Hlavní navigace

Jak zjednodušit naše investiční portfolia?

12. 7. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Znamená pro vás možnost velkého výběru rychlé a efektivní rozhodování? Pravděpodobně se mýlíte. I v investičním světě občas platí, že méně znamená více.

Před lety, těsně po pádu železné opony, koloval vtip o přistěhovalci z bývalého socialistického bloku, který přišel poprvé do obchodu s botami ve Spojených státech amerických s cílem nákupu právě jednoho páru obuvi. Občané bývalého socialistického bloku byli zvyklí na omezenou nabídku základního zboží a služeb. Tento přistěhovalec nebyl výjimkou. Sám vyrostl ve světě, kde jste měli štěstí, pokud jste nosili boty správné velikosti, a zpravidla nebylo moc z čeho vybírat. Nyní musel zkoumat obrovské množství možností, které americký obchod s obuví nabízel, což ho do značné míry rozčílilo. Nakonec se pomalu obrátil k odchodu, protože nákup nového páru bot raději vzdal.

Nic se Vám z nabídky nelíbilo? zeptal se prodavač. Víte, to je právě ten problém, odpověděl přistěhovalec. Je zde tolik možností výběru páru bot a já opravdu nevím, který z nich si finálně vybrat.

Investoři v současné době mají také mnohem více možností v rámci investování než kdy předtím. Navzdory široké škále dostupných příležitostí jsou na tom podobně jako již zmiňovaný přistěhovalec. Mohla by záplava investičních produktů, jejich prodejců a různých druhů účtů způsobit proces v rámci investičního rozhodnutí mnohem těžším? Existují způsoby, jak zjednodušit náš investiční přístup a stále mít možnost uspět? Na tyto položené otázky by měly odpovědět následující odstavce.

Začátek se správnou perspektivou

Zdá se, že dnes převládá mylná představa, že člověk může investováním rychle a bez problémů dosáhnout svého štěstí a bohatství. Jen málo jedinců dokázalo zmíněnou představu realizovat při zpětném ohlédnutí, ale vždy museli na svá bedra přijmout mnohem větší riziko, než by průměrný investor mohl kdy tolerovat. Představa o snadném a rychlém zbohatnutí je přístup, se kterým bychom do oblasti investování raději neměli vůbec nikdy vstupovat. Čtěte také: Mohou se finanční deriváty stát katastrofou čekající na vybuchnutí?

Jako obecné pravidlo může platit, že budeme generovat větší příjem a budoucí rostoucí potenciál z naší práce či podnikání, než právě z investování. Bohatství je tak vytvořeno v průběhu doby pravidelným ukládáním části tohoto příjmu. S dostatečným příjmem a disciplinovaným spořícím návykem můžeme akumulovat určité množství bohatství po delším časovém úseku, i když bychom nevyužili nic jiného než tradiční spořicí účty u bank. 

Chytří investoři by mohli namítnout, že mohou zvýšit růst vlastního bohatství investováním zdrojů z nakumulovaných úspor do jiných aktiv s vyšším růstovým potenciálem, což je samozřejmě pravda. 

Nicméně zpravidla platí, že se zvyšující se výnosovou křivkou roste také podstupované riziko s tím spojené, takže občas může dojít k tomu, že je zvolena taková možnost, která sice nepřinese velké zisky, ale především zajistí nesnížení dosaženého množství peněz pod nějakou pro investora přijatelnou úroveň. Proč jinak by se například Německu podařilo v předchozím roce poprvé v historii prodat státní dluhopisy se záporným výnosem? Jedná se o určité „zaparkování“ vlastních peněz z pohledu investora do v rámci možností bezpečného přístavu. Čtěte také: Naučte se řídit finanční rizika

Různé obaly, podobný obsah

Finanční společnosti, které nabízejí v podstatě podobná nebo stejná aktiva, se snaží přilákat klienty tím, že najdou různé způsoby, jak zkombinovat a zabalit jednotlivá investiční aktiva. Jako výsledek můžeme vidět tisíce podílových fondů, které dnes existují, což jsou ve svém základě různé kombinace balíčků například stejných akcií a/nebo dluhopisů. Výsledkem všech těchto rozmanitých struktur účtů a možností jejich zabalení je, že investoři často kumulují investice určitým chaotickým způsobem v průběhu času.

Vlastnit několik různých investic může často znamenat, že jen málo myšlenek je věnováno na přemýšlení, jak jednotlivé části celku pracují ve vztahu k ostatním částem v portfoliu. Kromě toho může být problém rozeznat, jak si jednotlivé části vedou v souhrnu. Udržet si přehled o mnoha výkazech a s tím spojeného papírování může být pro investory a jejich daňové poradce doslova noční můrou. V důsledku tohoto se investoři zajímají o jednotlivé účty a investice spíše odděleně, než jako na jedno velké investiční portfolio. Toto je známé jako „duševní účetnictví“ ve světě behaviorálních financí, což následně může vést k rozvrácení našeho dlouhodobého investičního úspěchu. Bylo by mnohem lepší použít více zjednodušený přístup.

Dopad jednotlivých tříd aktiv

Přes všechny z mnoha různých způsobů, jak jsou investiční aktiva balena, investice z velké části obsahují jednu nebo několik tříd aktiv. Do těchto tříd můžeme zahrnout akcie, dluhopisy, peníze nebo peněžní ekvivalenty, fyzická aktiva jako pozemky, budovy, drahé kovy či obecně komodity. Další mnohem složitější investiční alternativy jsou vázány na podkladová aktiva. Jedná se o deriváty, jejichž hodnota je odvozena například od cen akcií, vývoje indexů, vývoje měnových párů a podobně. Například opce dávají možnost (nikoliv povinnost) k nákupu či prodeji aktiva za předem stanovenou cenu a v předem stanoveném datu (případně časovém období). Také futures dávají právo na dodání nebo převzetí nějakého aktiva za předem stanovenou cenu a v definovaném budoucím čase. V tomto článku však nemá smysl jít do rozdílů a podrobností, které byly již popsány v minulosti v rámci jednotlivých článků věnovaných těmto instrumentům.

Stále více exotických investičních alternativ slouží svému účelu v určitých nastaveních, ale nemusíme je nutně využít. Ve skutečnosti můžeme vytvořit efektivní investiční strategie držbou těch tříd aktiv, se kterými jsme nejlépe obeznámeni, takže se zpravidla jedná o akcie, dluhopisy a peníze. Svět investování může být nesmírně složitý, ale také můžeme časem vytvořit bohatství bez nutnosti našeho zapojení do některé z jeho těžko srozumitelných a pochopitelných oblastí.

V červencovém-srpnovém vydání Financial Analysts Journal z roku 1986 se nalézal článek, který by mohl být do češtiny přeložen jako „Ukazatelé výkonnosti portfolia“. V tomto článku bylo naznačeno, že 93,6 % kolísání výnosů v diverzifikovaném portfoliu je vysvětleno pomocí příslušné alokace aktiv. I když je tato studie od té doby předmětem všemožných otázek, není pochyb, že za mnoha z nich stojí marketingové materiály napojené na odvětví finančních služeb.

Různé třídy aktiv vykazují různé charakteristiky v oblasti jejich výkonnosti v průběhu času. Nikdo nedokáže s jistotou předpovídat budoucnost, ale získání základních znalostí o tom, jaké mají tyto třídy aktiv výkonnostní tendence a jak jsou spolu navzájem propojeny, může být dlouhou cestou, která však může pomoci vytvořit dlouhodobou investiční strategii, která bude mít šanci na splnění předem stanovených investičních cílů.

legislativni_zmeny_21

Udržet nohy na zemi

Jednoduchý a přímočarý přístup může být použitý každým, kdo si chce vytvořit a udržovat dlouhodobě účinnou investiční strategii. Za prvé je důležité udržet vhodnou perspektivu. Skutečně nemá smysl pokoušet se o rychlé zbohatnutí, takže je vždy lepší podržet si naši normální práci jako určitou formu jistoty. Za druhé se snažme udržet účty a výběr investičních produktů na nezbytném minimu. V neposlední řadě se zaměřme na výběr třídy aktiv a finální alokaci aktiv našeho celého portfolia, abychom se ujistili, že naše expozice třídy aktiv je plně diverzifikovaná. Jak můžeme vidět, náš přístup nemusí být příliš složitý nebo časově náročný, což ve výsledku nevyžaduje širokou škálu účtů nebo investičních produktů. V úplném závěru článku si nebude na škodu připomenout krátké české přísloví, které jistě každý z nás moc dobře zná: „Někdy méně znamená více.“

Inspirace pro překlad originálního článku od Thomase Smitha nalezena na www.investopedia.com/arti­cles/basics/08/simplified-approach.asp

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).