Hlavní navigace

Jak se nenechat oklamat falešným exekutorem?

14. 11. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Exekuce je nepříjemná sama o sobě. Kvůli podvodníkům to může být i horší. Peníze odevzdáte a z dluhu se nesmaže nic. Jak tomu předejít?

Exekuce je strašákem dlužníků. Patrně by je nenapadlo, že může být i hůř. A to v případě, že se peníze místo k opravdovému věřiteli dostanou k rukám falešného exekutora. Peníze nejsou, ale dluhy neubývají. Jaké triky se používají a na co si dát pozor, abyste se nestali jedním z napálených?

Falešní exekutoři a falešné exekuce

Naposledy Exekutorská komora varovala před falešnými exekučními příkazy z Teplicka, na jejichž základě nechal pachatel se zneužitím jména soudního exekutora provádět srážky z mezd dlužníků. 

Na podvod se přitom přišlo náhodou, když nová mzdová účetní chtěla zkontrolovat, jak firma z Teplicka v minulosti prováděla srážky exekuce z mezd zaměstnanců. Při kontrole odhalila nesrovnalosti, a tak kontaktovala Exekutorský úřad Cheb. Na základě toho vyšlo najevo, že úřad žádné exekuční příkazy ve skutečnosti nevydal.

Na základě padělaných příkazů se přitom poškozeným prováděly srážky několik měsíců ve výši kolem 3000 korun. Celkem pachatel neoprávněně získal více než 200 000 korun. 

Na padělaných příkazech bylo podle zprávy Exekutorské komory například špatně uvedeno číslo účtu, na který mají být srážky zasílány, dále číslo soudního exekutora nebo akademické tituly

Počátkem roku komora upozorňovala zase na podvodníky, kteří se vydávali za falešné exekutory. Jeden pod označením „exekuční inspektor“ dlužníkům zasílal informaci o osobní návštěvě a složenky k úhradě pohledávky, kterou postoupila společnost Beck Czech.

Výzva vykazovala neformální vady jako chybějící sídlo kanceláře, rozhodnutí soudu, z něhož by vyplývala věřitelova pohledávka, spisová značka či podpis soudního exekutora. Na listině bylo například uvedeno fiktivní vyčíslení dluhu včetně neexistujících soudních a exekučních nákladů, u kterých vymahač vyžadoval okamžitou úhradu pod pohrůžkou návštěvy inspektora za účelem zjištění rozsahu dlužníkova majetku. Bohužel, ne všem dlužníkům je jasné, že se jedná o klamné sdělení a že není možné, aby vymahač jakkoliv postihoval jejich majetek či vstupoval bez vyzvání k nim do bytu, uvedla mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

V dalších případech se pokoušel pachatel vydávat za vykonavatele soudního exekutora a požadoval při osobní návštěvě úhradu pohledávky, nebo si dokonce vymyslel exekuci od počátku do konce a v omyl uvedl dlužníka i věřitele. Situace vznikla tak, že se věřitel v mylném domnění obrátil místo na soudního exekutora na vymahače, který předstíral, že je zástupcem pověřeného exekutorského úřadu a že byla soudem již proti dlužníkovi nařízena exekuce. Pachatel přitom vystavoval falešné úřední dokumenty, fiktivně je podepisoval jménem skutečného exekutorského úřadu a opatřoval je falešným kulatým razítkem

Jak vidno, některé techniky podvodníků jsou poměrně sofistikované a spolu se správnou mírou drzosti tak mohou docílit toho, že dlužník nic netuše začne splácet svůj dluh jiné osobě. Jak tedy poznat, že je něco v nepořádku?

Jak se bránit falešné exekuci?

Podvodníkům se nejlépe ubráníte poctivým přebíráním pošty a snahou mít o svých závazcích přehled. Pak totiž máte informace:

  • o exekucích, které proti vám soud nařídil, 
  • ze kterých exekučních titulů přesně vyplývají, 
  • o spisových značkách, 
  • o výši vymáhané pohledávky, 
  • o jménu a číslu pověřeného soudního exekutora.

Pokud vám tedy tak, jako obětem podvodníka na Teplicku, přijde exekuční příkaz ke srážkám ze mzdy, je potřeba s dokumenty, které už jste kvůli exekuci obdrželi, zkontrolovat, zda sedí titul, jméno a číslo exekutora, název exekutorského úřadu, spisová značka, výše vymáhané částky a zda je exekuční příkaz opatřen razítkem.

Někteří podvodníci ale své dokumenty opatřují i zmíněným kulatým razítkem s motivy státního znaku či váhy spravedlnosti a důvěryhodnost se snaží zvýšit i webovými odkazy na zákon o soudních exekutorech. Nejlepší je proto kontrolovat každý nový dokument s těmi předešlými.

V případě pochybností o pravosti exekučního příkazu se dotyčný může obrátit na příslušný exekutorský úřad nebo na Exekutorskou komoru ČR, radí její mluvčí Petra Báčová.

Přerůstají vám dluhy přes hlavu? Zkuste popřemýšlet o oddlužení. Než se ale do něčeho pustíte, přečtěte si Čtyři mýty o snadném oddlužení

Jak poznat falešného exekutora?

Pokud se vám místo oficiální listiny nezdá spíše osoba, která se od vás snaží získat nějaké peníze, tak vězte, že dostatečnou zvídavostí můžete zvětšit své šance, jak podvodníka odhalit.

Exekutorem může být jmenován jen občan České republiky, který: 

  • má plnou způsobilost k právním úkonům,
  • získal úplné vysokoškolské vzdělání na právnické fakultě vysoké školy se sídlem v České republice,
  • je bezúhonný,
  • vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi,
  • složil exekutorskou zkoušku.

Soudní exekutor tedy musí mít právnické vzdělání a musí být veden v seznamu exekutorů, který je k dispozici na webu Exekutorské komory ČR. Zde najdete jména včetně titulů a kontaktních údajů, můžete si tedy své podezření ověřit přímo u osoby, za kterou se podvodník případně vydává.

Soudní exekutor je osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Exekutor vykonává exekuci, kterou zahájil soud. Řídí se přitom exekučním řádem, resp. občanským soudním řádem. K dispozici má zákonem definované pravomoci. Pokud exekutor vymáhá peněžitou pohledávku (např. dluh vzniklý nesplácením úvěru, pokutu od MHD, policie, dlužné výživné či nájemné…), má několik možností, jak provést exekuci, a to srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky (tj. např. „obstavením“ bankovního účtu), zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem movitých věcí či nemovitostí, postižením podniku, správou nemovitostí a pozastavením řidičského oprávnění (v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě), uvedla Petra Báčová.

Pamatujte, že skutečný soudní exekutor je činný až poté, co existenci dluhu potvrdí soud. Vy tedy nejprve musíte obdržet usnesení soudu o exekuci. 

Vymahač není exekutor

Mluvčí Exekutorské komory upozorňuje, že si lidé soudní exekutory pletou s tzv. vymahači, tedy zástupci inkasních agentur či vymahačských firem, kteří se soudními exekutory nemají nic společného. Vymahači se často přitom sami snaží přímo tento dojem falešně navodit. Pojmenovávají své provozovny jako exekutorské kanceláře a ve výzvách doručovaných dlužníkům operují s exekuční terminologií tak, aby dlužníka zmátli, uvedla Báčová.

Vymahači přitom ve skutečnosti nemají pravomoci, které soudním exekutorům dává exekuční řád. Nemají proto právo například vstupovat na pozemek nebo do bytu nebo provádět soupis movitých věcí. Nemohou ani přikázat srážky ze mzdy nebo obstavit váš účet a nemohou proto nijak postihovat majetek dlužníka.

Tyto společnosti jsou navíc leckdy velice netransparentní, odměny si účtují dle oficiálně neexistujících pravidel, nepodléhají žádné regulaci ani kontrole. Nikdo nad nimi neprovádí dozor, žádný dohledový orgán nereguluje jejich činnost, varuje Báčová a dodává, že některé tyto společnosti činí takové kroky, které by nemohl provést ani pravý soudní exekutor. Jde například o jednání hraničící s vydíráním, osobní prohlídky osobou opačného pohlaví či zabavení věcí zákonem stanovených jako nepostižitelné, dodala.

Pokud už dojde k soupisu vašeho movitého majetku a vy se setkáte se soudním exekutorem nebo jeho pověřeným zaměstnancem, nezapomeňte, že soudní exekutor se vám musí prokázat tímto odznakem: 


Odznak exekutora

Exekutorský vykonavatel se vám prokáže zase tímto průkazem:


Průkaz vykonavatele

Současně vám ten či onen musí doručit exekuční příkaz. K soupisu majetku ale podle Báčové dochází obvykle až v sekundární fázi řízení, takže byste o exekuci měli vědět už před touto návštěvou. Exekutor může věci pouze sepsat, nebo je i zajistit.

Účto_tip_změny21

 Soudní exekutor může podle zákona provádět více (či dokonce všechny) způsobů provedení exekuce zároveň, upozornila ještě Báčová.

Téma exekucí není příjemné nikomu, navíc je složité a někdy matoucí. Abyste se ale nestali obětí podvodníků, musíte být natolik zvídaví, abyste vyhráli nad jejich vynalézavostí. Strkáním hlavy do písku se dluhů tak jako tak nezbavíte. Proto dbejte na to, aby měly úřady vaši adresu, korespondenci uchovávejte a všechny dokumenty pečlivě kontrolujte. Pokud něčemu nerozumíte, nebo je vám něco podezřelé, nestyďte se zavolat přímo na exekutorský úřad. Jde přece o vaše peníze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).