Hlavní navigace

Jak si postavit investiční portfolio a který druh vybrat?

30. 8. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Článek představuje několik druhů investičních portfolií a na příkladech ukazuje, s pomocí jakých konkrétních finančních produktů je můžeme vhodně sestavit.

Akcioví investoři neustále slyší moudra o diverzifikaci portfolia. Tento koncept představuje nedání všech „vajíček“ do jednoho košíku, což pomáhá snížit celkové riziko a obecně vede k lepší výkonnosti nebo návratnosti investice. Diverzifikace našich těžce vydělaných korun dává smysl, ale existuje mnoho různých cest pro její provedení a také existuje několik typů investičních portfolií. 

V dalších odstavcích článku se podíváme na jednotlivá investiční portfolia a ukážeme si, jak je začít stavět. Jedná se o agresivní, defenzivní, příjmové, spekulativní a smíšené investiční portfolio. Je důležité pochopit, že budování portfolia bude vyžadovat pátrání a nějaké vlastní vynaložené úsilí. Pojďme si tedy představit každé z již zmíněných investičních portfolií, abychom lépe pochopili každé z nich a mohli mnohem rychleji začít s jejich skládáním.

Agresivní portfolio

Agresivní portfolio zahrnuje ty akcie, které představují vysoké riziko a přináší vysoký výnos. Akcie v této kategorii mají obvykle vysokou betu (= nástroj, kterým se měří volatilita cenného papíru nebo portfolia ve srovnání s volatilitou příslušného trhu) nebo citlivost na trh jako celek. Větší beta s sebou nese větší fluktuaci ve vztahu k trhu jako celku. Pokud je beta naší jednotlivé akcie například 2, bude se typicky pohybovat dvakrát tolik v obou směrech, než o kolik se bude hýbat trh jako celek. Proto skutečně platí popisek, který říká, že vyšší riziko by mělo představovat také vyšší výnos.

Většina agresivních akcií (a tedy společností) je v raných fázích růstu. Budování agresivního portfolia vyžaduje investora, který je ochoten hledat právě takové společnosti, protože většina jmen těchto společností (s několika výjimkami) nebudou typicky běžné rodinné firmy. Podívejme se na internet na společnosti s růstem zisků, které rychle akcelerují a ještě nebyly objeveny na Wall Street. Mezi nejběžnější odvětví k prohledání bude nepochybně patřit oblast technologií, ale mnoho dalších firem z různých odvětví, které usilují o agresivní růst, může být zváženo. Jak nám pravděpodobně všem došlo, řízení rizik se stává velmi důležité při budování a udržování agresivního portfolia. Držení ztrát na minimech a pochytání zisků jsou klíči k úspěchu v tomto druhu investičního portfolia.

Defenzivní portfolio

Defenzivní akcie obvykle nejsou spojeny s vysokou betou a zpravidla jsou izolované od velkých tržních pohybů. Na druhé straně cyklické akcie jsou ty, které jsou nejvíce citlivé na ekonomický cyklus. Například během recese se společnostem, které dělají základní výrobky, daří obvykle lépe než těm, které jsou zaměřené na módní nebo luxusní záležitosti. Navzdory faktu, jak špatná ekonomika je, společnosti, které vyrábějí výrobky pro každodenní život, s největší pravděpodobností přežijí. Přemýšlejme proto o všednostech v našich životech a zkusme najít takové firmy, které vyrábějí tyto základní výrobky.

Možnost nákupu cyklických akcií nabízí vyšší ochranu proti škodlivým událostem. Poslechněme si různé diskuze a uslyšíme manažery, kteří mluví o drogách, obraně a tabáku. Toto jsou skutečně jen koše akcií, které tito manažeři doporučují na základě stávajícího hospodářského cyklu a kam si myslí, že nadále půjde. Nicméně výrobky a služby těchto společností jsou v neustálém módu poptávky. Defenzivní portfolio je svým způsobem vhodné pro většinu opatrných investorů. Mnoho z firem nabízí dividendu, která by měla pomáhat minimalizovat dopad případných kapitálových ztrát.

Příklad alokace aktiv v investičním portfoliu pro požadovaný výnos 5 % ročně v horizontu 10 let


Zdroj: www.investicniklub.cz

Příjmové portfolio

Příjmové portfolio se zaměřuje na vydělávání peněz například prostřednictvím dividend. Tyto společnosti jsou něco jako bezpečné defenzivní akcie, ale měly by nést vyšší výnosy. Příjmové portfolio by také mělo generovat pozitivní cash-flow. Realitní investiční společnosti (REIT = Real Estate Investment Trust) jsou výborným zdrojem příjmů z investic. Tyto společnosti vracejí velkou část vlastních zisků zpátky akcionářům výměnou za příznivější daňové podmínky. Realitní investiční společnosti představují snadný způsob investování do nemovitostí bez problémů spojených s jejich vlastněním. Nicméně mějme stále na paměti, že tyto akcie jsou také součástí ekonomického prostředí. Realitní investiční společnosti představují skupiny akcií, které dostaly poměrně velký „výprask“ v období hospodářského poklesu, stejně jako postupně vysychaly stavitelské a nákupní činnosti.

Příjmové portfolio je dobrým doplňkem pro většinu lidí k výplatě nebo jinému penzijnímu příjmu. Investoři by si však měli dát pozor na akcie, které sice upadly v nemilost, ale stále udržují vysokou dividendovou politiku. Jedná se o společnosti, které nejen nedokážou doplnit příjmy, ale také poskytnout kapitálové zisky. Podniky veřejných služeb a pomalu rostoucí odvětví jsou ideálním místem pro začátek našeho vyhledávání vhodných společností.

Spekulativní portfolio

Vytvářet spekulativní portfolio má nejblíže k čistému hazardu. Portfolio představuje mnohem větší riziko, než jakékoliv ze zbývajících čtyř představených investičních portfolií. Finanční guru naznačují, že by maximálně 10 % našich aktiv mělo být použito na financování spekulativního portfolia. Mezi spekulativní hry můžeme zařadit například primární veřejné nabídky akcií (IPO = Initial Public Offering). Technologické společnosti nebo společnosti se zaměřením na zdravotní péči, které jsou právě v procesu výzkumu průlomového výrobku, nebo mladší ropné společnosti, které se teprve chystají vydat počáteční výrobní výsledky, by také spadaly do této kategorie.

Další klasickou spekulativní hrou je učinit investiční rozhodnutí založené na zvěstech či fámách, že dojde k převzetí vybrané společnosti. Dalo by se argumentovat, že zvětšující se popularita na pákovém efektu založených burzovně obchodovaných fondů (ETF = Exchange Traded Funds) představuje také do jisté míry spekulaci. Opět platí, že tyto typy investic jsou lákavé, protože výběrem té pravé bychom mohli dosáhnout obrovských zisků v relativně krátkém časovém období. Spekulativní portfolio je jedno z portfolií, pokud se s ním pracuje správně, které vyžaduje nejvíce „domácích úkolů“. Spekulativní akcie jsou obvykle obchodované v krátkých časových úsecích a skutečně se nejedná o investiční přístup nazvaný „nakup a drž“.

FIN24

Smíšené portfolio

Budování smíšeného portfolia znamená přemýšlení o jiných typech investičních produktů. Může se jednat o dluhopisy, komodity, nemovitosti nebo dokonce i umění. V podstatě zde můžeme vidět hodně flexibility v rámci tohoto portfolia. Tradičně tento druh portfolia obsahuje „blue chip“ akcie nebo nějaké vysoce hodnocené vládní nebo firemní dluhopisy. Realitní investiční společnosti nebo veřejně obchodované společnosti mohou také být zajímavou příležitostí pro balancované portfolio. Běžná investiční strategie pro fixní příjem obhajuje nákup dluhopisů s různými dobami splatnosti a je v podstatě sama o sobě přístupem pro diverzifikaci. Smíšené portfolio by tak mohlo kombinovat akcie a dluhopisy v relativně daných proporcích. Tento typ přístupu nabízí výhody při diverzifikaci napříč různými třídami aktiv. Navíc akcie a dluhopisy mívají mezi sebou navzájem negativní korelaci.

Najděte si svá pro a proti

Nepochybně sami investoři musí zvážit všechna pro a proti u představených portfolií a rozhodnout se o správné alokaci aktiv mezi ně. V rámci předchozích odstavců jsme položili určitý základ tím, že jsme definovali pět nejběžnějších typů investičních portfolií. Postavení investičního portfolia vyžaduje mnohem větší úsilí než například pasivní investiční přístup přes zvolený index. Díky faktu, že jsme sami, budeme muset sledovat a přestavovat své portfolio mnohem častěji. Nicméně platí, že příliš velká nebo příliš malá expozice vůči jednomu typu portfolia přidává dodatečná rizika. Navzdory navíc požadovanému úsilí ze strany investora, vymezení a budování portfolia zvýší naše investorské sebevědomí a dá nám kontrolu nad našimi financemi.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).