Hlavní navigace

Jak se vyznat v číslech o společnosti, o jejíž akcie se zajímáte?

13. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Běžně zobrazované číselné údaje o společnostech na burzách mohou být pro některé z nás velkou neznámou. Jak jim porozumět?

Akcie byly a v současné době stále jsou populárním investičním nástrojem. Již po dekády jsou na pozadí bezpočtu rozhovorů, protože jsou prakticky lístkem ke hře a možností, jak se podílet na vybraném podnikatelském byznysu. Inovace a progres jsou dodávány v podobě akcií a každý z nás je může získat, pokud je ochoten podstupovat určitou úroveň rizika s tím spojeného a vložit do toho své vlastní peníze.

I když jsou akcie populární, stále se najdou tací, kteří do detailu neznají podrobnosti uváděné ve spojitosti s akciemi na burzách a nedokážou vysvětlit, co dané informace indikují. Zpočátku se mohou tyto informace jevit jako matoucí, ale jakmile tyto komponenty pochopíme, můžou nám číselné údaje o akciích poskytnout větší důvěru při sestavování základního obrázku o vybrané společnosti.

Je dobré již v úvodu poznamenat, že konkrétní zobrazení informací a indikátorů o vybraných akciích se může lišit v návaznosti na různé akciové burzy. Není pravidlem, že je to všude na 100 % stejné, proto čísla uváděná v dalších částech článku berme skutečně jako příkladová a pro obecný přehled.

Co znamenají čísla v přehledu?

Informace o akciích mohou být zastrašující na první pohled, ale detaily lze s trochou trpělivosti a odhodlání bez problému interpretovat. První věc, kterou obvykle uvidíme, je takzvaný „Ticker“, což je zkratka o pár znacích přiřazená k vybranému akciovému titulu. Například společnost Apple Inc. bychom hledali pod tickerem AAPL.

Mezi další základní informace můžeme zařadit poslední cenu akcie a její změnu v absolutní a relativní hodnotě. Toto nám říká, jak moc cena akcie vzrostla či poklesla od posledního obchodního dne. Otevírací cena nám prozradí, na jaké úrovni dnes akcie otevřela. Zavírací cena nám ukáže, na jaké úrovni cena skončila na konci předchozího obchodního dne.

Zde jsou burzovní informace o společnosti Costco (ticker COST), což je maloobchodní řetězec ve Spojených státech amerických, které si následně blíže popíšeme abychom pochopili jednotlivé proměnné.

Burzovní informace o společnosti Costco

Titulek nám říká, že ticker společnosti Costco je COST a cena se při srovnání s předchozím obchodním dnem zvýšila o 0,82 USD, resp. 0,56 % v relativním vyjádření.

Akcie otevřela na úrovni 144,88 USD a předchozí den zavřela na úrovni 146,09 USD.

Day High uvádí nejvyšší cenu, které bylo dosaženo v daný obchodní den. Day Low naopak uvádí tu nejnižší cenu.

52-Week High je nejvyšší cena akcie za poslední rok a znovu 52-Week Low je přesným opakem. Bid (nákup) je nejvyšší cena, za kterou jsou investoři ochotní nakoupit akcii, a naopak Ask (prodej) je nejnižší cena, za kterou jsou investoři ochotní akcii prodat.

Bid Size je počet akcií, které jsou nabízeny k nákupu za bid cenu a Ask Size je počet akcií, které jsou nabízeny k prodeji za ask cenu. V našem případě vidíme, že se jedná o 100 akcií v obou případech, takže je v tomto směru poptávka a nabídka vyrovnaná. Pokud známe bid a ask size, může nám to pomoci změřit úroveň nákupní a prodejní aktivity.

Volume představuje celkový počet akcií, které byly zobchodovány v konkrétní obchodní den. Je dobré poznamenat, že tyto hodnoty se samozřejmě mohou v průběhu obchodního dne libovolně měnit až na pár parametrů, které zůstávají ze své podstaty stejné. Jedná se například o otevírací a zavírací cenu.

Hlubší pohled do čísel

Při hlubším pohledu do čísel můžeme objevit ještě více užitečných informací, což může být velmi prospěšné při srovnávání společností ve stejném odvětví. Tržní kapitalizace (market cap) je vyjádřením celkové hodnoty všech akcií, které akcionáři drží. Spočítá se tak, že se všechny držené akcie vynásobí jejich aktuální tržní cenou. Shares Short je počet akcií, které jsou prodávány na krátko, nebo více zjednodušeně se jedná o zapůjčené akcie, u kterých investoři věří, že jejich cena bude klesat. Short Interest vyjadřuje, jaké procento z celkového počtu akcií v oběhu je prodáváno na krátko, ale ještě nebyly pokryty nebo uzavřeny. Investoři používají toto číslo k předpovídání směru trhu a posuzují tak tržní sentiment.

Dividenda představuje rozdělení čistého zisku společnosti směrem k akcionářům a obvykle se uvádí v přepočtu na jednu akcii. Ex-Dividend datum je v podstatě oddělující den, ke kterému akcionáři získávají nárok na výplatu dividendy. Pokud by byla akcie nakoupena v tento den nebo další dny, nový držitel by neměl na dividendu nárok. Výplatní den dividendy je dnem, kdy se dividenda následně skutečně vyplatí investorům. Dividend Yield je procentní poměr vyplacené dividendy na akcii na roční bázi ve srovnání s tržní cenou akcie.

Earnings Per Share (EPS) je podíl celkového čistého zisku společnosti a celkového počtu akcií, což nám ve finále dá čistý zisk na jednu akcii. Price-Earnings Ratio (P/E) je poměr, který měří úroveň tržní ceny akcie ve vztahu k ročnímu čistému zisku na jednu akcii. Ukazatel nám tedy říká, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochoten za jednu akcii zaplatit. Navíc může být tato hodnota efektivní při určování, jaká společnost má větší hodnotu. Beta měří citlivost akcie na celkový trh. Pokud je beta například 1, znamená to, že se akcie pohybuje s trhem (zpravidla vyjádřeno pomocí vybraného indexu). Pokud je beta 1,1, pak nám to indikuje, že se akcie pohybuje o 10 % více nežli trh.

skoleni_28_3

Nenechte se čísly odradit

Informace a indikátory ve spojitosti s akciemi obsahují velké množství údajů, ze kterých lze získat zajímavé poznatky a učinit různé závěry. Klíčem k úspěchu je nenechat se rozsáhlou řadou čísel už předem odradit, když se na tyto údaje díváme poprvé v životě. Tyto informace a indikátory jsou vynikajícím způsobem, jak porovnat společnosti v odvětvích, která jsou podobná, protože obecně řečeno by nedávalo moc smysl srovnávat společnost, která například podniká v oblasti informačních technologií, se společností, která se angažuje v energetickém sektoru. V tomto směru hraje samozřejmě důležitou roli i geografická působnost jednotlivých společností a s tím spojená lokální konkurence. Tyto obrázky číselných dat v rámci veřejně obchodovaných společností na burzách poskytují okamžitou zpětnou vazbu, zda by společnost byla nebo nebyla vhodným objektem pro zainvestování našich finančních prostředků.

Inspirace nalezena v článku od Davida Hoppocka.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).