Hlavní navigace

Jak obchodovat s indikátory? (praktická ukázka)

Finančník.cz

V minulém dílu jsme si ukázali jeden z možných přístupů obchodování s využitím analýzy Price Action. Dnes navážeme ukázkou práce s obchodními indikátory.

Doba čtení: 7 minut

Sdílet

V minulém díle našeho seriálu o základech tradingu jsme si ukázali jeden z možných přístupů obchodování s využitím analýzy Price Action. V tomto díle navážeme ukázkou práce s obchodními indikátory. Čtěte více: Price Action nebo indikátory – co je lepší?

V čem nám mohou indikátory konkrétně pomoci?

Především začínajícím obchodníkům pomáhají zjednodušovat technickou analýzu grafů, časovat vstupy do obchodů a často také určovat výstupy z obchodů. I když indikátory nenabízejí žádnou informaci „navíc“ oproti čisté cenové akci (indikátory pro výpočet používají stejné údaje z cenového grafu, jako Price Action – tj. open, close, high a low každé z úseček), vizuální interpretace indikátorů je jednodušší, „čistší“ a pro řadu začínajících obchodníků tedy nabízí lepší orientaci v technické analýze grafů. 

A jak si má začátečník vybrat mezi tolika dostupnými indikátory? Které indikátory jsou vhodné a které naopak ne? Na tuto otázku nelze všeobecně odpovědět. Každý obchodní indikátor má svá specifika, proto je dobré ze začátku vyzkoušet více různých indikátorů a naučit se s nimi správně pracovat a vybrat si takový, který obchodníkovi vyhovuje nejvíce. Každý indikátor je vhodný pro určité situace na trhu a vhodný kontext. V rámci našeho článku zůstaneme u jednoduchého obchodního přístupu s využitím pouhých dvou indikátorů – použijeme klouzavý průměr a indikátor s názvem CCI, s pomocí kterých analyzujeme směr trendu a zároveň budeme časovat optimální okamžiky vstupů do takovéhoto trendu. Hned si vše vysvětlíme podrobněji.

Obchodování ve směru převládajícího trendu 

Pro určení převládajícího trendu v trhu nám dobře poslouží klouzavé průměry, které jsou vcelku univerzálním a spolehlivým pomocníkem. 

Klouzavý průměr nám udává průměrnou cenu za určitou periodu (tj. za určitý počet úseček nazpět) a ukazuje obecné tendence trendu. 

Řada obchodníků využívá kombinace 2–3 klouzavých průměrů, pro posouzení krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého trendu. Pro tento článek využijeme dva exponenciální klouzavé průměry, pro které se běžně používá zkratka EMA (Exponential Moving Average). Klouzavý průměr s periodou 34 úseček nám bude udávat střednědobý trend, zatímco průměr s periodou 204 poslouží pro určení dlouhodobějšího trendu. Čtěte také: Jak obchodovat s pákovým efektem?

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

Stanovíme si jednoduchá pravidla:

  • Pokud je trh nad EMA34 a EMA204, převládá trend vzhůru (uptrend). Budeme tedy vyhledávat pouze nákupní příležitosti (obchody na stranu long).
  • Pokud je trh pod EMA34 a EMA204, převládá trh dolů (downtrend). Budeme tedy vyhledávat pouze prodejní příležitosti (obchody na stranu short).


EMAs

Trh se až na období mezi 9:00 a 11:00 nacházel v trendových pohybech. Pokud se nacházel nad EMA34 a EMA204, převládal v trhu trend vzhůru, pokud se trh nacházel pod EMA34 a EMA204, převládal trend směrem dolů. 

Samotné určení trendu však ještě nestačí. Když umíme určit trend, musíme také správně načasovat, kdy do takového vstoupit. Obecně říkáme, že čekáme na vhodné momentum do směru etablovaného trendu. 

Dobrým pomocníkem pro určení momenta v trhu mohou být některé oscilátory (kategorie indikátorů), jako například velmi oblíbený indikátor CCI (Commodity Channel Index), vycházející z matematické interpretace vztahu ceny ke klouzavému průměru. CCI mnozí obchodníci využívají právě pro časování vstupů. Indikátor CCI se zjednodušeně využívá tak, že jakmile jeho hodnota prudce narůstá nebo prudce klesá, značí to momentum v trhu. Zajímavé jsou pak například situace, kdy indikátor CCI zároveň výrazněji kříží svou nulovou linku, což nám indikuje změnu trendu momenta – viz následující ukázka:

CCI_signal

Indikátor CCI nám signalizuje změnu momenta. Zajímavá místa na tomto indikátoru jsou především místa křížení s nulovou linkou (viz místa označená na obrázku). Pokud dojde k růstu momenta a protnutí nulové linky směrem vzhůru, může to být zajímavý signál časování vstupu do uptrendu. Pokud dojde k poklesu momenta a protnutí nulové linky směrem dolů, může to být zajímavý signál pro vstup do downtrendu.  Čtěte také: Jak mít peníze na burze pod kontrolou?

Z toho, co jsme si až doposud řekli, tedy můžeme nadefinovat velmi jednoduchý obchodní plán, který zde uvádíme pouze jako ukázku možností, jak smýšlet a pracovat s indikátory. Ten může vypadat například následovně:

  • Vybraný obchodní styl: intradenní
  • Obchodované trhy: Euro Bund (FGBL) – burza EUREX
  • Startovní kapitál: 12 000 Euro
  • Maximální risk na 1 obchod (2 %): 240 Euro
  • Minimální RRR: 1:2

Pro vyhledávání obchodních příležitostí využijeme následující indikátory:

CCI14 – indikátor Commodity Channel Index počítaný z posledních 14 cenových úseků sloužící pro určení momenta v trhu

EMA34 – exponenciální klouzavý průměr počítaný z posledních 34 cenových úseků sloužící pro určení střednědobého trendu

EMA204 – exponenciální klouzavý průměr počítaný z posledních 204 cenových úseků sloužící pro určení dlouhodobého trendu

Vstupovat budeme následovně. Pokud se trh nachází nad EMA34 a EMA204, vstoupíme do obchodu na stranu LONG (nákup) v momentě, kdy CCI znatelně překročí nulovou linku směrem vzhůru.

Pokud se trh nachází pod EMA34 a EMA204, vstoupíme do obchodu na stranu SHORT (krátký prodej) v momentě, kdy CCI znatelně překročí nulovou linku směrem dolů.

Stop-loss zadáme 1 tick nad/pod klouzavý průměr EMA34. Čtěte také: Obchodní příkazy: jak se v nich vyznat?

Výstup stanovíme ve formě profit-targetu na úrovni dvojnásobku stop-lossu.

Ukázka obchodu

Nyní si ukážeme, jak by taková situace vypadala přímo v grafu a jak bychom ji zobchodovali (opět připomínáme, že se jedná pouze o ukázku, jak uvažovat při využití obchodních indikátorů).

Na obrázku vidíme situaci, kdy se trh právě nachází nad EMA34 a EMA204. Převládá tedy trend směrem nahoru a můžeme vyhledávat obchodní příležitosti na stranu long. Na indikátoru CCI navíc dochází k překřížení nulové linky směrem vzhůru. Směru trendu tedy nahrává i směr momenta.

CCI_trade01

V úterý 3. 4. 2013 se nám na trhu Euro Bund naskytla příležitost pro vstup do dlouhé pozice. EMA34 se nachází nad EMA204, oba průměry jsou navzájem v souladu a jsou také v souladu s cenovou akcí, což nám potvrzuje vzestupný trend. Současně s tím se také na indikátoru CCI rýsuje křížení nulové linky do směru long. Na ukázce lze vidět předchozí dvě křížení na indikátoru CCI. U těchto signálů však nejsou splněny všechny podmínky pro platný signál.

Jelikož máme v rámci naší ukázky splněny všechny definované podmínky pro vstup, vstupujeme příkazem Buy Market do dlouhé pozice. Stop-loss umisťujeme podle pravidel 1 tick pod EMA34 a profit-target umísťujeme na hodnotu dvojnásobku stop-lossu.

CCI_trade02

Do simulovaného režimu jsme si zadali příkaz Buy Market v okamžiku, kdy se trh obchodoval za cenu 145.35. Platforma nám současně „připravila“ příkazy stop-loss a profit-target k odeslání. V okamžiku, kdy je náš příkaz vyplněn, odešle platforma také tyto dva doplňkové příkazy do trhu.

Vstupní příkaz Market byl vyplněn za cenu 145.35. V tomto případě byl příkaz vyplněn bez skluzu, který se často vyskytuje v trzích s nízkou likviditou.

Následně trh vykázal silné momentum do směru trendu, které by vyústilo zasažením našeho profit-targetu a inkasováním jednoho rychlého profitu o velikosti 100 Euro na kontrakt. 

CCI_trade03

Signál indikátoru CCI se v tomto případě nemýlil. V trhu narostlo výrazným způsobem momentum a trh zasáhl zadaný simulovaný profit-target umístěný na ceně 145.45.

Přestože jsme v tomto obchodním plánu vynechali krok „řízení obchodu“, je samozřejmě možné jej také do obchodování začlenit. Výběr vhodné metody řízení obchodu pak záleží na osobních preferencích obchodníka a testech výkonnosti jednotlivých metod – jednou z možností může být například posunutí stop-lossu na vstup v momentě, kdy se otevřený profit rovná velikosti základního stop-lossu.

Jak jsme již zmínili v předchozím díle našeho seriálu, může nyní obchodník svou obchodní seanci po zasažení profit-targetu zakončit nebo se pokusit vyčkávat na další signály v souladu s obchodními pravidly. V závislosti na podobě obchodního systému a použitých indikátorech se může frekvence obchodních signálů velmi lišit. Pro začínající obchodníky je však vhodnou taktikou z počátku omezit aktivitu na jeden obchod denně. V takovém případě by po našem ukázkovém obchodě den skončil. Vždy je třeba se ujistit, že máme pozici skutečně uzavřenou. Většina brokerských společností nabízí na svých webových stránkách klientské portály, ve kterých je možné ověřovat stav otevřených pozic. Doporučujeme vždy si ověřit, že tomu tak skutečně je a nemáme v trhu žádné otevřené pozice. Následně obchod zapíšeme do deníku spolu s dalšími důležitými informacemi, které poslouží pro další analýzu.

CCI_trade04

Je samozřejmě možné při obchodování s indikátory zapojit také analýzu S/R úrovní, kterou jsme zmiňovali v předcházejícím díle, nebo zvolit zcela jiný přístup. Mnoho obchodníků se často snaží kombinovat výhody obou přístupů – obchodování Price Action s využitím indikátorů, což je určitě zajímavá cesta.

Ať už obchodník zvolí jakýkoliv přístup, je nezbytné nezapomínat na to, že indikátory samotné potřebnou výhodu nenabízí. Vždy je potřeba chápat kontext, ve kterém se signály indikátorů vyskytují, zapojit správný risk-management a dodržovat stanovený obchodní plán.