Hlavní navigace

Jaké jsou role investičních bank ve finančním světě?

24. 4. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Popularita investičních bank po roce 2008 poměrně poklesla a vrací se pomalu zpátky na původní výsluní. Jak mohou jejich produkty pomoci jednotlivcům a společnostem?

Prodej akcií a dluhopisů je jednou z hlavních cest, jak mohou společnosti získat větší kapitál. Provádění těchto transakcí však vyžaduje speciální odborné znalosti, a to například od ocenění finančních instrumentů vedoucímu k maximalizaci výnosu až k dodržení stanovených požadavků ze strany regulátora. Toto je místo, kde se zpravidla objeví některá z investičních bank. Obecně řečeno jsou investiční banky jakýmsi mostem mezi velkými společnostmi a investory. Mezi jejich hlavní role patří poradenství společnostem a vládám, jak řešit problémy spojené s financováním, a toto financování také získat, a to z nabídek akcií a emisí dluhopisů i přes produkty v podobě finančních derivátů.

Role poradce

Rozhodování o tom, jak zvýšit kapitál, je velmi důležité pro každou společnost či vládu. Ve většině případů se tyto subjekty opírají o investiční banky, mezi které můžeme zařadit například ty na známém Wall Street či v Londýně, které budou pro čtenáře asi nejznámější. Vezmeme-li v úvahu současné investiční klima, investiční banka nám doporučí nejlepší způsoby, jak by bylo možné získat tyto finanční prostředky. Toto může znamenat prodej majetkového podílu ve společnosti přes nabídku akcií či výpůjčky od veřejnosti po emise dluhopisů. Investiční banka může pomoci také s určením, jak ocenit tyto instrumenty s využitím sofistikovaných finančních modelů.

V případě nabídky akcií se budou finanční analytici dívat na mnoho různých faktorů – například na ziskový potenciál a sílu managementu, aby odhadli, jakou cenu má jedna akcie společnosti. Pokud chce klient nabízet dluhopisy, je dobré se podívat na firmy ze stejného odvětví a s podobným ratingovým hodnocením a zjistit, jak moc bude nutné vykompenzovat věřitele, aby projevili zájem o nákup tohoto cenného papíru. V praxi je samozřejmě tento proces mnohem komplikovanější, ale ponechme raději tento obecný popis.

Upisování akcií a dluhopisů

Pokud se subjekt rozhodne, že chce získat finanční prostředky přes akcie či dluhopisy, jedna nebo více investičních bank budou také upisovat (prodávat) tyto cenné papíry. To znamená, že instituce nakoupí určitý počet akcií nebo dluhopisů za předem stanovou cenu a následně je prodá investorům prostřednictvím burzy za cenu vyšší. Ukažme si to na příkladu. Společnost ABC chce získat 1 milion dolarů přes IPO (první veřejnou nabídku akcií). Investiční bankéři, kteří s transakcí pomáhají, určí, že jsou investoři ochotní jednu akcii nakoupit za 11 dolarů. Investiční banka tak nakoupí všechny akcie od společnosti za 10 dolarů a následně všech 100 000 akcií prodá na trhu za 11 dolarů. Společnost tak získá požadovaný 1 milion dolarů k vlastnímu podnikání a investiční banka 100 000 dolarů jako zisk na transakci.

Vše nicméně záleží na dohodě s emitentem. Investiční banka by však mohla prodělat, pokud by chuť investorů k nákupu byla nižší, než se původně očekávalo. To by mohlo znamenat, že by například byli ochotní nakoupit 100 000 akcií za 9 dolarů, což by pro investiční banku znamenalo 100 000 dolarů ztrátu. Z tohoto důvodu může být ocenění cenných papírů poměrně obtížné. Investiční banky obecně musí předčit ostatní konkurenty, kteří se chtějí spolupodílet na obchodu, při předložení nabídky pro získání účasti na transakci a zároveň si musí zajistit, že jejich účast na obchodu bude zisková, protože to samozřejmě není charitativní záležitost.

V realitě se však zpravidla spojí více bank, které se podílejí na úkolu spojeném s úpisem cenného papíru. V tomto případě tak konkurence mezi bankami nehraje takovou roli, ale samozřejmě je snahou vyhovět klientovi a obchod realizovat společně co nejlépe. Pokud se tedy jedná o větší obchod, často investiční banky vytvoří takzvaný syndikát, který se následně tváří jako jeden subjekt, který prodává vybraný cenný papír. Tímto způsobem je možno emisi nabízet větší části investorů a snížit jejich riziko. Investiční banky také pomáhají s vytvářením potřebné dokumentace, která každou nabídku předchází a je stanovena ze strany regulátora.

Další aktivity

Poradenství subjektům a pomoc se získáním finančních prostředků je důležitá část toho, co investiční banky dělají. Nicméně jsou zde i další aktivity, kterými se zabývají. Většina velkých bank má své služby diverzifikované do různých oblastí, aby mohly nabídnout různorodé služby klientům. Mezi další zdroje příjmů můžeme například zahrnout:

  • Research – Větší investiční banky mají specializované týmy, které shromažďují informace o firmách a nabízejí doporučení, zda koupit nebo prodat jejich akcie. Tyto reporty mohou být používány interně nebo také externě, pokud je prodají manažerům podílových či hedge fondů.
  • Obchodování na finančních trzích – Většina velkých bank má také trading room, který může nakupovat či prodávat cenné papíry jménem vlastních klientů či na vlastní účet.
  • Asset management – Společnosti jako J.P. Morgan nebo Goldman Sachs spravují obrovská portfolia pro penzijní fondy, pojišťovny a další subjekty přes jejich oddělení zaměřené na správu aktiv. Pracovníci tohoto oddělení pomáhají vybrat správný mix akcií, dluhových instrumentů, realitních fondů a dalších investičních nástrojů pro dosažení požadovaných investičních cílů ze strany jejich klientů, které se mohou lišit.
  • Wealth management – Některé z investičních bank se zaměřují také na menší investory. Díky týmům finančních poradců pomáhají rodinám a jednotlivcům ušetřit peníze na důchod a další potřeby dlouhodobějšího rázu.
  • Sekuritizované produkty – V těchto dnech společnosti mohou „zabalovat“ finanční aktiva (hypotéky, kreditní karty apod.) a prodávat je ve formě cenného papíru (zpravidla ve formě fixed income) na trhu investorům. Investiční banky doporučí možnosti této sekuritizace, sestaví majetek a prodají jej institucionálním investorům.

Ve skutečnosti můžeme vidět, že termín investiční banka není úplně ten nejsprávnější, protože v mnoha případech je pomoc subjektům se zvýšením kapitálu jen jednou z jejich dalších mnoha činností, které se mohou svým způsobem překrývat a doplňovat.

Nic není černobílé

Je pravdou, že některé komplexní produkty, především v návaznosti na finanční krizi v roce 2008, pošramotily pověst investičních bank. Na druhé straně však tyto společnosti hrají důležitou roli při pomáhání společnostem a vládám dělat finanční rozhodnutí a získat potřebný kapitál. Nabízejí i další služby v různých oblastech, které se nějakým způsobem pojí ke správě a investování peněz. Tento článek si proto nemohl klást za cíl podrobně prozkoumat všechna zákoutí investičního bankovnictví, ale spíše nastínit hlavní aktivity, kterým je věnována velká pozornost. Na webových stránkách bank je již snadné nalézt bližší informace o produktech či je přímo oslovit, pokud bychom měli v plánu jejich využití.

Inspirace pro překlad originálního článku od Daniela Kurta nalezena na www.investopedia.com/arti­cles/investing/111114/whats-role-investment-bank.asp.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).