Hlavní navigace

Jak naplánovat investiční portfolio krok za krokem?

2. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Přemýšleli jste někdy o vytvoření strategie, která vám dodá sebevědomí a jasnou vizi spojenou s budoucností? Poradíme, jak na to.

Neexistuje mnoho důležitějších a respekt vzbuzujících událostí v investičním světě, než je vytvoření dlouhodobé investiční strategie, která může jednotlivci umožnit investování s patřičným sebevědomím a jasnější vizí spojenou s budoucností. Konstrukce investičního portfolia vyžaduje promyšlený a detailní proces plánování, který můžeme shrnout do následujících pěti základních kroků. Pojďme se na ně nyní tedy společně podívat.

Krok 1: Vyhodnoťte současnou situaci a cíle

Plánování směrem do budoucnosti vyžaduje, aby investor měl jasnou představu o jeho současné situaci ve vztahu k tomu, kde by chtěl být. To vyžaduje důkladné zhodnocení stávajících aktiv, pasiv, toku peněz a investic s ohledem na nejdůležitější cíle investora. Cíle musí být jasně definovány a kvantifikovány, aby mohlo posouzení identifikovat případné odchylky mezi současnou investiční strategií a stanovenými cíli. Tento krok musí zahrnovat upřímnou diskuzi o investorových hodnotách, názorech a prioritách, z nichž lze vyvodit ten správný směr pro vývoj nové investiční strategie nebo změnu té stávající.

Krok 2: Stanovte si investiční cíle

Stanovení investičních cílů se zaměřuje na identifikaci profilu investora po stránce rizika a výnosu. Určení toho, kolik rizika je investor ochotný a schopný podstoupit a kolik volatility dokáže investor vydržet, je klíčem k formulování strategie portfolia, která může přinést požadované výnosy s přijatelnou úrovní rizika. Jakmile je přijatelný profil po stránce rizika a výnosu vytvořen, může být stanoven srovnávací benchmark pro sledování výkonnosti portfolia. Sledování výkonnosti portfolia vůči benchmarkům umožňuje činit nějaké úpravy, které jsou prováděny v průběhu času na naší cestě světem investování.

Krok 3: Určete alokaci aktiv

Použitím profilu po stránce rizika a výnosu může investor vytvořit strategii v oblasti alokace aktiv. Výběrem z různých tříd aktiv a investičních možností může investor alokovat svá aktiva takovým způsobem, že dosáhne optimální diverzifikace, když cílí na očekávané výnosy. Investor může také přiřadit nějaká procenta z celku různým třídám aktiv, mezi které můžeme zařadit například akcie, dluhopisy, hotovostní prostředky či alternativní investice. Výběr je založen na akceptovatelné velikosti volatility portfolia. 

Strategie na alokaci aktiv je založena na určitém „snímku“ současné situace investora a jeho cílech. Samozřejmě obvykle může docházet k úpravám v tomto směru, jak postupně plyne čas. Čím blíže se investor například blíží k důchodovému věku, tím spíše se může alokace aktiv změnit, aby lépe reflektovala nižší toleranci vůči volatilitě a riziku, které již nechce investor v takové míře podstupovat.

Krok 4: Vyberte investiční možnosti

Jednotlivé investice jsou vybírány na základě parametrů strategie na alokaci aktiv. Konkrétní zvolený investiční typ závisí do značné míry na preferencích investora po stránce aktivního a pasivního řízení investic. Aktivně řízené portfolio může zahrnovat jednotlivé akcie a dluhopisy, pokud jsou k dispozici dostatečné prostředky pro dosažení optimální diverzifikace. Menší portfolia mohou dosáhnout vhodné diverzifikace přes profesionálně spravované fondy, mezi které patří třeba podílové či burzovně obchodované fondy. Investor může vytvořit pasivně řízené portfolio díky investicím do indexových fondů, které sledují nějaké vybraný podkladový index.

Krok 5: Monitorujte, měřte a vyvažujte

Po implementaci plánu investičního portfolia začíná proces jeho řízení. To zahrnuje monitorování investic a měření výkonnosti portfolia ve vztahu k vybraným benchmarkům. Je nezbytné reportovat investiční výkonnost v pravidelných intervalech (typicky čtvrtletně) a vyhodnotit plán investičního portfolia na roční bázi. Jednou za rok by měla být vyhodnocena situace investora a jeho cíle, aby se zjistilo, zda nedošlo k nějakým významným změnám. Díky přezkoumání portfolia poté můžeme určit, zda je alokace aktiv stále na správné cestě, aby sledovala profil investora po stránce rizika a výnosu. Pokud tomu již tak není, může být portfolio vyváženo přes prodej investic, které již dosáhly svých očekávání, a zároveň může dojít k nákupu investic nových, které nabízejí vyšší růstový potenciál. Záleží vždy na investorovi a jeho potřebách.

Abyste neuhnuli z cesty, je potřeba plánovat průběžně

Když investujeme pro dosažení našich celoživotních cílů, proces plánování investičního portfolia se nikdy nezastaví. Protože se investoři postupně pohybují svým životem a procházejí různými stádii, mohou nastat různé změny, mezi které můžeme zařadit například změny v zaměstnání, narození dětí, rozvody s životními partnery, úmrtí někoho blízkého nebo období, kdy se prostě jen více bojí, což vyžaduje úpravy jejich cílů, profilů po stránce rizika a výnosu nebo alokace aktiv. Když dojde ke změnám nebo investory prostě ovlivní aktuální tržní či ekonomické podmínky, začíná proces plánování investičního portfolio znovu. To znamená, že je potřeba opětovně každý z výše zmíněných pěti kroků znovu projít, aby bylo zajištěno, že je správná investiční strategie stále na svém místě a nedochází tak k nějakým významnějším odchylkám od cesty, kterou bychom se chtěli v rámci naší povahy, zkušeností a profilu dobrovolně ubírat.

skoleni_13_10

Na závěr tohoto článku nezbývá už nic jiného než si popřát, abychom se z nastavené cesty odkláněli co nejméně a zároveň nás provázelo minimum problémů, které by mohly způsobit to, že v průběhu času nedojde k dosažení na počátku námi stanovených investičních cílů.

Inspirováno originálním článkem Richarda Besta na Investopedii.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).