Hlavní navigace

Jak na předčasný důchod v roce 2019? Musíte mít „odpracováno“ alespoň 35 let

8. 2. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Dřívější odchod do důchodu snižuje pravidelně vyplácenou penzi od státu, lidé se ale k důchodu dostanou dříve. Výhodné je to zhruba pro polovinu Čechů. Ti musí myslet i na to, že při předčasném důchodu mají omezené možnosti výdělku.

Lidé, kteří mají těsně před důchodem a nemají práci nebo už nechtějí pracovat, mohou odejít do předčasného důchodu. Platí základní podmínka: ti, kteří se tak rozhodnou, musí mít alespoň 35 let důchodového pojištění. Pro předčasný starobní důchod v tomto případě platí stejná podmínka jako u řádného starobního důchodu.

Počítají se odpracovaná léta a náhradní doby pojištění. Například jde o péči o dítě do čtyř let věku, základní vojenskou službu, o dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo o dobu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby. Čtěte podrobnosti: Věk máte, ale důchod nedostanete. Hlídejte si dobu pojištění, můžete ho i doplatit

Pro každého druhého

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co se změní pro zaměstnance, seniory nebo zaměstnavatele v roce 2019

Česká správa sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí, upozorňuje, že předčasný důchod nemusí být vždy výhodný, protože lidé, kteří ho pobírají, mají zkrácenou měsíční penzi po celou dobu pobírání starobního důchodu. Úřad tak doporučuje probrat vaši konkrétní situaci na pobočkách ČSSZ.

Obecné vodítko výhodnosti vstupu do předčasného důchodu ale k dispozici máme. Dává ho Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění (konkrétně v části od strany 43), kterou za rok 2014 vypracoval Odbor sociálního pojištění na ministerstvu práce. Z ní vyplývá, že téměř polovině lidí se předčasný důchod vyplatí. A to díky tomu, že začnou důchod pobírat dříve, i když zkrácený, a celkově z něj tak vyberou do smrti více, než by vybrali při pobírání řádného starobního důchodu.

Jít do předčasné penze je podle této studie výhodné především pro lidi s nízkými výdělky a také pro ty, kteří už nemají zaměstnání. Studie ukázala také to, že většina Čechů čeká na řádný důchodový věk. V něm do penze v Česku nastoupí víc než dvě třetiny lidí. Zhruba 30 procent nastoupí do důchodu o rok dřív a jen malá část lidí odchází do důchodu později, čímž si zvyšují následně vyplácenou penzi.

Podle statistiky ČSSZ ke konci září roku 2018 bylo v Česku celkem 2,4 milionu starobních důchodců, z toho 627 tisíc pobíralo důchod předčasný. A zatímco výše průměrného důchodu (počítá se včetně předčasných důchodů) činila 12 395 korun, průměrná výše předčasného důchodu byla 11 046 korun.

Až o pět let dříve

Teoreticky je možné jít do předčasného důchodu až o pět let dříve, v praxi to ale zatím neplatí. Předčasný důchod lze totiž čerpat až od věku 60 let a na 65 let zatím důchodový věk v Česku nevystoupal, to se stane až ke konci příštího desetiletí.

Předdůchody

Pro úplnost dodejme, že v Česku je možné čerpat také předdůchody. Jde o penzi, kterou ale nevyplácí ČSSZ, nýbrž penzijní společnosti z peněz, které si v nich lidé sami naspořili. Předdůchod je možné čerpat až pět let před řádným důchodovým věkem. Při splnění podmínky na minimální výši předdůchodu se doba strávená v něm počítá do vyloučené doby pojištění a stát také za „předdůchodce“ platí zdravotní pojištění. K jeho pobírání je ale třeba mít naspořeno poměrně dost peněz, což v praxi využívání předdůchodů výrazně brzdí (čtěte podrobnosti)

Je-li důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o tři roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o pět let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku, vysvětluje pravidla Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Například muži narození v roce 1959, stejně jako bezdětné ženy, mají řádný důchodový věk ve výši 64 let. Předčasný důchod tak mohou pobírat až čtyři roky. Přesný důchodový věk včetně nároku na předčasný důchod si můžete vypočítat na kalkulačce na webu ČSSZ.

Žádost o předčasný starobní důchod se podává osobně na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu. Předčasný starobní důchod není možné přiznat zpětně, ale nejdříve ode dne podání žádosti. Přiznání předčasného starobního důchodu také vylučuje nárok na řádný starobní důchod, to znamená, že ani po dosažení důchodového věku se předčasný důchod nemůže změnit na řádný starobní, dodává Buraňová.

Od dosažení důchodového věku však pro příjemce předčasného důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce. Týká se to například práce při důchodu.

Jak se počítá?

O kolik se zkrátí měsíční penze při vstupu do předčasného důchodu? To se odvíjí od toho, jak moc je důchod předčasný.

Sazba procentní výměry důchodu se snižuje za každých započatých 90 kalendářních dnů před řádným důchodovým věkem. A to o 0,9 procenta výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů, o 1,2 procenta za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a o 1,5 procenta za období od 721. kalendářního dne. Jednoduše řečeno: čím dříve do předčasného důchodu vstoupíte, tím vyšší srážky dostáváte.

O zvolení vhodného data přiznání předčasného důchodu s ohledem na devadesátidenní úseky je vhodné poradit se s odborníky okresní správy sociálního zabezpečení. Přiznání důchodu o několik dnů dříve může totiž znamenat srážku za další započatý úsek, dodává Buraňová.

Příklady výpočtu předčasného důchodu

Příklad 1: Muž narozený 1. 12. 1958 – důchodového věku 63 let a 10 měsíců dosáhne 1. 10. 2022. K 17. 10. 2019 – o bezmála tři roky dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 1080 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 12 devadesátidenních úseků).

K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění, za každý rok pojištění činí sazba procentní výměry důchodu 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 × 1,5 %). Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Za 1080 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 14,4 % výpočtového základu (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 % = 14,4 %).

Po snížení o 14,4 % činí sazba procentní výměry 48,6 %. Procentní výměra důchodu tedy činí 7776 Kč (48,6 % z 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 11 046 Kč (7776 + 3270).

POZOR: Pokud by muž odešel do předčasného důchodu přesně o 3 roky (tj. o 1096 dní) dříve, bylo by krácení větší – činilo by 15,9 % za 13 započatých 90denních úseků.

Příklad 2: Muž narozený 1. 2. 1956 – jeho důchodový věk činí 63 let a 6 měsíců. Toho dosáhne 1. 8. 2019. K 1. 1. 2019 – tj. o osm měsíců dříve – odejde do předčasného starobního důchodu (tj. přesně o 212 dnů před dosažením důchodového věku, tedy 3 započaté devadesátidenní úseky).

K tomuto datu získal celkem 42 let pojištění. Jeho výpočtový základ je 16 000 Kč. Sazba procentní výměry důchodu činí za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, tj. 63 % (42 × 1,5 %). Za 212 dnů „předčasnosti“ se sazba procentní výměry důchodu snižuje o 2,7 % výpočtového základu (3 × 0,9 %).

Po snížení o 2,7 % činí sazba procentní výměry 60,3 %. Procentní výměra důchodu tedy je 9648 Kč (60,3 % ze 16 000 Kč). Základní výměra v roce 2019, stejná pro všechny důchody, je 3270 Kč. Výše předčasného starobního důchodu bude tedy celkem 12 918 Kč (9648 + 3270).


Výše krácení důchodu podle doby předčasnosti*
Důchod přiznán dříve Krácení sazby procentní výměry důchodu Krácení procentní výměry důchodu v Kč
o 90 dní 0,9 % 144
o 180 dní 1,8 % 288
o 360 dní 3,6 % 576
o 720 dní 8,4 % 1344
o 1080 dní 14,4 % 2304
o 1440 dní 20,4 % 3264
o 1800 dní 26,4 % 4224

* Platí pro stejnou výchozí situaci z příkladů výše, tj. výpočtový základ (stanovuje se z průměru příjmů za rozhodné období, přesněji z osobního vyměřovacího základu, který se redukuje, tj. upravuje podle redukčních hranic) činí 16 000 Kč, doba pojištění 42 let.

Zdroj příkladů a tabulky: ČSSZ

Omezený přivýdělek

Kdo chce pobírat předčasný důchod, nemůže u toho až do doby dosažení řádného důchodového věku zároveň naplno pracovat či podnikat. V řeči úřední to znamená, že nesmí vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění. Je ale možné si přivydělat.

Výplatě předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku nebrání takové činnosti, které nepodléhají odvodům na sociální/důchodové pojištění. Jsou to:

školení účto Kučerová

  • takzvaná zaměstnání malého rozsahu, kde příjem nedosahuje 3000 Kč měsíčně,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč, 
  • výkon samostatné výdělečné činnosti v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na pojištění (což je v roce 2019 do výše ročního příjmu 78 476 Kč).

Pokud by si člověk, který pobírá předčasný důchod před dosažením řádného důchodového věku, našel plnohodnotné zaměstnání, ze kterého se platí pojištění (nebo by začal podnikat), musí pobírání důchodu přerušit. Má přitom povinnost o své práci či podnikání nejpozději do osmi dnů informovat ČSSZ.

Po ukončení zaměstnání nebo při dosažení důchodového věku mu bude na základě žádosti výplata důchodu obnovena. Procentní výměra předčasného starobního důchodu pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou po přiznání předčasného důchodu bez jeho pobírání odpracoval, dodává Buraňová.

Anketa

Až půjdete do důchodu, budete uvažovat o předčasném?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).