Hlavní navigace

Kdy jde o neomluvenou absenci a kdy za ni hrozí vyhazov na hodinu?

10. 4. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Překážky v práci podle zákoníku práce omlouvají zaměstnancovu nepřítomnost v zaměstnání, za svévolnou absenci se krátí dovolená, za vícedenní může přijít okamžité zrušení pracovního poměru, které stačí s odbory jen projednat.

O neomluvené zameškání práce se jedná tehdy, jestliže ve sjednané pracovní době neplníte svoje pracovní povinnosti z pracovního poměru z důvodu nepřítomnosti na určeném pracovišti a jestliže nepřítomnost není způsobena:


Takto definoval neomluvenou absenci Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 27. 3. 2002, spis. zn. 21 Cdo 910/2001. V případě existence jakékoliv zákonné překážky v práci se nemůže nikdy jednat o neomluvenou absenci (neomluvené zameškání práce); takové případy je zaměstnavatel povinen tolerovat a nesmí za ně zaměstnance nikterak postihovat nebo znevýhodňovat.

Odbory jen vyjadřují názor, zabránit potrestání absentéra nemohou

Zda se jedná o neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací, pokud odbory u zaměstnavatele působí, a to i když zaměstnanec není členem odborů. Otázku nepřítomnosti zaměstnance v práci stačí s odborovou organizací pouze projednat, zatímco dříve jednal zaměstnavatel v dohodě s odbory, tedy muselo být dosaženo souhlasného hodnocení zaměstnancovy absence jako neomluvené ve formě dohody zaměstnavatele a odborů. Tip: Za neomluvenou absenci vás zaměstnavatel od roku 2012 vyhodí rychleji

Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za zaměstnance v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak.

Neomluveným zameškáním práce je tedy nepřítomnost zaměstnance v práci jen tehdy, když ji zaměstnavatel po konzultaci s odbory kvalifikoval jako neomluvenou, ovšem bez ohledu na souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko odborového orgánu. Čtěte také: Jak lze trestat neomluvené absence?

5 dnů a zásadně končíte

Neomluvené zameškání práce v trvání 5 dnů zpravidla představuje podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2008, spis. zn. 21 Cdo 2542/2007, samo o sobě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením. Jednání zaměstnance znamenající porušení pracovní kázně však nelze posuzovat bez přihlédnutí k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na celkové zhodnocení případu. Při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně zaměstnancem a důvodů, pro které lze výjimečně rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením, musí být kromě délky nepřítomnosti zaměstnance v práci také přihlédnuto zejména k důsledkům jeho nepřítomnosti v práci pro zaměstnavatele, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k míře jeho zavinění a ke způsobu a intenzitě porušení jeho konkrétních pracovních povinností. Čtěte: Kdy může zaměstnavatel vyhodit pracovníka na hodinu?

Projednání s odbory

Samotné okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel rovněž povinen předem projednat s odborovou organizací, pokud odbory u zaměstnavatele působí. Projednáním se rozumí sdělení záměru zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr s určitým zaměstnancem a „vyslechnutí“ názoru odborové organizace (názor odborové organizace je přitom pro zaměstnavatele zcela nezávazný; k případnému negativnímu stanovisku odborů k rozvázání pracovního poměru může zaměstnavatel přihlédnout a od ukončení pracovního poměru případně ustoupit, nemusí se jím ale vůbec řídit). Tip: Firemní odbory už vás od výpovědi neochrání

Pokud zaměstnavatel nesplní povinnost předem projednat s odbory, zda jde o neomluvenou absenci nebo povinnost projednat samotné okamžité zrušení pracovního poměru, není pak z tohoto důvodu provedený právní úkon směřující k rozvázání (skončení) pracovního poměru neplatný, a to ani tehdy, když zaměstnavatel odbory vůbec neinformoval, ani když zaměstnavatel pouze oznámil, že se zaměstnancem okamžitě ruší pracovní poměr (tedy když rozvázání pracovního poměru oznámil až zpětně), a k projednání tak nedošlo. V tomto případě však může příslušný inspektorát práce postihnout zaměstnavatele podle zákona o inspekci práce příslušnými sankcemi – pokutami. Čtěte: Chcete zaměstnavateli ztížit svůj vyhazov? Buďte odborářským funkcionářem

Dostali jste někdy "vyhazov na hodinu"?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).