Hlavní navigace

Jaké možnosti nabízí investiční certifikáty pro investory?

14. 8. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Certifikáty jsou oblíbenými nástroji mezi investory, protože investice do nich je přístupná všem bez nějakých větších omezení. Představíme si 4 základní typy investičních instrumentů.

Investiční certifikáty nabízí možnost účastnit se na vývoji cen jednotlivých cenných papírů nebo od nich odvozených produktů. Držitel certifikátu se přímo podílí například na cenovém vývoji indexu (indexový certifikát) nebo na speciálně vytvořeném koši akcií (basket certifikát). Z právního hlediska je možné provést jejich zařazení do kategorie dluhových cenných papírů (obsaženo například v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu), které v sobě nesou závazek emitenta splatit vlastníkům certifikátů v budoucnosti určitou částku, jejíž hodnota se odvíjí od předem stanovených emisních podmínek a také v návaznosti od samotného vývoje ceny podkladové aktiva. Nemohou být tudíž žádným způsobem brány jako stvrzení vlastnického práva nebo akcionářského zvýhodnění.

Emitenti investičních certifikátů jsou finanční instituce. Emitent je povinen kdykoliv prodat nebo odkoupit certifikát od klienta za cenu, která je transparentně odvozena od ceny podkladového aktiva. Díky těmto charakteristikám přináší investování do certifikátů tyto výhody pro investory:

  • Transparentnost – kupní a prodejní cena certifikátu a podkladového instrumentu je vždy známá
  • Likvidita – je zde kdykoliv možnost koupit nebo prodat certifikát, protože je emitent povinen vždy stanovit kupní a prodejní cenu certifikátu (role tvůrce trhu). Emitent je tudíž obchodní protistranou bez ohledu na nákup nebo prodej
  • Dostupnost – ceny certifikátů jsou obvykle v přijatelných cenových relacích pro každého, a navíc je možno vybrat si z velkého množství těchto produktů a jejich emitentů
  • Nízké náklady – podkladové aktivum je předem stanoveno a nemění se, takže se bavíme o pasivním managementu, který sám o sobě nenese žádné náklady. Emitent získává svou odměnu díky rozpětí (spreadu) mezí kupní a prodejní cenou

Jedno z nejvýznamnějších rizik není spojeno pouze se samotným certifikátem, ale také s jeho emitentem. Investor v podstatě dočasně půjčuje peníze emitentovi certifikátu a na oplátku získává investiční certifikát. To je důvod, proč by měla být velká pozornost věnována právě výběru emitenta při počátečním rozhodování spojeném s výběrem vhodného typu produktu. Certifikáty jsou volně obchodovatelné na burzách každý den a mohou mít omezenou nebo neomezenou splatnost. Neslouží k pravidelným výplatám výnosů. Kromě akcií a akciových indexů jsou dalšími možnými podkladovými aktivy pro certifikáty například měny, komodity či úrokové sazby. V tomto prvním článku se blíže podíváme na možnosti spojené s indexovými certifikáty, diskontními certifikáty, bonusovými certifikáty a turbo certifikáty.

Indexové certifikáty

S indexovým certifikátem můžeme přímo profitovat z vývoje ceny podkladového nástroje. To nám umožní diverzifikovat riziko, protože nemusíme investovat do jednoho konkrétního cenného papíru, ale právě do indexu ve stylu DAX, FTSE 100 či CAC 40. Díky tomu není naše investice ovlivněna volatilitou jednoho cenného papíru, ale kombinuje vývoj všech nástrojů, které jsou obsaženy v samotném indexu. Ztráty jedné skupiny akcií tak mohou být vykompenzovány zisky jiné skupiny v rámci indexu. Naše celkové riziko je tudíž nižší při srovnání s jednotlivými akciemi, pokud jsme držiteli indexového certifikátu. Indexové certifikáty mohou být vydávány jako výkonnostní (performance = založeno na vývoji ceny podkladového aktiva a také na jeho případném dividendovém, úrokovém či jiném výnosu), nebo jako cenové (price = založeno pouze na vývoji ceny podkladového aktiva). Cenový index je proto vždy nižší než index výkonnostní.

Jak tento certifikát funguje? Indexové certifikáty jsou vydávány v určitém směnném poměru vzhledem k podkladovému instrumentu. Nejčastěji se s nimi obchoduje v poměru 1:100 nebo 1:10 vůči hodnotě indexu. To znamená, že například u DAXu, pokud by byl na úrovni 11 000 bodů, by jeden certifikát při poměru 1:100 stál 110 eur. Je dobré pro zajímavost zmínit, že indexové certifikáty jsou efektivní formy investice po stránce nákladů, protože často neobsahují žádné vstupní poplatky nebo poplatky spojené se správou (management fees). Největší výhodou tohoto certifikátu je jeho jednoduchá konstrukce a transparentnost pro drobného i institucionálního investora a zpravidla zde není obsažen žádný pákový efekt (poměr mezi vývojem certifikátu a podkladového aktiva je tudíž 1:1).


Autor: keyinvest-ch-en.ubs.com

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikát je obligace, přes kterou investor získává podkladový instrument s diskontem (řekněme také se „slevou“) vůči přímé investici. Na začátku kontraktu se stanoví úroveň (cap), která limituje potenciální maximální výnos. V době splatnosti je aktuální cena podkladového instrumentu vyplacena, ale stále se bere již zmíněný cap, který představuje horní hranici výplaty v rámci maximálního výnosu. Toto je výhoda diskontních certifikátů, protože kupující diskontního certifikátu kupuje akcie s diskontem vůči tržní úrovni ceny akcie v daný úvodní moment, ale zpátky dostane plnou hodnotu akcie (omezeno pouze capem) v době splatnosti certifikátu.

Jak tento certifikát funguje? Potenciální maximální výnos z diskontních certifikátů je limitován. Za tento limit investor získává možnost nakoupit konkrétní podkladový instrument se slevou, což znamená, jak již bylo zmíněno, že zaplatí méně peněz na počátku, než kolik by zaplatil za přímou investici do podkladového instrumentu na trhu. Na konci doby splatnosti je zaplacena aktuální cena podkladového aktiva s limitem výnosu v podobě capu. Cap je nastaven na začátku kontraktu a zůstává konstantní v průběhu celého života indexu. Diskontní certifikáty se hodí na stagnující, mírně rostoucí nebo mírně klesající trhy.


Autor: keyinvest-ch-en.ubs.com

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Bonusové certifikáty

Bonusový certifikát spojuje tři výhody do jednoho produktu. Investor těží z rostoucích cen podkladových instrumentů, obdrží bonusovou platbu při splnění podmínek kontraktu a v případě poklesu cen je chráněn až do výše bezpečnostní bariéry. V případě neočekávaného propadu odpadne možnost získání bonusu a skutečná cena podkladového aktiva je připsána investorovi na konci splatnosti, což je jedno z největších rizik, protože by ztráta mohla být ve finále poměrně velká. Bonusové certifikáty umožňují investorům spekulovat na rostoucí, ale i stagnující nebo lehce klesající cenu podkladového aktiva.

Jak tento certifikát funguje? Úroveň bonusu, která určuje bonusovou výplatu, je nastavena nad současnou cenu podkladového aktiva v době vydání certifikátu. Bariéra je nastavena pod počáteční hodnotou. Pokud je konkrétní certifikát nabízen také s capem, je nastaven nad nebo přesně na úrovni bonusu. Výplata na konci doby splatnosti závisí na vývoji podkladového aktiva, proto můžou nastat tyto dva případy:

zmeny_v_mzdove_uctarne20

  1. Pokud cena nespadne pod nebo přesně na stanovenou bariéru, investor obdrží alespoň bonusovou platbu. Pokud by byla cena podkladového instrumentu (finální výnos) vyšší než úroveň bonusu, investor obdrží tuto vyšší platbu. Pokud existuje cap, limituje maximální možnou výplatu, ale to v tomto případě není nutným pravidlem.
  2. Pokud však cena spadne pod nebo přesně na stanovenou bariéru v průběhu života certifikátu minimálně jednou, investor neobdrží žádnou bonusovou platbu, ale naopak v době splatnosti obdrží skutečnou hodnotu podkladového aktiva, která tak může být i výrazně záporná, ale všemu se dá předejít pomocí vhodně nastaveného stop-lossu.

Autor: keyinvest-ch-en.ubs.com

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Turbo certifikáty

Turbo certifikát nám umožní těžit z kolísání trhu v obou směrech. Turbo long certifikáty profitují z rostoucích cen a turbo short certifikáty naopak z cen klesajících. Každý větší pohyb v ceně podkladového aktiva může vést k neúměrně vysokým výnosům či ztrátám v důsledku použití pákového efektu. Neomezený potenciál v rámci růstu je výhodou tohoto certifikátu, ale na druhé straně riziko ztráty celého zainvestovaného kapitálu, pokud by byla porušena bariéra, je jeho velkou nevýhodou. V případě long instrumentů bude bariéra nastavena pod aktuální cenou podkladového aktiva a naopak v rámci short verze bude nastavena nad aktuální cenou podkladového aktiva. Turbo certifikáty jsou nabízeny s konkrétní dobou splatnosti a také bez nastaveného data splatnosti.

Jak tento certifikát funguje? Turbo certifikáty přicházejí s vestavěným pákovým efektem. Pokud cena podkladového instrumentu roste, cena turbo long/short certifikátu roste/padá v závislosti na pákovém efektu na konkrétní úroveň. Pákový efekt vzniká důsledkem nižší nákupní ceny turbo certifikátu při srovnání s přímou investicí do podkladového aktiva. Čím nižší je tato nákupní cena vůči skutečné hodnotě aktiva, tím je finálně realizován větší pákový efekt a s tím spojené riziko, které následně investor musí podstupovat a nést na svých bedrech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).