Hlavní navigace

Jak žádat zpět zaplacenou daň z nabytí nemovitých věcí?

6. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud jste v uplynulých měsících zaplatili daň z nabytí nemovitých věcí, vznikl vám přeplatek, který můžete získat zpět. O vrácení si však musíte zažádat.

S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo od 26. září 2020 ke zrušení stejnojmenné daně, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Tedy pokud katastrální úřad povolil vklad loni v prosinci nebo kdykoliv v letošním roce.

Daň už se tedy nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Pokud se vás zrušení daně týká a dosud jste nepodali daňové přiznání ani daň nezaplatili, nemáte už vůči správci daně žádné povinnosti. Daňové přiznání už tedy podávat nemusíte, daň neplatíte. Pokud se vás zrušení daně týká a daň už jste zaplatili, vznikl vám tím přeplatek a máte nárok na jeho vrácení.

VZOR ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ PŘEPLATKU DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Pokud se vám soubor nezobrazí v prohlížeči, zvolte možnost „Uložit jako“ a stáhněte si jej.

Abyste zaplacené peníze získali zpět, musíte si o vrácení přeplatku zažádat, a to v souladu s § 155 daňového řádu. Finanční správa zveřejnila formulář, který slouží jako vzor žádosti o vrácení přeplatku daně z nabytí nemovitých věcí. Ten můžete využít.

Pokud budete žádost podávat jako fyzická osoba, musíte do ní uvést vaše jméno a příjmení, adresu vašeho trvalého bydliště a rodné číslo. V případě právnické osoby musí obsahovat název společnosti, její sídlo a DIČ. V žádosti je pak také nutné uvést číslo účtu, na který chcete přeplatek na dani vrátit. Žádost se podává u místně příslušného správce daně, tedy tam, kde poplatník podal daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Žádost může být doručena na adresu správce daně vlastnoručně podepsaným dopisem předaným k poštovní přepravě, případně doručeným do podatelny příslušného správce daně, uvádí na svých stránkách finanční správa. Obecně musí být žádost podána písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

Na vrácení má berňák 30 dní

Pro vrácení přeplatku je stanovena třicetidenní lhůta, která běží ode dne podání žádosti o vrácení přeplatku. Přeplatek je možné vrátit pouze v případě, že u vás správce daně neeviduje nedoplatek. V případě, že jej máte, se přeplatek nebo jeho část použije na jeho úhradu. Pokud bylo zároveň podáno daňové přiznání, správce daně řízení v dané věci zastaví, uvádí na svých stránkách finanční správa.

Kdy se na vás vztahuje zrušení daně z nabytí nemovitých věcí:

1. příklad: Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v dubnu 2020. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v květnu roku 2020 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v červnu 2020. Daňové přiznání bylo podáno v červnu a daň uhrazena.

V tomto případě se vás zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká. Pokud jste daň již zaplatili a chcete ji vrátit, musíte podat žádost o vrácení přeplatku, protože v daném případě nedochází k vrácení daně z moci úřední. Žádost o vrácení přeplatku je nutné podat písemně (nejlépe formou dopisu adresovaného příslušnému finančnímu úřadu), ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

2. příklad: Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Daňové přiznání bylo podané, daň ale zaplacena nebyla.

Tohoto případu se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká, v tomto případě nemáte vůči správci daně již žádné povinnosti.

Kdy se na vás vrácení daně nevztahuje:

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v listopadu 2019. Daňové přiznání bylo podané v únoru 2020, ale daň nebyla uhrazena.

Tohoto případu se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí netýká a nadále platí povinnost zaplatit daň ve lhůtě stanovené zákonným opatřením.

Zdroj: Finanční správa

Jak už jsme zmínili výše, daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí nemusíte podávat, pokud katastrální úřad povolil vklad loni v prosinci nebo během letošního roku. Vláda totiž odsunula povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí až do 31. prosince 2020. Nejde o prodloužení termínu jako takového, ale pouze o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání a zaplacení daně.

Pro vklady provedené do loňského listopadu se podmínky nezměnily

Podmínky se nezměnily pro vklady do katastru nemovitostí provedené do konce loňského listopadu. V takových případech stále platí povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň.

Podle dosavadních pravidel se přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí muselo podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden:

  • vklad vlastnického práva k nemovité věci,
  • práva stavby
  • nebo správy svěřenského fondu.

O zrušení daně z nabytí nemovitých věcí rozhodli poslanci 15. září 2020. Daň činila 4 % a do státní kasy z ní ročně plynulo kolem 13 miliard korun. Daň se nevztahovala na novostavby, které měly výjimku, což byl jeden z důvodů, proč nebyla podle ministerstva financí fér. S daní zanikne i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.