Hlavní navigace

Jak si zvýšit kvalifikaci a na co si dát pozor, abyste si ji neplatili sami?

Martina Pinkasová

Jaký je rozdíl mezi zvýšením a prohloubením kvalifikace a co to znamená pro vaši peněženku? Na co byste si měli při výběru kurzů dát pozor?

Doba čtení: 4 minuty

Iniciativa pro zvýšení nebo prohlubování kvalifikace může přijít jak ze strany zaměstnance, tak i formou nabídky vzdělávacích kurzů ze strany zaměstnavatele. Je to něco, co může zaměstnanec získat navíc, nebo čím si může své dosavadní znalosti prohloubit. Jaký je rozdíl mezi zvýšením a prohloubením kvalifikace a na co si dát pozor? 

Zvýšení versus prohlubování kvalifikace

Zvýšení kvalifikace pro zaměstnance znamená možnost naučit se něco nového. Něco, co je nad rámec jeho dosavadních znalostí a dovedností. Ono zvýšení kvalifikace však může být podmíněno tzv. kvalifikační dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Naopak prohlubováním kvalifikace se zdokonalují znalosti a dovednosti, které již zaměstnanec používá při své současné, pracovní činnosti. Příkladem prohlubování kvalifikace může být například absolvování kurzu španělštiny pro pokročilé, protože její základní znalost již zaměstnanec ovládá. V tomto případě však zaměstnavatel náklady spojené s tímto kurzem nehradí. 

Kvalifikační dohoda

Kvalifikační dohoda představuje závazek zaměstnavatele, že svému zaměstnanci uhradí náklady spojené s absolvováním příslušného, vzdělávacího kurzu. Výměnou je příslib zaměstnance, že u zaměstnavatele zůstane pracovat po dobu sjednanou v této dohodě, maximálně však po dobu 5 let. V případě, že zaměstnanec dohodu nedodrží, náklady spojené s absolvováním kurzu bude muset uhradit z vlastní kapsy. Každý zaměstnanec by si tedy před podpisem měl pečlivě zkontrolovat, jaké vzdělávání mu má být hrazeno, na jak dlouhou dobu se zaměstnanec upisuje a jak vysoké náklady spojené s absolvováním kurzu by musel v případě nedodržení podmínek zaplatit. Čtěte také: Za předčasný odchod z práce, kde vám zvýšili kvalifikaci, zaplatíte

Kdy náklady hradí zaměstnanec?

Existuje několik případů, kdy má zaměstnanec povinnost uhradit vzniklé náklady spojené s absolvováním příslušného kurzu. Prvním takovým případem je, kdy zaměstnanec ukončí pracovní poměr ze své vlastní vůle. 

Dalším důvodem pak může být závažné porušení povinností ze strany zaměstnance nebo rozvázání pracovního poměru po vzájemné dohodě. 

Samozřejmě i zde platí výjimky. První jsou organizační důvody na straně zaměstnavatele, druhou pak zdravotní důvody na straně zaměstnance. Třetím případem, kdy zaměstnanec náklady spojené s kurzem neplatí, je situace, kdy nově získané vzdělání po dobu 6 měsíců po zaměstnanci nevyžadoval a ten neměl možnost je využít.

Profesní programy 

Absolvováním profesních programů má zaměstnanec možnost získat další znalosti a tím pádem zvýšit své šance na uplatnění na pracovním trhu, popřípadě mu umožní povýšení v rámci společnosti, ve které působí. 

Podmínkou pro absolvování profesních programů je ukončené minimálně vysokoškolské, bakalářské vzdělání a také dostatek finančních prostředků. Za jeden akademický rok totiž zájemce zaplatí v rozmezí od 100 do 200 000 Kč. 

V případě, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví, může mu zaměstnavatel část potřebné sumy uhradit. Další podmínkou je pak také několikaletá praxe v oboru. Například uchazeči o studium Master of Business Administration (MBA) musejí mít praxi v manažerském oboru minimálně tři roky a bakalářský, vysokoškolský titul. Ten však v případě uchazečů, kteří mají mnohaletou praxi v oboru, není nutností. Kromě MBA však existují další, méně známé tituly.

Doctor of Business administration (DBA)

Tento titul představuje vyšší verzi MBA. Studium je určeno zejména pro vrcholové manažery a trvá od tří do pěti let. V České republice je možnost takového studia pouze v Brně a Praze. 

Master of Laws (LLM)

Tento titul je určen zejména pro absolventy právnických škol, popřípadě pro ty, kteří mají za sebou praxi v právní oblasti. Funguje tedy na stejném principu jako MBA. Je určen zejména pro právníky, advokáty nebo pro ty, kteří pracují ve službách veřejné správy. Titul lze získat též v Praze a Brně a cena za absolvování jednoho roku studia se pohybuje od 200 do 300 000 Kč. 

Chartered Financial Analyst (FCA)

Tento druh studia je určený zejména pro analytiky a investiční poradce. Jedná se o studium investování a pro nástup je nutné mít ukončené bakalářské vzdělání nebo přinejmenším 4 roky praxe v oboru. Tento titul získá přibližně každý pátý zájemce a ceny jsou obdobné jako u výše uvedených typů studia. 

Chartered Certified Accountant (ACCA)

Účastníci, kteří splní podmínky tohoto vzdělávacího programu, se stávají členy Asociace (The Association of Chartered Certified Accountants) a titul získávají automaticky po 3 letech členství. Studium je velice náročné a týká se zejména oblastí mezinárodního účetnictví, finančního řízení a daní. Nutností je také absolvování profesního, etického programu během studia. 

Absolvováním jednoho z výše uvedených profesních programů může zaměstnanec jen získat. Určitou překážkou ve studiu může být jeho cena. Některé společnosti však již při pracovním pohovoru nabízí možnost zvýšení kvalifikace a úhradu studia, nebo jeho poměrné části. Pak již záleží na rozhodnutí samotného zaměstnance a jeho profesních a finančních možnostech.

Našli jste v článku chybu?