Hlavní navigace

Jak vznikaly první akciovky? Od zámořských cest po londýnskou burzu

28. 6. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Obchodu s akciemi dala v Londýně vzniknout potřeba financovat významné zámořské cesty. Jak se historie přehoupla až k dnešní londýnské burze?

Obchod s akciemi v Londýně byl v první polovině 17. století vyvolán naléhavou potřebou financovat dvě významné zámořské obchodní cesty. Konkrétně se jednalo o záměr Muscovy Company (neboli Moskevské společnosti) doplout do Číny tzv. severní cestou, tj. přes Bílé moře, které se rozkládá na sever od ruských břehů, a o cestu East India Company (neboli Východoindické společnosti) do Indie a na Dálný Východ.

Ani jedna z obou uvedených společností ovšem nebyla schopná získat nutný kapitál na svoje projekty výhradně ze svých vlastních zdrojů. Finanční prostředky na tyto cesty tedy pocházely nejenom z vlastních zdrojů podnikatelů, ale byly získány rovněž z prodeje podílů na nákladech obchodníkům, čímž jim samozřejmě byl také prodán podíl na případném zisku či ztrátě z daného obchodu.

Tento nápad na získání kapitálu na rozvoj podnikání se velmi rychle uchytil, takže v roce 1695 údajně existovalo již 140 akciových společností.

Obchod s akciemi ve Velké Británii byl v této době koncentrován v okolí City do tzv. Exchange Alley, zejména do místních kaváren Garravay´s a Jonathan´s.

Broker John Castaing od roku 1698 publikoval přehled cen akcií a dalších obchodovaných komodit. Tento přehled se nazýval „The Course of Exchange and another things“ a všem zájemcům byl k dispozici v obou zmíněných kavárnách. Tento přehled představuje nejstarší dochovaný důkaz o organizovaném obchodu s akciemi v Londýně, resp. ve Velké Británii.

V roce 1761 se 150 obchodníků rozhodlo v Jonathanově kavárně vytvořit klub (Jonathan´s Club), jehož cílem bylo provádění prodejů a nákupů cenných papírů.

V roce 1773 si pak tito obchodníci nechali postavit vlastní budovu. V jejím přízemí se obchodovalo s akciemi (v tzv. dealing room) a o patro výše se nacházela kavárna. Tato budova byla nejprve krátce známa jako New Jonathan´s (podle původního místa pro provádění obchodů s akciemi), brzy však byl název této budovy změněn na The Stock Exchange.

Za velmi důležité datum pro obchodování s cennými papíry v Londýně je oprávněně považován 3. říjen 1801 – od tohoto dne jsou totiž zdejší obchody s cennými papíry prováděny výhradně na základě formálního členství obchodníků na burze. Je tedy možné či nutné konstatovat, že teprve tímto okamžikem v Londýně vznikla moderní burza cenných papírů.

V roce 2004 London Stock Exchange otevřela svoji „úřadovnu“ také v čínském městě Honkongu.

V roce 2007 se pak tato burza spojila s Borsa Italiana, tedy s burzou cenných papírů, která sídlí v severoitalském městě Miláně.

Současnost London Stock Exchange

Na Londýnské burze cenných papírů (stejně jako na dalších burzách cenných papírů) mohou společnosti získat přístup k dalšímu kapitálu pro svoji podnikatelskou, resp. obchodní činnost.

London Stock Exchange provozuje několik trhů, na kterých mohou být (a také jsou) uvedeny různě velké společnosti. Jedná se o:

 • Premium Listed Main Market, který je určený pro největší, resp. nejvýznamnější společnosti,
 • Alternative Investment Market (AIM), který je určený pro menší společnosti, a to včetně společností venture (neboli rizikového) kapitálu, a také o
 • Depositary Receipt (DR), který je určený pro mezinárodní společnosti se sídlem mimo státy Evropské unie.

Kromě nich existují dva specializované trhy či segmenty, konkrétně se jedná o:

 • Professional Securities Market, na kterém společnosti mohou získat kapitál prostřednictvím dluhových cenných papírů, a
 • Specialist Fund Market, který je určený pro sofistikované fondy a speciální cenné papíry.

Jak již bylo napsáno řečeno výše, na London Stock Exchange existují dva hlavní trhy, na kterých je obchodováno se společnostmi-jedná se o Main Market a o Alernative Investment Market.

Kromě nich na London Stock Exchange existuje několik elektronických platforem, na kterých je obchodováno s nejrůznějšími finančními produkty. Jedná se o:

 • SETS (Stock Exchange Electronic Trading Services), kde se obchoduje s tzv. indexovanými cennými papíry (indexed securities),
 • SETSqx (Stock Exchange Electronic Trading Services – quotes and crosses), který je učený pro cenné papíry, jež jsou méně likvidní, než jsou cenné papíry, se kterými je obchodováno na platformě SETS. Platforma SETSqx kombinuje periodickou elektronickou aukci prováděnou čtyřikrát denně se samostatným neelektronickým řízením trhu, resp. prováděním obchodů,
 • SEAQ, což je neelektronické kotování, které umožňuje tzv. tvůrcům trhu (neboli market makers) kotovat ceny na trhu s cenným papíry Alternative Investment Markt neboli AIM (viz výše).
 • International Trading Service, který je určený pro zahraniční společnosti, obchodované na trhu Depositary Receipt DR (viz výše),
 • Derivatives, které jsou dostupné na tzv. Tourquoise platform. Jedná se např. o norské futures a opce a o další cenné papíry. Obchodování s nimi podléhá schválení britské Financial Service Authority.
 • Fixed Income (resp. MTS), kde se obchoduje s evropskými vládními bondy.

London Stock Exchange poskytuje svým účastníkům v reálném čase informace o cenách i informace o obchodech. K předávání informací veřejnosti o burzovních obchodech jsou rovněž využívány společnosti, jako jsou Bloomberg a Thomson Reuters.

FIN21

LSE pro obchodování využívá vlastní software, vytvořený na bázi Linuxu, který se nazývá Milennium Exchange.

V současné době sídlí centrála London Stock Exchange na londýnském náměstí Paternoster Square, tedy nedaleko katedrály svatého Pavla.

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).