Hlavní navigace

Jste disciplinovaní investoři?

5. 5. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Investiční svět je plný nenasytných žraloků, kteří jen čekají na okamžik, kdy na vteřinu zaváháme, aby si mohli zvýšit svůj vlastní profit na úkor toho našeho. Buďme raději ve střehu.

Na konci 90. let 20. století si mnoho investorů užívalo „plodů“ pozitivních dvouciferných výnosů s jejich akciovými investicemi. Potom v období mezi 1. 1. 2000 až 31. 12. 2002 ztratil S&P 500 více než 40 % své hodnoty a stejně tak portfolia mnoha investorů.

Následně se podobný cyklus opakoval znovu a skončil finanční krizí v letech 2007–2008. Taková volatilita může být znepokojující pro výkonnost portfolia a může také rozvířit strach na straně investorů.

Historie však nicméně ukázala, že finanční trhy odmění investory za finanční prostředky, které dodávají do trhu v dlouhodobém horizontu. Pokud pochopíme různé druhy investičních nástrojů a implementujeme disciplinovanou investiční strategii, zvýšíme si šance na úspěch. Pojďme se tedy v tomto článku na tuto oblast společně podívat.

Pochopení našich investic

Abychom zvýšili naše potenciální investiční výnosy, je důležité pochopit minimálně základy akciových a dluhopisových investic.

Tři akciové faktory

  • Akcie mají historicky vyšší očekávané výnosy ve srovnání s dluhopisovými investicemi.
  • Akcie malých společností mají na jedné straně vyšší očekávané výnosy, ale na straně druhé vyšší volatilitu či riziko ve srovnání s akciemi velkých společností.
  • Níže oceněné hodnotové akcie mají vyšší očekávané výnosy ve srovnání s výše oceněnými růstovými akciemi. Mnoho ekonomů se domnívá, že akcie malých společností a hodnotové akcie podávají lepší výkon, protože trh racionálně diskontuje jejich ceny, aby reflektoval podkladové riziko. Nižší ceny pak dávají investorům větší perspektivu v rámci jejich kompenzace za podstupování tohoto rizika.

2 dluhopisové faktory

  • Dlouhodobější dluhopisové nástroje jsou rizikovější ve srovnání s krátkodobými instrumenty kvůli delší expozici vůči úrokovému riziku.
  • Níže ohodnocené emise (nižší rating) po stránce kreditní (úvěrové) kvality jsou rizikovější ve srovnání s těmi, které mají lepší (vyšší) úvěrové hodnocení. Zároveň ale nabízejí investorům vyšší výnos, pokud tedy nedojde k defaultu emitenta (například stát či korporace).

Diverzifikace

Diverzifikace je strategie, která by se dala shrnout do nadčasového motta: Nedávat všechna „vajíčka“ do jednoho „košíku“. Tato strategie zahrnuje rozložení našich peněz mezi různé investice v naději, že pokud u jedné investice ztratíme peníze, ty ostatní nám pomůžou překonat tyto ztráty a zůstaneme v konečném zúčtování stále v plusu.

Klíčem k dobře diverzifikovanému portfoliu je alokace našich aktiv s přístupem, že navzájem negativně korelovaná aktiva pomáhají snižovat námi podstupované riziko. Co je myšleno negativní korelací aktiv v portfoliu?

Jedná se vlastně o proces hledání tříd aktiv, které mají odlišné chování při různých situacích na trhu. Například komodity mají tendenci se chovat odlišně než S&P 500. Smícháním různých druhů tříd aktiv v portfoliu zvyšujeme naše šance, že vyděláme nějaké peníze v okamžiku, kdy hlavní akciové trhy historicky zaostávají.

Stejně tak můžeme využít „nabídek“ mezinárodního investování do zahraničních instrumentů denominovaných v jiných měnách, než kterou je česká koruna. Budeme sice vystaveni také měnovému riziku, ale výběr nástrojů k zainvestování se nám mnohonásobně rozšíří, což je záležitost velmi příjemná a užitečná. Určení přesné částky peněz pro alokaci do různých tříd aktiv je však obtížný úkol, který investorům nějaký ten čas při rozhodování nepochybně zabere.

Alokace aktiv

Alokace aktiv zahrnuje rozdělení investičního portfolia mezi různé třídy aktiv, mezi které můžeme zahrnout akcie, dluhopisy, alternativní investice, nebo také peníze. Alokace aktiv, která pro nás bude fungovat nejlépe v daném okamžiku našeho života, bude do značné míry záviset na našem investičním horizontu a schopnosti snášet ideálně bez větších emocí podstupované riziko.

Všechny investice mají určitý stupeň rizika. Riziko se v portfoliu investora typicky měří pomocí čísla, které je označováno jako směrodatná odchylka. Čím větší riziko jsme ochotni přijmout do našeho portfolia, tím větší potenciál pro vyšší výnosy máme. Když si už určíme přijatelnou úroveň rizika pro naši situaci, můžeme poté začít pracovat na rozvoji alokace aktiv. Lze použít již zmíněnou směrodatnou odchylku spojenou s konkrétními indexy vybraných tříd aktiv, abychom získali základ pro výši rizika, které by si naše portfolio začlenilo. Když už je alokace aktiv na svém místě, zvažme roční nebo pololetní vyvažování. Pravidelné vyvažování (rebalancování) přináší naše portfolio zpět do původního mixu alokace aktiv. Toto je nezbytné, protože v průběhu doby mohou být některé z našich investic mimo naše nastavené investiční cíle, které se navíc v průběhu času mohou také změnit ve srovnání s původními očekáváními, která jsme měli s naším portfoliem.

Nejvíce nás naučí vlastní zkušenosti

Existuje spousta finanční „pornografie“ ve světě, která se nás bude snažit odchylovat od nastaveného dlouhodobého disciplinovaného přístupu. Zařadit sem můžeme například horké akciové tipy či nevhodné investiční fondy nebo prostě investice, které nemůžeme snadno pochopit. Ve finále nás stejně nejvíce naučí vlastní zkušenosti, jak udržovat disciplinovanou investiční politiku, pravidelné investování a schopnost soustředit se i v dlouhodobém horizontu.

Pak až budeme moci s klidným vědomím sklízet „plody“ naší práce, což není odlišné od jiných oblastí v rámci našeho života, kde se musíme také nejdříve učit a zdokonalovat, než dosáhneme kýženého úspěchu.

skoleni_13_10

Schopnost poučit se z vlastních chyb a jejich neopakování jsou také nepochybně důležité aspekty v tomto investičním světě, který je plný nenasytných žraloků, kteří jen čekají na okamžik, kdy na vteřinu zaváháme, aby si mohli zvýšit svůj vlastní profit na úkor toho našeho. Toho si musíme skutečně být neustále vědomi.

Volná inspirace originálním článkem od Stana Murrayho.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).