Hlavní navigace

Jak se vyznat v burzovních pokynech?

29. 1. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Existuje velké množství pokynů, které můžeme použít pro obchodování na finančních trzích. Ukážeme si nejen ty základní, ale i jejich pokročilejší verze.

Obchodní pokyn instruuje makléře ke vstupu nebo výstupu z vybrané pozice. Zpočátku se umisťování pokynů může zdát příliš jednoduché ve stylu stisknutí tlačítka „Nákup“, když jsou vstupní podmínky splněny, nebo stisknutí tlačítka „Prodej“, když je čas se dostat z pozice ven. I když je možné obchodovat tímto zjednodušeným způsobem, není to ve finále moc efektivní, protože to vyžaduje konstantní sledování, které obchodníka vystavuje zbytečným rizikům.

Obchodníci, kteří používají tlačítka na nákup a prodej, mohou mít ztráty spojené s pomalou reakcí (zaostávání za trhem) a také s obchodováním bez ochranného stop-loss pokynu. Zaostávání za trhem se vztahuje k rozdílu mezi cenou, kterou obchodník očekával, a cenou, za kterou transakci skutečně realizoval. Na rychle se pohybujících trzích může být toto zaostávání důležité, což může předznamenat rozdíl mezi výherci a prohranými. Určité druhy pokynů umožňují obchodníkům specifikovat přesné ceny za ještě nerealizované obchody a tím minimalizovat potenciální ztráty spojené se zaostáváním.

Ochranné stop-loss pokyny na druhé straně limitují obchodní ztráty díky vytvoření určité „čáry v písku“, která obchodníkům zajistí, že nebudou riskovat žádné další peníze. Tyto pokyny automaticky uzavírají ztrátové obchody v předem stanovených cenových úrovních. Díky využití pokročilejších druhů pokynů může být stop-loss pokyn umístěn na trh ihned, když je obchod realizován. Toto může být obzvláště důležité pro aktivní obchodníky na rychle se pohybujícím trhu, protože stop-loss hranice může být dosaženo během velmi krátkého časového okamžiku po uspokojení původního pokynu. Moderní obchodní platformy umožňují obchodníkům používat velké množství pokynů, což vede ke zvýšené přesnosti a ochraně obchodník metodik. Znát, kdy obchodovat, je pouze část úspěchu, protože úspěšní obchodníci musejí také vědět, jak obchodovat a jaký druh pokynu je vhodný pro tu či onu situaci. Tento článek vysvětlí vybrané druhy pokynů a poskytne příklady, jak jsou v dnešní době používány.

Dlouhé a krátké pozice

Než se podíváme na konkrétní druhy pokynů, musí být pochopen základní koncept v této oblasti. Pokyny mohou být zadány ve dvou směrech, které závisí na očekávání rostoucího nebo klesajícího trhu. Obchody v dlouhé pozici jsou klasickou metodou nákupu investičních nástrojů se záměrem profitovat z rostoucího trhu. Tyto obchody lze provést přes různé druhy makléřů a nezbytně nevyžadují po obchodníkovi, aby měl maržový účet (předpokladem je, že účet má zdroje na pokrytí transakce). Ztráty z dlouhé pozice jsou svým způsobem limitované, i když mohou být ve finále obrovské. Proč tomu tak je? Ať už vstoupíme do dlouhé pozice na jakékoliv úrovni, cena nikdy nemůže jít pod úroveň 0 CZK či jakékoliv jiné měny, pokud by se pro nás situace vyvíjela kompletně nepříznivým směrem.

Obchody v krátké pozici jsou naopak založeny na předpokladu profitování z klesajícího trhu. Toho je dosaženo zapůjčením akcií, futures kontraktů či jiných investičních nástrojů od makléře a jejich následným prodejem na trhu. Poté, co cena dosáhne po čase cílové úrovně, obchodník nakoupí zpátky akcie na trhu, které navrátí zpět makléři. Pokud v mezidobí dojde k poklesu ceny, obchod může být ziskový v závislosti také na jiných faktorech v podobě například poplatků za obchody. Pokud by došlo k růstu ceny, obchod se stane ztrátovým. Obchodování nakrátko vyžaduje maržový účet u makléře, protože aby obchodník dokončil transakci, musí si zapůjčit akcie apod. od makléře. Ne všechny nástroje mohou být prodány nakrátko a ne všichni makléři nabízejí stejné nástroje na krátký prodej.

Obchod v dlouhé pozici = zisk, pokud cena roste

Obchod v krátké pozici = zisk, pokud cena klesá

Obchodování v krátkých pozicích je důležitou součástí aktivního obchodování, protože umožňuje obchodníkům využívat rostoucích i klesajících trhů. Na rozdíl od obchodů v dlouhých pozicích, kde jsou ztráty limitované, ty krátké mají v podstatě potenciál pro neomezené ztráty. Tomu je tak z důvodu, že krátká pozice ztrácí svou hodnotu, když cena roste, a protože cena může teoreticky růst do nekonečna, mohou být ztráty ve finále neomezené. Obchodování s ochranným stop-loss pokynem může obchodníkům umožnit efektivně řídit toto potenciální riziko.

Tržní pokyny

Použití tržního pokynu (market order) zaručuje jeho realizování. Tržní pokyn je nejrychlejším a nejspolehlivějším způsobem, jak se dostat do či z obchodu. Tržní pokyn je vhodný, pokud je samotná realizace obchodu důležitější než získání požadované ceny za obchod. Tento pokyn je jedním ze základních a instruuje makléře nakoupit nebo prodat za nejlepší možnou cenu, která je v současné době k dispozici. Rozhraní zadání pokynu má obvykle tlačítko na nákup a prodej, aby bylo zadání pokynů rychlé a snadné. Obvykle je tento pokyn vypořádán okamžitě. Hlavní výhodou použití tohoto pokynu je, že je obchodníkovi víceméně zaručeno, že transakce bude realizována. Pokud se tedy obchodník potřebuje okamžitě dostat do či z pozice, tržní pokyn je ten nejlepší způsob, jak toho dosáhnout. Nevýhodou naopak je, že tržní pokyn negarantuje cenu a neumožňuje žádné upřesnění při zadání pokynu, což může vést k nákladům spojeným se zaostáváním. Použití tržních pokynů na trzích s dostatečnou likviditou však může pomoci limitovat ztráty spojené právě s již zmíněným zaostáváním.

skoleni_29_6

Limitní pokyny

Použití limitního pokynu (limit order) nám garantuje cenu obchodu. Limitní pokyn umožňuje přesné zadání naší objednávky a je vhodný, když je získání konkrétní ceny důležitější než samotná realizace obchodu. Limitní pokyn je pokyn k nákupu (či prodeje) za stanovenou nebo lepší cenu. Limitní pokyn k nákupu bude vypořádán za stanovenou nebo nižší cenu. Naopak limitní pokyn k prodeji bude vypořádán za stanovenou nebo vyšší cenu. Na rozdíl od tržního pokynu, kde obchodník jednoduše zmáčkne tlačítko nákup nebo prodej a nechá trh „vybrat“ cenu, zde musí být specifikována požadovaná cena. Zatímco limitní pokyny zabraňují negativnímu zaostávání, na druhé straně negarantují, že bude transakce ve finále realizována. Limitní pokyn bude realizován pouze tehdy, pokud cena dosáhne zadané limitní ceny, což může znamenat, že bude obchodní příležitost ztracena, pokud by se tržní cena pohybovala opačným směrem. Je dobré poznamenat, že trh se může pohybovat směrem k zadané limitní ceně, ale stejně nemusí být pokyn realizován, pokud zde na dané cenové úrovni není dostatek kupujících nebo prodávajících (obecně nízká likvidita).

Limitní pokyn k nákupu = na nebo pod aktuální tržní cenou (nákup maximálně za X CZK)

Limitní pokyn k prodeji = na nebo nad aktuální tržní cenou (prodej minimálně za X CZK)

Inspirováno článkem od Jeana Folgera.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).