Hlavní navigace

Zelená úsporám: Jak získat dotaci až 5 milionů korun?

19. 5. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.novazelenausporam.cz
Program Nová zelená úsporám přijímá žádosti o dotace. Získat můžete až 5 milionů korun. Na co přesně a jak o peníze zažádat? Podívejte se na náš přehled.

Pokud se chystáte zateplovat, měnit okna či dveře nebo stavět dům s nízkou energetickou náročností, můžete požádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Stát vám nakonec může přispět i na polovinu nákladů.

Na co můžete získat dotaci?

Ve spuštěné výzvě mohou (budoucí) majitelé rodinných domů získat podporu ve třech oblastech:

A) Snížení energetické náročnosti u rodinného domu

O dotaci můžete požádat, pokud se chystáte zateplovat tzv. obálku budovy, tedy pokud budete zateplovat obvodové stěny, střechu, strop či podlahy nebo měnit okna či dveře. Peníze můžete získat na komplexní zateplení i dílčí úpravu, což do letoška nebylo možné. Zároveň – tedy nikoli samostatně – je možné požádat i o podporu na zpracování odborného posudku nebo zajištění odborného technického dozoru (max. do 25 000 Kč a do výše 15 % celkové částky podpory).

Výše dotace záleží hlavně na tom, jak snížíte energetickou náročnost budovy, tedy čím lepší bude zateplení, tím vyšší podporu získáte. Množství získaných peněz se ale odvíjí i od ploch zateplovaných konstrukcí apod. Více najdete v Kapitole 2 Závazných pokynů.

B) Stavba domu s nízkou energetickou náročností

Dotaci můžete získat i v případě, že se teprve chystáte stavět rodinný dům s velmi nízkou energetickou náročností (žádáte-li o podporu, nemůžete už požadovat peníze z oblasti A nebo C).

Chcete-li žádat o podporu v této oblasti (poskytuje se na domy do 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy), pamatujte na to, že instalace zařízení, která využívají energii z obnovitelných zdrojů, musí provádět vždy odborná firma. Kromě toho musíte u žádosti doložit technické vlastnosti použitých izolačních materiálů a technických zařízení budovy, na které se mohou vztahovat samostatné požadavky (například účinnost kolektorů při využití solárního systému apod.). Nutné je také nechat změřit účinnost zpětného zisku tepla nebo například maximální průvzdušnost obálky budovy. Podrobnosti najdete v Kapitole 2.3 Závazných pokynů.

Podpora se v tomto případě poskytuje fixně, a to ve výši 350 000 Kč pro domy s velmi nízkou energetickou náročností a ve výši 500 000 Kč pro domy s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na využití obnovitelných zdrojů.

Zároveň můžete požádat i o podporu na odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, která bude činit maximálně 35 000 Kč.

C) Zefektivňování využití zdrojů energie

Třetí a poslední oblastí podpory pro majitele rodinných domů jsou projekty na zefektivnění využití zdrojů energie. Podporuje se pořízení nového hlavního zdroje tepla na vytápění, případně i s přípravou teplé vody a zapojení do otopné soustavy.

Peníze z programu můžete získat, pokud budete měnit například svůj starý kotel na uhlí, koks, uhelné brikety či mazut za ekologicky šetrnější, tedy například za kotel na biomasu, za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo.

Program podpoří i výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, instalaci solárních panelů nebo instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

I v této oblasti platí, že realizace všech opatření musí být prováděna odborným dodavatelem. Podporu nedostanete v případě, že už jste dříve získali dotaci z oblasti B (tedy výstavba nízkoenergetického domu z programu Nová zelená úsporám 2013 nebo Nová zelená úsporám).

Bližší informace o technických požadavcích na zařízení najdete v Kapitole 2.4 Závazných pokynů.

Do kdy můžete žádat o dotaci?

S podáním žádosti rozhodně neotálejte. Ačkoli se žádosti přijímají teprve od 15. května, bývá po dotacích velká poptávka a může se tak stát, že se příjem žádostí uzavře dříve než v oficiálním termínu, který nastane 31. října 2015 ve 12 hodin, jednoduše proto, že se vyčerpají peníze. Na podporu je pro majitele rodinných domů vyčleněno 600 000 000 Kč.

Jak podat žádost?

Žádost o podporu můžete podat jen elektronicky přes online formulář. Poté, co ji odešlete, je nutné ještě vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a ten spolu s přílohami doručit buď poštou, nebo osobně na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy jste odeslali žádost elektronickou. Pamatujte na to, že dokumenty, které připojíte k žádosti, musí být buď originály, nebo úředně ověřené kopie, pokud vyloženě požadavky v konkrétním případě nestanoví jinak. Více najdete v Kapitole 4 Závazných pokynů.

Abyste mohli žádost vložit do systému, musíte se nejprve zaregistrovat a účet aktivovat přes odkaz, který najdete ve svém mailu.


Autor: www.novazelenausporam.cz

V úvodu žádosti vyplňujete pouze osobní údaje a informace o nemovitosti (například parcelní číslo, číslo listu vlastnictví apod.).

Identifikace osoby a nemovitosti
Autor: www.novazelenausporam.cz

Identifikace osoby a nemovitosti

Druhá část žádosti se věnuje specifikaci oblasti podpory a následují podrobné informace o realizaci opatření.

Zde zvolíte oblast podpory. A lze kombinovat s C
Autor: www.novazelenausporam.cz

Zde zvolíte oblast podpory. A lze kombinovat s C

Ve třetí části připojujete přílohy.

Třetí část formuláře slouží k připojení příloh (v tomto případě pro oblast A)
Autor: www.novazelenausporam.cz

Třetí část formuláře slouží k připojení příloh (v tomto případě pro oblast A)

A ve čtvrté se dozvíte, jakou lze získat maximální výši dotace (pozor, nikoli jakou výši dotace opravdu získáte).

Maximální, nikoli přiznaná, výše dotace
Autor: www.novazelenausporam.cz

Maximální, nikoli přiznaná, výše dotace

Poté aplikace vygeneruje celkový náhled žádosti, který můžete po kontrole a zadání příslušného krajského pracoviště odeslat.

po kontrole náhledu a volbě příslušného úřadu žádost odešlete
Autor: www.novazelenausporam.cz

Po kontrole náhledu a volbě příslušného úřadu žádost odešlete

Podáním žádosti to končit nemusí

U každého kroku při vyplňování žádosti najdete i tlačítko Kontrola žádosti, které upozorní například na chybějící dokumenty nebo nevyplněná pole.

Vámi odeslaná žádost poté prochází vícestupňovým procesem kontroly. Nejprve se pozornost zaměřuje na úplnost a formální správnost, tedy zda jste opravdu uvedli všechny informace a doložili potřebné dokumenty splňující formální náležitosti. Formální kontrola trvá zhruba tři týdny a není-li potřeba nic doplnit, navazuje kontrola specifická.

Při té už se pracovníci zaměřují na věcnou správnost a plnění podmínek programu, například kontrolují parametry odborného posudku s požadovanými podmínkami. I tato kontrola trvá kolem tří týdnů. Poté je žádost akceptována.

V akceptačním dopise (neposílá se u žádostí podaných po dokončení realizace, kde se rovnou po akceptaci provádí závěrečné vyhodnocení žádosti) následně obdržíte podmínky pro poskytnutí podpory a termín, do kterého je potřeba opatření zrealizovat a doložit dokumenty nutné pro vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. Pokud by nebyla vaše žádost akceptována, budete o tom opět informováni dopisem s odůvodněním, proč se tak stalo. Administrace vaší žádosti bude poté ukončena. Proti tomu můžete podat námitku.

Pokud by byly během jedné či druhé kontroly zjištěny nedostatky, obdržíte písemnou elektronickou výzvu k jejich odstranění, na které máte 30 kalendářních dní. Pokud byste požadavku nevyhověli, bude administrace vaší žádosti ukončena. Proti tomuto kroku můžete podat námitku.

Co byste měli vědět?

Podat žádost můžete před, během nebo po realizaci rekonstrukce, výstavby či nákupu nového zařízení. Počítejte s tím, že na jednu žádost můžete získat dotaci nejvýše na polovinu výdajů (nejvíce 5 mil. Kč), které doložíte (v Ústeckém a Moravskoslezském kraji jsou dotační částky zvýšeny o 10 % s výjimkou podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru). Samotné peníze získáte až po dokončení podporovaných opatření. Pamatujte na to, že v programu NZÚ budou uznány jen ty výdaje, které jste realizovali po 1. 1. 2014. Výjimkou je podoblast A.0, kde se uznávají výdaje realizované po 1. 1. 2015.

Na jeden rodinný dům můžete podat jen jednu žádost. Ta ale může obsahovat požadavek na dotaci z více podporovaných oblastí, které jsou vyjmenovány výše.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).