Hlavní navigace

Kalkulačka: Kolik dostanete od zaměstnavatele za nemoc nebo úraz?

Richard W. Fetter

Během prvních 3 týdnů, s výjimkou prvních 3 dnů, dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz můžete od zaměstnavatele získat náhradu mzdy. S nemocenskou je to ale trochu jinak.

Doba čtení: 3 minuty

Většina článků, příspěvků věnujících se sociálnímu zabezpečení během nemoci nebo úrazu či karantény se zabývá jen nemocenským, a Měšec.cz nevyjímaje, přičemž opomíjí náhradu mzdy nebo platu za dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Nemocenské se vyplácí až při delších a dlouhodobých pracovních neschopnostech.  Spočítejte si v naší kalkulačce: Kalkulačka nemocenské a náhrady mzdy

Běžné onemocnění jako chřipka, angína či méně závažný úraz se však vyléčí dříve, a zaměstnance by tak měla zajímat spíše náhrada mzdy nebo platu. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny, a to při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne, při karanténě náleží již od prvního pracovního dne. (Náhrada mzdy náleží pouze za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Náhrada mzdy nepřísluší za první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených pracovních směn).

Podklady čtyřikrát za rok

Nejprve je třeba zjistit průměrný hodinový výdělek zaměstnance za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa. Sečtou se veškeré příjmy zaměstnance, jak základní mzda nebo plat, tak i další složky jako např. odměny, a vydělí se počtem pracovních hodin v příslušném čtvrtletí. Pokud nelze průměrný výdělek stanovit, protože zaměstnanec neodpracoval v příslušném čtvrtletí ani 21 dnů, použije se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek, kterého by zaměstnanec zřejmě dosáhl, který se stanoví ve smyslu ust. § 353 odst. 1 a 2 a 354 odst. 1 a 2 a § 355 a § 356 odst. 1 zákoníku práce.

Průměrný výdělek se počítá z hrubé mzdy (platu) zúčtované k výplatě v předchozím kalendářním čtvrtletí a z odpracovaných hodin v rozhodném období, resp. hodin, za které přísluší zaměstnanci mzda nebo plat, průměrný výdělek se tedy zjišťuje – vypočítává u zaměstnance celoročně zaměstnaného čtyřikrát ročně – vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

Jestliže je v rozhodném období (kalendářním čtvrtletí) zúčtována k výplatě mzda (plat), která je poskytována za delší než čtvrtletní období (např. roční odměna, cílová odměna, třináctá mzda nebo plat), vypočte se její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí (např. jedna čtvrtina z roční odměny) a zahrne se do výpočtu průměrného výdělku za toto čtvrtletí a zbývající části se zahrnují do hrubé mzdy v následujících čtvrtletních obdobích.

Zápočet těchto mezd (platů) poskytovaných za období delší než čtvrtletí se v rozhodném období zahrnuje však vždy jen v rozsahu doby odpracované zaměstnancem v tomto rozhodném období, aby nedošlo ke zkreslení vypočteného průměrného výdělku. V případě proplacení mzdy (platu) za práci přesčas při neposkytnutí náhradního volna za ní v jiném rozhodném období než v tom, ve kterém byla tato práce vykonána, se do odpracované doby v tomto čtvrtletí zahrnou také hodiny práce přesčas, za kterou je mzda nebo plat poskytnut (např. práce přesčas vykonaná v lednu je zaměstnanci proplacena až v dubnu).

Výdělek se redukuje

Zjištěný průměrný hodinový výdělek se ale nezapočítává celý, upraví se (sníží se) podle příslušných hodinových redukčních hranic (RH) tak, že do výše I. RH (v r. 2010 to bylo 138,43 Kč; v r. 2011: 144,38 Kč a v r. 2013 je to 151,03 Kč) se z něho započte 90 %, z částky přesahující I. RH do výše II. RH (v r. 2010 to bylo 207,55 Kč; v r. 2011: 216,48 Kč a v r. 2013 je to 226,63 Kč) se započte 60 % a z částky přesahující II. RH do výše III. RH (v r. 2010 to bylo 414,93 Kč; v r. 2011: 432,95 Kč a v r. 2013 je to 453,08 Kč) se započte 30 % (přičemž částka nad III. RH se nezapočítává, nezohledňuje).

Z takto redukovaného průměrného hodinového výdělku se náhrada platu stanoví jako 60 % za každou neodpracovanou hodinu s výjimkou prvních 3 směn (maximálně 24 neodpracovaných hodin), za které náhrada nepřísluší. Spočítejte si v naší kalkulačce.

Kalkulačka nemocenské a náhrady mzdy

Uvedené redukční hranice se získají vynásobením redukčních hranic každoročně vyhlašovaných pro účely nemocenského pojištění, koeficientem 0,175 a poté se zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Výši redukčních hranic platných od 1. 1. kalendářního roku vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením. Redukční hranice od 1. 1. 2013 činí: 1. redukční hranice 863 Kč, 2. redukční hranice 1295 Kč, 3. redukční hranice 2589 Kč.

Anketa

Využili jste někdy nemocenskou, když jste potřebovali zůstat doma?

Našli jste v článku chybu?