Hlavní navigace

Jak zdanit příjmy ze zahraničních akcií a dividend?

19. 8. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Obchodování s cennými papíry vám může vylepšit rodinný rozpočet, stačí k němu jen počítač. Ale jak správně zdanit příjmy z obchodování?

Mnoho z nás přemýšlí o možnostech, jak si vylepšit rodinný rozpočet. Ideální forma přivýdělku je taková, které se člověk může věnovat kdekoli a která je časově flexibilní. V ideálním případě je i zábavná. Z tohoto důvodu se těší velké popularitě online obchodování s cennými papíry. Jak ale správně daňově ošetřit výnosy z těchto transakcí? Přestože v mnoha případech se jedná o malé částky, není možné je jednoduše opominout.

Za posledních několik let se stalo obchodování s cennými papíry prostřednictvím internetu oblíbenou formou drobného investování. V dnešní době totiž stále více firem nabízí online platformu, která zpřístupňuje obchodování na jiných burzách než těch domácích a není žádný problém pro drobné investory nakoupit akcie firem, jejíž sídlo není v ČR. Abyste přijali dividendu ze zahraničí, nemusíte tedy jezdit do ciziny, nebo využívat služby v ČR neznámých obchodníků.

Kdo musí příjmy přiznat a zdanit

Dividendy přijaté ze zahraničí je fyzická osoba, která je daňovým rezidentem České republiky, vždy povinna zdanit v České republice v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok, ve kterém obdržela dividendy od zahraničních společností, a to v hrubé výši, tj. částky dividend nesnížené o daň sraženou v zahraničí.

Tyto částky se zahrnou jako příjmy z kapitálového majetku, tedy se zahrnou do dílčího základu daně podle § 8 zákona o dani z příjmu (dále jen „ZDP“). U tohoto příjmu nelze uplatňovat žádné výdaje.

Jak postupovat

Zjistíte-li například přes informační zdroje nebo prostřednictvím svého internetového účtu, že obdržíte z dražby akcie na váš majetkový účet dividendu od zahraniční společnosti, měli byste postupovat podle následujících kroků, pokud se chcete vyhnout dvojímu zdanění:

1. Zjistěte, kde sídlí plátce vyplácející dividendu

Je potřeba identifikovat územní daňovou příslušnost plátce (tzv. daňový domicil). Plátcem není nikdo jiný než společnost, která vyplácí dividendu.

2. Hledejte smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Následovat by mělo hledání smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a příslušnou zemí, kde má daná společnost daňový domicil (zpravidla je to dle sídla společnosti). Seznam aktuálních mezinárodních smluv lze nalézt na internetových stránkách ministerstva financí. Dividendy jsou typicky rozebírány v článku 10 smlouvy o zamezení dvojího zdanění, který se věnuje dividendám plynoucích od plátce z jednoho smluvního státu příjemci ve státě druhém. V tomto článku najdeme sazbu srážkové daně, která nám má být sražena a kterou použijeme pro zápočet daně. Obsah smlouvy o zamezení dvojího zdanění má přednost před obsahem tuzemské legislativy. V České republice tuto problematiku řeší § 38f Zákona o daních z příjmů.

Třebaže to v běžné praxi hrozí jen výjimečně, může se stát, že obdržíte dividendu od společnosti, která má sídlo ve státě, se kterým nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Pak přirozeně nelze využít žádných výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího zdanění.

3. Musíte zvolit správnou metodu pro vyloučení dvojího zdanění

V případě, že jste obdrželi dividendu ze smluvního státu, tak musíte zvolit správnou metodu vyloučení dvojího zdanění typicky podle článku 22 nebo 23 smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V drtivé většině případů se jedná o prostý zápočet, tj. daňovou povinnost českého rezidenta z celosvětových příjmů lze snížit o daň zaplacenou v zahraničí, avšak nejvýše o částku české daně z příjmu, která by připadla na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Jelikož ve všech případech je sazba srážkové daně ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění nižší nebo rovna 15 %, tak je možné téměř vždy započíst celou zaplacenou daň.

Problém může nastat zejména v případě, kdy vyplácející společnost zdaní dividendu sazbou, která je platná pro zemi, kde má sídlo a tudíž nevyužije sníženou sazbu dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V tomto případě musíte v českém daňovém přiznání pro prostý zápočet daně použít sazbu daně, která je uvedená ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění a rozdíl ve výši sražené daně žádat zpět buď od zahraničního správce daně, anebo od plátce dividendy.

Účto_tip_změny21

4. Prokažte zaplacenou daň v zahraničí

Daň zaplacená v zahraničí se prokazuje dle § 38 odst. 5 potvrzením zahraničního správce daně. V odůvodněných případech můžete prokázat daň zaplacenou v zahraničí i potvrzením plátce příjmu. Jestliže doklad nemáme ve lhůtě k podání daňového přiznání v ČR, uvedeme v českém přiznání předpokládanou výši příjmů nebo daně. O případné rozdíly upravíme daňové přiznání v roce, ve kterém doklad obdržíme, nebo podáme dodatečné daňové přiznání.

Za účelem zamezení dvojího zdanění v českém daňovém přiznání u dividend slouží příloha č. 3. U této přílohy je dobré se držet pokynů, které jsou součástí každého listu. Dividendu ze zahraničí je také nutné převést na českou měnu. Nejlepší volbou je jednotný kurz, který je vyhlašován MFČR v polovině ledna následujícího roku.

Autor článku

Autor pracuje ve společnosti Accace na pozici Tax Consultant.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).