Hlavní navigace

Jak na Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení? (NÁVOD)

10. 4. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Daňové přiznání už je odevzdané, nyní zbývají Přehledy OSVČ. Dnes si na modelovém příkladu ukážeme, jak vyplnit ten pro správu sociálního zabezpečení krok za krokem.

Kolotoč kolem daňového přiznání skončil. Jak ho vyplnit v případě OSVČ jsme si ukázali v článku Návod na vyplnění daňového přiznání za rok 2012 (MODELOVÝ PŘÍKLAD). V článku Jak na daňové přiznání, kdy si vedle zaměstnání přivyděláváte jako OSVČ? jsme si pak ukázali vyplnění formuláře pro případy, kdy je vaší hlavní činností zaměstnání, ale zároveň máte i vedlejší příjem jako OSVČ. 

To, že je březen pryč, ale neznamená, že už nemáte žádné povinnosti. Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, musíte odevzdat ještě Přehled o příjmech a výdajích OSVČ.  Čtěte více: Jak na Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení?

V dnešním článku si proto vyplníme Přehled OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení v případě, že je vaší hlavní a jedinou činností samostatná výdělečná činnost. V jednom z příštích článků se pak budeme věnovat situaci, kdy si při zaměstnávání přivyděláváte jako OSVČ a stejné příklady si pak ukážeme i na formuláři pro zdravotní pojišťovnu.

Do kdy Přehled odevzdat a na co nezapomenout?

Ať už si vyděláváte jen jako OSVČ nebo i jako zaměstnanec a ať už jste byli jako OSVČ aktivní celý rok nebo jen jeho část, Přehled musíte odevzdat příslušné správě sociálního zabezpečení (tedy OSSZ/PSSZ/MSSZ) nejdéle do 2. května. 

Výjimkou jsou poplatníci, kterým zpracovává přiznání daňový poradce. Ti pak mohou Přehled odevzdat do 1. srpna 2013, okresní správě o tom ale musí dát vědět do konce tohoto měsíce. Pokud se na vás povinnost odevzdání daňového přiznání nevztahuje, musíte Přehled podat nejpozději do konce července 2013. 

V případě, že vám vyjde v Přehledu doplatek na pojistném, je nutné ho uhradit nejpozději do osmi dnů ode dne podání tohoto formuláře. Kromě toho si také nezapomeňte zvýšit zálohu na důchodové pojištění. Platíte-li minimální zálohy, letos ta na důchodovém pojištění činí 1890 Kč pro hlavní činnost a zaplatit ji musíte od měsíce, ve kterém Přehled podáváte. (Pokud jste vstoupili do druhého pilíře, činí vaše záloha 1696 Kč měsíčně. V případě vedlejší činnosti jsou pak minimální zálohy nastavené na 756 Kč a 679 Kč při účasti na důchodovém spoření.)

Modelový příklad

Přehled, který dnes vyplňujeme, je za pana Vodoucha. Ten si vydělává jako živnostník administrativní a kancelářskou činností. Jeho příjmy činí každý měsíc 30 000 Kč právě z této činnosti, jinak si nevydělává. Jako živnostník uplatňuje 60% výdajový paušál. 

Ačkoli jsme si v minulém článku uvedli, že uplatňuje slevu na vyživovanou manželku a platí hypotéku a životní pojištění, pro účely přehledu nejsou tyto informace podstatné.

Na pojistném na důchodové pojištění pan Vodouch v minulém roce zaplatil 21 974 Kč. Během prvních dvou měsíců platil ještě 1807 Kč, což je výše zálohy platná ještě pro rok 2011. Přehled podával v březnu, a proto od tohoto měsíce hradil zálohy v částkách 1836 Kč měsíčně.

 • Příjmy za rok (30 000 Kč x 12): 360 000 Kč
 • Výdaje (60 % z příjmů): 216 000 Kč
 • Příjmy po odečtu výdajů: 144 000 Kč 

Přehled OSVČ za rok 2012

Pan Vodouch si, stejně jako vy, může vybrat několik možností, jak Přehled vyplnit. Buď tak může učinit přes formulář v PDF nebo třeba přes interaktivní formulář ZFO. V případě, že pan Vodouch v interaktivním formuláři vyplňoval již své daňové přiznání, mohl se jedním kliknutím dostat i do Přehledu, který vyplnil většinu údajů za něj. 

Tentokrát má ale pan Vodouch náladu na tradičnější způsoby, vyplní si tedy vytištěný formulář ručně.

Formulář Přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení ve formátu PDF i ZFO najdete na serveru Měšec.cz v sekci s daňovými formuláři.

První strana

Na první straně pan Vodouch v úvodu označí, že odevzdává řádný Přehled. Následuje první část, ve které vyplní své osobní údaje. Nesmí zapomenout také na položku variabilní symbol, kterou najde na vyúčtování, které obdržel od ČSSZ. 

Ve druhé části pan Vodouch vyplní, že vykonává pouze hlavní činnost, dále informaci o tom, že mu přiznání nezpracovává daňový poradce a že se na něj vztahuje povinnost ho podat. Kromě toho také označí, že není poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou. 

Ve třetí části je nutné uvést, zda se dobrovolně účastníte nemocenského pojištění. Pan Vodouch si nemocenské pojištění platí celý rok, proto zaškrtne pole „ano“ a zapíše celých dvanáct měsíců pomocí políčka „1 – 12“. 

Čtvrtou část pan Vodouch nevyplňuje, protože v roce 2012 nevykonával vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. (Nejste-li si jistí, stanovuje ji ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až e) zák. č. 155/1995 Sb.

To hlavní vás i pana Vodoucha čeká až v páté části, kterou si projdeme krok po kroku.

 • řádek 26: daňový základ vypočtete tak, že od souhrnu příjmů odečtete výdaje. V případě pana Vodoucha to bude částka odpovídající 60 % z jeho příjmů, tedy 144 000 Kč
 • řádek 27 a 28: pan Vodouch v obou případech vyplní číslo 12 do kolonky s názvem „hlavní“, protože byl po celý rok 2012 považován za OSVČ vykonávající hlavní činnost 
 • řádek 29:  průměrný měsíční daňový základ se vypočte vydělením ř. 26 řádkem 28. Interaktivní formulář tuto hodnotu vypočte za vás (12 000 Kč)
 • řádek 30: nevyplňuje. Ten se týká pouze těch OSVČ, které v minulém roce provozovali hlavní i vedlejší činnost
 • řádek 31: vyměřovací základ se vypočte jako polovina daňového základu, pokud dosahuje rozhodné částky, což je případ pana Vodoucha. Částku vyplní interaktivní formulář automaticky do políčka hlavní činnost. Pan Vodouch zapíše 72 000 Kč
 • řádek 32: nevyplňuje, opět se vztahuje na OSVČ, které vykonávali hlavní i vedlejší činnost
 • řádek 33: nevyplňuje, týká se poplatníků, kteří si alespoň v jednom měsíci stanovili vyšší měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění a zároveň vyšší měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění, než činil jejich minimální měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění
 • řádek 34: nevyplňuje (týká se poplatníků, kteří v řádku 33 zaškrtli pole „ano“)
 • řádek 35 a 36: minimální a určený vyměřovací základ. Je nutné opsat hodnotu z řádku č. 31 (pro hlavní činnost), ale pouze za situace, pokud nebude nižší, než hodnota 75 420 Kč. V tom případě vyplníte (jako pan Vodouch) částku 75 420 Kč.  
 • řádek 37: vyměřovací základ ze zaměstnání pan Vodouch nemá, proto zapíše 0 Kč
 • řádek 38: součet řádků 36 a 37 pan Vodouch vyplní 75 420 Kč
 • řádek 39: vyměřovací základ ze SVČ – opět částka 75 420 Kč
 • řádek 40: předepsané pojistné na důchodové pojištění bude odpovídat 29,2 % z řádku 39. Interaktivní formulář vyplní částku sám. Pan Vodouch vypočte a zaokrouhlí na částku 22 023 Kč, která odpovídá sumě, kterou musí pan Vodouch za minulý rok uhradit celkově na pojistném.
 • řádek 41: zde vyplní úhrn zaplacených záloh, který zjistí z vyúčtování ČSSZ. Pan Vodouch zaplatil za rok 2012 na zálohách na důchodové pojištění celkem 21 974 Kč
 • řádek 42: rozdíl mezi předepsaným pojistným a úhrnem zaplacených záloh. V případě pana Vodoucha vychází po odečtení doplatek ve výši 49 korun. 

první strana

Stáhněte si tuto stranu také jako soubor PDF

Druhá strana

Na druhé straně přehledu pan Vodouch nevyplňuje téměř nic. Pouze v úvodu opět své rodné číslo. Kdyby mu vznikl přeplatek na pojistném, vyplní v šesté části výši přeplatku a pak vybere, zda chce, aby se použil na úhradu některé ze záloh na pojistné. Nebo si může vyplněním kontaktních údajů nechat přeplatek zaslat na svůj účet či adresu pomocí složenky. 

V sedmé části pro tvorbu nové výše zálohy pro rok 2013 uvede, že i v letošním roce je považován za OSVČ vykonávající hlavní činnost. V řádku 43 je nutné stanovit měsíční vyměřovací základ. A to tak, že se řádek 26 vynásobí částkou 0,5 a vydělí částkou z řádku 27. Výsledná částka se pak zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Pokud je nižší než 6471 Kč, uvede se částka 6471 Kč. Do políčka 44 pan Vodouch uvede novou výši své minimální zálohy, která se pro letošní rok zvýšila na 1890 Kč. V poli 45 pak pan Vodouch uvede, kolik chce měsíčně platit na nemocenské pojištění. Interaktivní formulář by nabídl vyšší částku, pan Vodouch chce ale platit zákonné minimum, které i pro letošní rok činí 115 Kč. 

skoleni_7_4

Devátá ani desátá část se pana Vodoucha netýká. V té jedenácté náš poplatník uvádí, že není účasten důchodového spoření. 

Pak už tedy zbývá jen vyplnit, které okresní správě sociálního zabezpečení je Přehled určen a doplnit datum a podpis. Pan Vodouch nepřikládá žádné přílohy, proto vyplní nulu. 

druhá strana Přehledu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).