Hlavní navigace

Jak vybrat podílový fond? Poradíme, kde hledat klady a zápory

19. 1. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Rozebereme si výhody a nevýhody, které se pojí s investicemi do podílových fondů a které je potřeba je mít na paměti před nákupem. Ukážeme si klady a zápory, na které je třeba dopředu myslet. Někdy je to tak, že jde o dvě strany jedné mince.

Platí to třeba v případě diverzifikace, která je „zdravá“, ale když se to s ní přežene, dochází k nechtěnému ředění investice. Před nákupem, než se pro konkrétní fond rozhodnete, je tak nutné tuto pomyslnou minci v ruce „obracet“ a najít takový fond, u kterého převažují ty správné strany. 

Výhody

Profesionální management: Primární výhodou podílových fondů je fakt, že se nemusíme starat o vhodný výběr akcií a řídit si investice sami. Místo toho se nám o peníze stará profesionální investiční manažer a dělá za nás vlastní pečlivý výzkum a následné obchody. Lidé často investují do podílových fondů, protože nemají dostatek času a odborných znalostí ke správě svých vlastních portfolií. Stejně tak nemusí mít přístup k informacím, které mají profesionální správci. Podílový fond je relativně levnou cestou pro malého investora, jak si zaplatit profesionálního manažera pracujícího na plný úvazek.

Diverzifikace: Vlastnictvím podílových listů ve fondu namísto vlastnictví akcií či dluhopisů napřímo si rozkládáme riziko do mnoha různých držeb. Nedáváme tedy všechna vajíčka do jednoho košíku, jak zní okřídlené pravidlo správného investování. Místo toho rozdělujeme peníze do velkého množství různorodých aktiv tak, aby ztráta z jedné konkrétní investice mohla být minimalizována ziskem v jiných příležitostech. Jinými slovy se dá říci, že čím více akcií a dluhopisů vlastníme, tím méně nám jeden případ z nich může vážně ublížit, když se mu nebude dařit. Velké podílové fondy obvykle vlastní desítky až stovky různých akcií napříč různými odvětvími. Pro malého investora by vůbec nebylo praktické stavět takové portfolio s malou částkou finančních prostředků.

Úspory z rozsahu: Protože podílové fondy nakupují a prodávají velké množství investičních instrumentů najednou, jsou jejich transakční náklady nižší, než by tomu bylo v případě jednotlivce. Navíc může podílový fond, který sdružuje peníze od mnoha malých investorů, investovat do určitých specifických aktiv nebo otevírat mnohem větší pozice, než by si mohl malý investor dovolit. Například může mít tento fond přístup k nějaké počáteční veřejné nabídce akcií (IPO) nebo k určitým strukturovaným produktům, které jsou často přístupné pouze velkým institucionálním investorům.

Jednoduchost: Nákup podílových listů je poměrně jednoduchým úkonem. Mnoho bank nebo makléřských firem má v nabídce vlastní interní podílové fondy a minimální investice pro vstup jsou často skutečně nízké. Většina společností také nabízí automatické investiční plány pro nákup podílových listů, které probíhají pravidelně na měsíční či jiné časové bázi.

Rozmanitost: Podílové fondy dnes existují s velkým počtem různých tříd aktiv nebo nastavených strategií. To umožňuje investorům, aby lidé dali své peníze nejenom do akcií a dluhopisů, ale také třeba do komodit, zahraničních aktiv nebo do nemovitostí (real estate) prostřednictvím specializovaných podílových fondů. Některé fondy jsou dokonce strukturovány tak, aby profitovaly z klesajícího trhu (jsou známé jako „medvědí“ fondy). Podílové fondy poskytují příležitosti pro zahraniční a domácí investice, které jinak nemusí být přístupné běžným investorům.

Transparentnost: Podílové fondy podléhají například proti virtuálním měnám regulaci, což zajišťuje jejich zodpovědnost a poctivost vůči investorům.

Nevýhody

Aktivní správa: Mnoho investorů diskutuje o tom, zda jsou při výběru investic a řízení portfolia profesionálové vůbec lepší než my jednotlivci. Profesionální správa není v žádném případě neomylná. Dokonce, i když fond ztratí nějaké peníze, manažer stále dostává zaplaceno. Aktivně spravované fondy v sobě nesou vyšší poplatky. Alternativou jsou stále více oblíbené pasivní indexové fondy, které sledují například vybranou burzu či odvětví a jsou o to méně nákladné z pohledu investorů.

Náklady a poplatky: Všechno počínaje platem portfolio manažera až po čtvrtletní výkazy pro investory stojí peníze. Tyto náklady jsou přenášeny na investory. Vzhledem k tomu, že se poplatky liší fond od fondu, nevěnování pozornosti této oblasti může mít pro nás negativní dlouhodobé důsledky. Aktivně spravované fondy nesou transakční náklady, které se každoročně hromadí. Pamatujme si, že každá koruna, kterou vynaložíme na poplatcích, je korunou, kterou už nemůžeme dále zainvestovat, aby nám mohla růst v průběhu času.

Ředění: V důsledku přílišné diverzifikace může docházet k získání slabého výnosu. Vzhledem k tomu, že podílové fondy mohou mít malé držby v mnoha různých společnostech, nemusí vysoké výnosy z pár investic nutně znamenat, že bude celkový výnos výborný. Ředění je také výsledkem toho, že je fond už příliš velký. Když se nové a nové peníze ze strany investorů vkládají do fondů, které mají silné minulé výsledky, mohou mít manažeři těchto fondů následně problémy s vyhledáním dalších vhodných investic pro celý nový kapitál, aby byl také vhodně a dobře zainvestován.

Likvidita: Podílový fond, když je otevřený, nám umožňuje v podstatě kdykoliv požádat o konverzi (prodej) podílových listů za hotovost. Avšak na rozdíl od akcií, které se nakupují či prodávají po celý obchodní den, probíhají obchody s podílovými listy často až na konci každého obchodního dne. Není zde tedy průběžné obchodování a hrozí, že hodnota prodeje se bude lišit od toho, co jsme si slibovali.

skoleni_8_6

Peněžní zátěž: Podílové fondy vyžadují, aby byla část jejich portfolia držena v hotovosti z důvodu, že musí uspokojovat prodejní pokyny podílníků. Aby byla zajištěna likvidita a kapacita pro vypořádání výprodejů, je nutné držet určitou část portfolia v hotovosti. Protože ta sama o sobě nenese v podstatě žádný výnos, je často označována za určitou brzdu či zátěž.

Volná inspirace podle originálu od Adama Hayese z Investopedie.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).