Hlavní navigace

Jak se vyznat v nástrojích peněžního trhu?

22. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Komerční papíry, bankovní akcepty, eurodolary či repo operace jsou další ze zajímavých příležitostí, jak v krátkodobém časovém horizontu zhodnotit peněžní prostředky.

V článku Jaké nástroje nabízí peněžní trh? jsme si představili pokladniční poukázky a depozitní certifikáty. Nyní se podíváme na další možnosti peněžního trhu.

Komerční papíry

Pro mnoho korporací je půjčování krátkodobých peněžních prostředků z bank často pracným a nepříjemným úkolem. Snaha vyhnout se co nejvíce bankám vedla k rozšíření popularity komerčních papírů. Komerční papíry jsou nezabezpečené krátkodobé nástroje emitované společnostmi, které jsou obvykle vydávány s diskontem při reflektování aktuálních tržních úrokových sazeb. Splatnosti těchto nástrojů často nepřekročí devět měsíců, ale v průměru se můžeme bavit o splatnostech na rozhraní jednoho až dvou měsíců. Znovu se jedná o poměrně bezpečnou investici, protože finanční situaci společnosti můžeme snadněji předpovídat v horizontu několika měsíců, i když v porovnání s předchozími druhy, které byly zmíněny v předchozím článku, je přeci jen trochu rizikovější. Navíc tyto nástroje vydávají typicky společnosti s vysokým kreditním hodnocením, což by mělo do jisté míry garantovat schopnost společnosti splácet včas závazky svým věřitelům.

Bankovní akcepty

Bankovní akcept je krátkodobá kreditní investice vytvořená nefinanční společností a garantovaná vybranou bankou, že dojde k zaplacení. Akcepty se obchodují s diskontem od nominální (jmenovité) hodnoty na sekundárním trhu. Pro společnosti slouží bankovní akcepty jako určitá smluvní směnka (jedná se o spojení akceptačního úvěru pro klienta a směnky cizí pro banku – banka se stává hlavním dlužníkem, což znamená, že si samozřejmě banka klienta před tímto důkladně prověřuje, případně vyžaduje i své jištění) pro financování importu, exportu nebo jiných transakcí například se zbožím. Toto je obzvláště užitečné, když kreditní schopnost zahraničního obchodního partnera není známá. Jednou z výhod bankovních akceptů je skutečnost, že není potřeba tento nástroj držet až do splatnosti. Může být tudíž prodán na sekundárních trzích, kde investoři a instituce s těmito nástroji nepřetržitě obchodují.

Eurodolary

Název by mohl trochu nezasvěcené zmást, ale eurodolary mají velmi málo do činění s eurem nebo zeměmi lokací umístěnými na evropském kontinentu. Eurodolary jsou v amerických dolarech denominované pohledávky a depozita v bankách mimo Spojené státy americké (= nerezidentské banky ve vztahu k USA). Tento trh se vyvinul v Evropě (zejména v Londýně), proto dostal toto jméno, ale obecně řečeno můžou být eurodolary drženy kdekoliv na světě mimo USA. Trh s eurodolary je relativně bez regulace, proto mohou banky ve srovnání s jejich americkými protějšky operovat s menší marží. V důsledku toho se trh s eurodolary rozšířil do značné míry jako způsob, jak obejít regulatorní náklady. Průměrné eurodolarové depozitum je velmi velké a má splatnost zpravidla menší než šest měsíců. Alternativou eurodolarového termínovaného vkladu je eurodolarový depozitní certifikát. Tento nástroj je v podstatě stejný jako domácí depozitní certifikát, který může emitovat domácí banka. Navíc má tendenci nabízet vyšší výnosy, protože je obecně obvykle méně likvidní. Eurodolarový trh, který je největší, je obecně řečeno určitou podkategorií trhu euroměnového, který vznikl na konci druhé světové války, kdy se měny staly konvertibilní a začalo se globálně obchodovat s investičními nástroji. V závěru je dobré poznamenat, že eurodolarový trh je zřejmě mimo dosah všech jednotlivců a entit kromě největších institucí. Proto pravděpodobně jediným způsobem pro jednotlivce, jak v této oblasti alespoň nepřímo zainvestovat své peněžní prostředky, budou podílové fondy peněžního trhu.

Repo obchody

Repo je zkrácený název pro smlouvu o zpětném odkupu (repurchase agreement). Ti, kteří obchodují se státními investičními nástroji, mohou tento nástroj použít například jako jednodenní formu půjčky. Dealer nebo jiný držitel státních investičních nástrojů (obvykle se jedná o pokladniční poukázky) prodává tyto nástroje věřiteli (poskytovatel půjčky) a souhlasí s tím, že tyto nástroje odkoupí zpět v předem dohodnutém budoucím termínu za předem dohodnutou cenu. Tyto obchody jsou obvykle časově velmi krátké od těch jednodenních až po třicet dnů. Můžou být i delší. Krátkodobá splatnost a státní jištění znamená, že repo obchody poskytují věřitelům extrémně nízké riziko. Tyto obchody jsou také populární, protože mohou prakticky eliminovat kreditní problémy. Bohužel řada významných ztrát v průběhu let od podvodných dealerů naznačuje, že si věřitelé na tomto trhu ne vždy zkontrolovali jejich kolaterál z dostatečné blízkosti. Existuje několik variant standardních repo obchodů:

Reverzní repo obchody – jedná se o úplně opačnou operaci než při standardním repo obchodu. V tomto případě dealer (věřitel) nakupuje státní investiční nástroje od investora a prodává mu je zpátky v budoucím termínu za vyšší cenu,
Termínované repo obchody – jedná se o stejnou záležitost, jakou je standardní repo obchod, ale s tou výjimkou, že navázaný úvěr má splatnost delší než 30 dnů.

skoleni_29_6

Mezibankovní obchody

Jedná se o část peněžního trhu, na kterém obchodují banky (včetně centrálních bank) mezi sebou. Jednotlivci se proto do této oblasti přímo nedostanou. Mezibankovní trh tak svým způsobem hraje důležitou roli při řízení likvidity jednotlivých bank (české banky však mají přebytky vlastní likvidity) a objevují se zde obchody se splatností do jednoho roku. Nástroje, které bychom zde mohli nalézt, jsou například depozita, krátkodobé investiční nástroje (např. pokladniční poukázky), cizí měny (devizový trh) nebo krátkodobé deriváty (např. úrokové deriváty). V úplném závěru tohoto článku nesmíme zapomenout zmínit PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) sazby, což jsou referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit v celkem devíti různých splatnostech od jednodenní až po roční, které se počítají na základě kotací referenčních bank pro prodej (offer/ask) depozit. PRIBID (Prague Interbank Bid Rate) sazby se od července 2015 v tomto směru již nepublikují z důvodu jejich nepotřebnosti. Jednalo se o referenční úrokové sazby, které se počítaly z kotací referenčních bank pro nákup (bid) depozit.

Inspirováno článkem na serveru Investopedia.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).