových listů) do nějakého fondu. Takže pokud bychom měli vstupní poplatek 2 %, naše úvodní investice by se snížila o 2 %. Pokud bychom měli také výstupní poplatek, také se odečte v tomto případě naopak z celkové prodejní hodnoty. Mnoho fondů výstupní poplatky žádné nemá. Případně je má, když bychom chtěli prodat podílové listy dříve, než je dáno v podmínkách, takže je potřeba zjistit, zda je realizaci prodeje podílových listů optimální provést právě nyní a neztratíme proto část našich zisků.

Daňové důsledky 

Zmíníme případy, kdy by ke zdanění nemuselo dojít, a příjem z prodeje podílových listů by byl osvobozen od daně z příjmů. Je tomu tak, pokud jednak příjem (nikoliv zisk) z prodeje podílových listů nepřesáhne ve zdaňovacím období 100 000 CZK. Dále k osvobození dochází, pokud je mezi nákupem a prodejem podílových listů časová perioda delší než 3 roky. Nejprve je tedy vhodné provést časový test a následně si spočítat u podílových listů, které by tímto testem neprošly, zda částka příjmů nepřekročila danou hranici.

Když se náš podílový fond změní

Mějme na paměti, že i když je náš fond zaměřený na dlouhodobé přinášení výnosů, neznamená to, že se musíme tohoto fondu držet v dobrém i zlém. Cílem podílového fondu je navýšit naše investice v průběhu času, a ne demonstrovat naší loajalitu k určitému sektoru nebo skupině aktiv či konkrétnímu manažerovi fondu. Klíčem k úspěšnému investování přes podílové fondy je vědět, kdy držet a kdy prodat. Následující situace nejsou nezbytně náznaky, že bychom měli prodat, ale jedná se o situace, kdy by nám měl zablikat červený vykřičník:

Změna manažera fondu

Když vkládáme peníze do podílového fondu, projevujeme jistou míru důvěry v odborné znalosti a zkušenosti manažera fondu, protože doufáme, že tyto prvky povedou k zajímavé návratnosti investice, která splní naše investiční cíle. Pokud čtvrtletní nebo roční zpráva o hospodaření fondu uvádí, že má náš fond nového manažera, měli bychom zbystřit. Pokud náš fond kopíruje nějaký index či benchmark, můžeme mít méně starostí, protože tyto fondy mají tendenci být méně aktivně řízené. Pro ostatní fondy by měl prospekt indikovat důvod pro změnu manažera. Pokud prospekt uvádí, že cíl fondu zůstane stejný, bude dobrým nápadem sledovat výnosy fondu v průběhu dalšího roku. Pro větší klid se můžeme také podívat na předchozí zkušenosti a výkonnost nového manažera.

Konzistentní nízká výkonnost

Toto může být záludné, protože definice špatné výkonnosti se může lišit u každého investora. Pokud byly výnosy podílového fondu slabé v průběhu jednoho roku, nemusí být prodej podílových listů tím nejlepším nápadem, protože tento fond může prostě zažívat krátkodobé výkyvy. Nicméně pokud jsme si všimli špatné výkonnosti v průběhu posledních dvou a více let, může být čas zastavit další ztráty a přesunout naše peníze někam jinam. Pokud chceme podpořit naše rozhodnutí, porovnejme si výkonnost našeho fondu s vhodným benchmarkem nebo podobnými konkurenčními fondy. Výjimečně slabá výkonnost při srovnání může být signálem k prodeji.

Podílový fond se stává příliš velkým

V mnoha případech může být rychlý růst fondu určitou brzdou pro lepší výkonnost. Čím větší je fond, tím těžší je pro portfolio manažera efektivně přesouvat v něm umístěná aktiva. Všimněme si, že velikost fondu se stává obvykle problémem třeba u úzce zaměřených fondů, které obchodují s menším počtem akcií, nebo small-cap fondů, které investují do akcií, které mají malý objem a likviditu.

Když se změní naše osobní investiční portfolio

Kromě změn v samotném podílovém fondu se může objevit potřeba učinit změny v našem osobním portfoliu, takže může být vyžadováno prodat podílové listy a přesunout peníze do vhodnějšího portfolia. Důvodem může být potřeba vyvážit naše portfolio. Pokud máme nastaven model alokace aktiv, kterého se chceme držet, může být potřeba vyvážit naše investice na konci roku, abychom dostali naše portfolio zpět do původního stavu. V těchto případech je potřeba prodat nebo dokonce nakoupit více podílových listů do našeho portfolia, aby portfolio získalo zpět svou původní rovnováhu. Můžeme také přemýšlet o vyvážení, pokud se změní naše investiční cíle. Například při rozhodnutí změnit růstovou strategii na tu, která přináší stabilní příjem, by už aktuální držby v portfoliu určené na růst nemusely být nadále vhodné.

skoleni_13_10

Co dělat

Prodej podílových listů není něco, co bychom měli dělat impulzivně bez většího přemýšlení a zvažování. Pamatujme, že jsme původně investovali do vybraného podílového fondu, protože jsme si jím byli nějak jistí a měli jsme k němu důvěru, takže se ujistěme, že máme v hlavě jasné důvody a argumenty, proč ho nyní chceme opustit. Nicméně pokud jsme pečlivě zvážili všechna pro a proti výkonnosti našeho fondu či dalších faktorů a stále jsme přesvědčeni, že bychom jej měli nyní prodat, prodejme ho a neohlížejme se již zpět za tímto rozhodnutím.

Volná inspirace pro překlad originálního článku z Investopedie.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).