Hlavní navigace

Jak se banky brání proti praní špinavých peněz?

30. 3. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je velmi důležitý nejenom pro dynamický jednotlivých národních ekonomik, ale také pro celosvětový hospodářský a politický rozvoj.

Pokud se chceme hospodářský rozvíjet, musíme umět bojovat proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. To je důvod, proč byla zejména v rámci OSN a EU přijata řada opatření a postupů, která slouží jako základ pro úspěšné boj proti praní špinavých peněz.

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, přijímaná na mezinárodní úrovni, jsou následně zapracovávána do právních řádů jednotlivých států a ani Česká republika v tom samozřejmě není výjimkou – u nás platí zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pod pojmem „legalizace výnosů z trestné činnosti“ (jinak také „legalizace výnosů“, „praní špinavých peněz“, „praní peněz“ nebo „money laudering“) se rozumí úmyslné jednání, které zakrývá nezákonný původ jakéhokoli výnosu z trestné činnosti a které se současně snaží vzbudit zdání, že se jedná o příjem nebo o majetek, získaný v souladu s platnými zákony. 

Toto jednání spočívá například:

 • v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla důsledkům svého jednání,
 • v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv, vztahujících se k majetku, s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
 • v nabytí, držení, použití majetku nebo v nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti,
 • ve zločinném spolčení osob nebo v jiné formě součinnosti za účelem výše uvedených jednání.

Výnosem z trestné činnosti se pak rozumí jakákoli ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu.

Protože významná část finančních prostředků zločineckých organizací prochází přes bankovní účty, hrají nezastupitelnou roli v boji proti zločincům i teroristům také obchodní banky. Aby mohly úspěšně plnit svoje úkoly, které z toho vyplývají, musí se opírat o interní „Systém vnitřních zásad pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ a také o vlastní politiku „Poznej svého klienta“.

Vlastní boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v podmínkách každé obchodní banky spočívá především v:

 • definování, kteří klienti jsou podezřelí nebo pro danou obchodní banku dokonce nežádoucí,
 • definování, které obchody prováděné klienty je nutné považovat za podezřelé,
 • pečlivé identifikaci všech svých klientů, ať již chtějí přímo využívají bankovní služby nebo „pouze“ právo disponovat s prostředky na účtech nebo s obsahem safesových schránek jiných klientů, a to již před uzavřením příslušných „smluv o poskytování bankovních služeb“,
 • sledování stávajících klientů a jejich obvyklých obchodů, na jehož základě pak mohou určit, které jejich obchody jsou pro konkrétního klienta neobvyklé,
 • stanovení pracovních postupů pro případ, kdy bankovní úředník detekuje podezřelého klienta nebo podezřelý obchod,
 • takovém zabezpečení jednotlivých produktů a služeb, aby nemohly být zneužívány pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, resp. pro financování teroristických ak­cí,
 • v pečlivém výběru vlastních zaměstnanců a v jejich pravidelném proškolování v oblasti interních pracovních postupů, přijatých bankou pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu.

Obchodní banky rovněž využívají specializované programové vybavení, které příslušné pracovníky upozorní na podezřelé klienty a na podezřelé obchody. Úspěšné využívání tohoto software je založeno na kompletní, aktuální a co nejpečlivěji vedené počítačové databázi klientů a jimi využívaných produktů a služeb.

Peníze se perou přes off-shore centra

Často jsou výnosy z trestné činnosti „propírány“ přes tzv. off-shore centra. Samotné slovo „offshore“ vzniklo podle společností, které byly zakládány „někde na ostrovech“ nedaleko pobřeží – tedy ve smyslu anglického výrazu „off shore“. Řada ostrovních států (nejčastěji poblíž pobřeží Velké Británie nebo USA) totiž už před mnoha lety nabízela zahraničním investorům mnoho daňových výhod s cílem přilákat zahraniční kapitál. Offshore centrům se rovněž říká „daňové ráje“ (neboli „tax heavens“).

CHP23

Pojem „offshore centrum“, resp. „offshore podnikání“ tudíž představuje podnikání, které je prováděné v jedné zemi a které se týká podnikatelů, resp. majetku z jiné země, přičemž úřady v prvně zmíněné zemi na toto podnikání z různých důvodů neuvalují daňovou povinnost a ani jej žádným jiným způsobem nezatěžují. Jedná se vlastně o podnikání prostřednictvím od daně osvobozené nebo jinak zvýhodněné zahraniční společnosti.

Charakter a zákonnost offshore podnikání (a samozřejmě nejenom jeho) závisí výhradně na konkrétním podnikateli a na jeho obchodech, a proto není možné automaticky položit rovnítko mezi offshore podnikání a nezákonnou činnost. Motiv velké vzdálenosti a složité dostupnosti informací pochopitelně láká řadu podvodníků pro nezákonné machinace s offshore společnostmi.

Ptala se vás někdy banka na původ vašich peněz?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje tématům bankovních služeb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).