Hlavní navigace

Jak ochránit investice do podílových fondů na volatilním trhu?

19. 2. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Pokud je naše averze vůči riziku vysoká, můžeme z nabídky fondů zvolit takové, jejichž nastavení povede k nízkému podstupovanému riziku z naší strany.

Podílové fondy jsou často nabízeny jako jedny z dostupných a bezpečných investic díky jejich vnitřní diverzifikaci a profesionálnímu řízení. Podílové fondy umožňují investorům spojit své prostředky do jedné skupiny a zainvestovat je do vybraných investičních nástrojů s cílem optimalizovat výnosy. Kromě toho finanční trh nabízí téměř nekonečnou škálu různých podílových fondů, což znamená, že si investoři mohou vybrat, který z nich splňuje jejich konkrétní investiční cíle a toleranci vůči riziku. Bohužel však volatilita trhu ovlivňuje podílové fondy stejně jako například přímo akcie nebo dluhopisy. Nicméně existuje několik způsobů, jak investovat do podílových fondů, které se snaží svým nastavením minimalizovat dopad velkých tržních fluktuací, a chránit tak vložené investice před volatilitou. Tento článek představuje několik z těchto možností, takže se na ně v dalších odstavcích blíže podíváme.

Dobře hodnocené dluhopisové podílové fondy

Na rozdíl od akciových fondů ty dluhopisové investují do dluhových nástrojů, které obvykle nesou stejné úrokové platby (kupony) každý rok a garantují vrácení počáteční investice v době splatnosti. Některé dluhopisové podílové fondy se zaměřují na vytváření co možná nejvyšších výnosů přes nákupy a prodeje velmi rizikových dluhopisů, které v češtině označujeme ne příliš lichotivě jako „prašivé“ (v angličtině například junk bonds či high-yield bonds). Tyto dluhopisy nabízí potenciál k vytvoření rychlých zisků, ale také v sobě zároveň nesou riziko značných ztrát. Prašivé dluhopisy jsou často nabízeny společnostmi nebo vládami, které mají velmi nízké kreditní hodnocení (rating). Riziko nesplnění závazků je v těchto případech poměrně vysoké, takže tyto dluhopisy mohou být nakoupeny za ceny nižší, než je jejich nominální (jmenovitá) hodnota. Na druhé straně však dluhopisové fondy, které investují do dobře hodnocených dluhopisů, které jsou vydávány stabilními společnostmi nebo vládami, nesou ve svém nastavení výrazně menší riziko pro investory.

Na volatilním trhu je investování do dluhopisových fondů, které obsahují pouze dluhové nástroje vydané entitami s vysokým kreditním hodnocením, dobrým způsobem, jak vytvářet pravidelný úrokový výnos s minimálním rizikem ve vztahu k naší původní kapitálové investici. Protože tyto společnosti nebo vlády jen nepravděpodobně vyhlásí bankrot, nesplacení závazků u nich prakticky neexistuje, což samozřejmě na 100 % neznamená, že se to ve vybraných případech stát nemůže. Zejména krátkodobé státní dluhopisy jsou považovány za téměř bezrizikové bez ohledu na tržní aktivitu, i když by záleželo, o jakou konkrétní zemi by se mělo jednat, protože hodnocení některých států je poměrně nízké.

Podílové fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších druhů podílových fondů vůbec i během období zvýšené tržní volatility. Stejně jako dluhopisové fondy i tyto fondy investují do dluhových nástrojů, a to spíše než do těch akciových. Nicméně na rozdíl od dluhopisových fondů tyto fondy investují pouze do velmi dobře hodnocených krátkodobých nástrojů. Aktiva v portfoliu fondu peněžního trhu jsou emitována pouze nejdůvěryhodnějšími korporacemi, vládami nebo municipalitami a mají datum splatnosti kratší než jeden rok od jejich vydání. Mnoho z těchto fondů investuje do pokladničních poukázek, které jsou vydávány vládami jednotlivých států, a jsou proto skoro bezrizikové, jak již bylo zmíněno v textu výše. Platit to samozřejmě nemusí ve všech případech, ale vždy je nějaký výběr.

Fondy peněžního trhu poskytují stejný růst ve formě ročních úrokových plateb. Nicméně kompromisem pro zvýšenou stabilitu fondů peněžního trhu jsou menší výnosy, protože úrokové sazby jsou často nižší než ty, které nabízí rizikovější fondy. Pokud hledáme ochranu našeho kapitálu od devastujících a nepředvídatelných tržních fluktuací, pak by pro nás mohly být fondy peněžního trhu vynikající volbou.

Dlouhodobé investice

Další strategií pro ochranu naší investice do podílového fondu od tržní volatility je, když si vybíráme fondy, které dodržují strategii „nakup a drž“. Tyto fondy investují do růstových akcií nebo dlouhodobých dluhopisů s cílem vytvářet dlouhodobé kapitálové výnosy přes zvýšenou hodnotu těchto aktiv, a to spíše než přes krátkodobé příjmy generované častým obchodováním. Ačkoliv volatilní trh ovlivňuje hodnotu aktiv fondu v krátkém období (především akciové investice), v průběhu času se má hodnota těchto fondů tendenci stabilizovat, a dokonce může mít i prospěch z těchto cenových fluktuací během obzvláště volatilních období. Tato strategie je nejlepší pro investory, kteří nepotřebují vybrat své investice v blízké budoucnosti a jsou svým psychickým nastavením připraveni přestát jízdu jako na horské dráze během volatilního období. Pro investory, kteří se bojí dočasných fluktuací, by tyto druhy podílových fondů v rámci výběru nemusely být úplně nejvhodnější.

Vyhněme se vysoce výnosným fondům

Ačkoliv je přitažlivost zvýšených výnosů nepopiratelná, vyhýbání se vysoce výnosným (high-yield) fondům může být tím nejlepším způsobem, jak ochránit naše investice od volatilního trhu. Vysoce výnosné fondy investují do velmi rizikových dluhopisů nebo volatilních akcií a využívají extrémně agresivní obchodní strategie, aby maximalizovaly krátkodobé zisky. V případě investic do vysoce výnosných dluhopisů se riziko nesplacení závazků emitentů zvyšuje, pokud daní emitenti utrpí ztráty v důsledku tržní volatility. V případě vysoce výnosných akcií zvyšuje volatilita trhu šance na zisk i ztrátu, proto vysoce výnosné akciové fondy mohou generovat na jedné straně značné zisky, ale na straně druhé naopak také ztráty, které by mohly vést až ke ztrátě kapitálu podílníků. Pokud je naším primárním cílem vyhnout se stresu a nepředvídatelným tržním fluktuacím, vysoce výnosné fondy nebudou tou nejvhodnější investicí. Pro ty z nás, kteří se však zaměřují na růst investic bez ohledu na neodmyslitelný potenciál pro vlastní ztráty, by tyto druhy fondů mohly stát za podstupované riziko a mohly by se tak řadit ve finále mezi vcelku zajímavé investiční příležitosti.

skoleni_13_10

Využití volatility jako výhody

Arbitrážní fondy jsou další možností pro ty, kteří hledají způsob, jak se vyhnout zvýšenému riziku na volatilním trhu, ale stále chtějí benefitovat z dramatických cenových fluktuací. Arbitrážní fondy generují výnosy tím, že souběžně nakupují a prodávají stejné investiční nástroje za různé ceny. Například fond může nakoupit akcie společnosti ABC na americké burze za 20 USD za akcii a prodat ten samý počet akcií na burze třeba v Londýně za 20,15 USD za akcii. Tyto fondy můžou mít velmi malý výnos na jednotlivý obchod, ale díky skutečnosti, že během jednoho roku provedou velké množství těchto obchodů, ve finále můžou generovat zajímavý celkový roční zisk. Protože tyto fondy nakupují a prodávají investiční nástroje souběžně, jsou považovány za relativně málo rizikové, a to bez ohledu na aktuální situaci na trhu. Ačkoliv arbitrážní fondy inklinují k vyšším nákladovým poměrům z důvodu zvýšené obchodní aktivity, můžou také generovat vyšší výnosy během období zvýšené volatility. Tomu je tak proto, že extrémní volatilita prohlubuje rozdíl mezi cenami akcií na různých burzách nebo vůči cenám na trzích s futures. Příkladem může být, že akcie společnosti ABC stojí v současné době již zmíněných 20 USD na americké burze, ale trh je zároveň velmi volatilní. Stejná akcie tak může být na trhu s futures oceněna na 30 USD, protože investoři mohou věřit, že se bude cena akcie rychle zvyšovat v budoucnosti.

Inspirováno článkem od Claire Boyte-Whitové na Investopedia.com.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).