Hlavní navigace

Jak vyplnit Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu? (NÁVOD)

5. 4. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak vyplnit Přehled pro zdravotní pojišťovnu, když jste zaměstnaní a přivyděláváte si jako OSVČ? Formulář vyplňujeme krok za krokem.

Daňové přiznání už byste měli mít odevzdané, tím ale vaše povinnosti pravděpodobně nekončí. Ještě je nutné odevzdat Přehled o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. V dnešním článku si ukážeme, jak vyplnit Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu.

Odevzdat ho musíte do jednoho měsíce od data, kdy jste podali nebo měli nejpozději podat daňové přiznání. Na zdravotní pojišťovnu tedy musíte formulář doručit nejpozději 2. května 2016. Pokud vám vznikl nedoplatek na pojistném, musíte ho zaplatit do 8 dnů.

Modelový příklad

Modelový příklad si půjčíme z předchozího článku, ve kterém jsme se zabývali daňovým přiznáním. Přehled budeme podávat za Petra Sváču. Petr je zaměstnán jako grafik, bere 40 tisíc hrubého měsíčně, ale ještě si každý měsíc vydělává 8000 Kč jako OSVČ administrativní činností. Protože vykonává jako OSVČ vedlejší činnost (tou hlavní je jeho zaměstnání), neplatí během roku z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti žádné zálohy na zdravotní pojištění. Pojistné na zdravotní pojištění odvádí ze svého zaměstnaneckého platu.

Přehled OSVČ za rok 2015

Petr je pojištěn u Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Příslušný formulář v PDF si stáhl na serveru Měšec.cz z Daňového portálu.

Na úvod ho žádné potíže nečekají. V první části formuláře musí vyplnit, že podává řádný Přehled OSVČ a své osobní a kontaktní údaje.

Protože Petr vykonává vedlejší činnost kvůli tomu, že pracuje v zaměstnání, bude vyplňovat i druhou část. Zde uvede, že pro něj celý minulý rok neplatila povinnost platit minimální zálohy na pojistné právě z důvodu zaměstnání. Ze stejného důvodu pro něj nebyl stanoven minimální vyměřovací základ. Zaškrtne opět, že daná situace platila celý rok (1–12), a zvolí možnost b).

Minimální vyměřovací základ se nestanovuje v měsících, ve kterých po celou dobu:

  • platil za pojištěnce pojistné stát,
  • bylo v zaměstnání odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu,
  • OSVČ pobírala nemocenskou,
  • OSVČ dosáhla důchodového věku pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila jiné podmínky pro jeho přiznání,
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením a držitelem průkazu ZTP či ZTP/P nebo
  • celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let.

Ve třetí části Petr uvádí, že pro něj platí povinnost odevzdat daňové přiznání, které mu ale nezpracovává daňový poradce.

Čtvrtá část

Řádek 1 – vyplňujeme příjmy ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2015, tedy 96 000 Kč

Řádek 2 – uvedeme výdaje – Petr uplatňuje 60% paušál, zapíšeme 57 600 Kč

Řádek 4–5 – zapíšeme v obou případech číslo 12, protože Petr vykonával činnost jako OSVČ celý minulý rok a stejně dlouho byl také pojištěn u této zdravotní pojišťovny

Řádek 6 – zapíšeme číslo 0, protože pro Petra kvůli jeho zaměstnání neplatil minimální vyměřovací základ

Řádek 9 – vypočítáme jako 13 305,50 Kč x řádek 6, zapíšeme tedy znovu 0

Řádek 12 – hodnotu získáme, odečteme-li výdaje od příjmů za rok 2015, zapíšeme 38 400 Kč

Řádek 14 – vyměřovací základ OSVČ za rok 2015 spočteme jako součin hodnoty 0,5 a řádku 12 (pokud by byla hodnota nižší než částka na řádku 9, zapíšeme řádek 9), uvedeme 19 200 Kč

Řádek 16 – pojistné za rok 2015 vypočítáme podle vzorce 0,135 x (řádek 14 x řádek 5) / řádek 4. Výslednou hodnotu zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru: 0,135 x  (19 200 × 12) / 12 = 2592 Kč

Řádek 41 – sem Petr zapíše nulu, protože jako OSVČ neplatil minulý rok žádné zálohy (ty odvádí z titulu zaměstnání)

Řádek 43 – doplatek či přeplatek na pojistném. Petrovi vyšel nedoplatek ve výši 2592 Kč (uvádí se s mínusem)

skoleni_29_6

V šesté části sice vypočte výši nové zálohy odpovídající částce 216 Kč měsíčně, protože ale Petr z titulu zaměstnání nemusí zálohy hradit, zaškrtne typ zálohy ve výši 0 Kč. 

Na konec už jen uvede datum a vlastnoruční podpis a Přehled může odevzdat své zdravotní pojišťovně.

Přehled OSVČ

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).