Hlavní navigace

Jak na podílové fondy

14. 7. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Stále se zvyšuje zájem o investice do podílových fondů a s tímto růstem přibývá i množství fondů, ze kterých si investoři mohou vybírat. Mnozí z nich si však kladou otázku: „Na základě jakých kritérií je potřeba vybrat nejspolehlivější a nejvýhodnější podílový fond?“

Při výběru podílového fondu by si měl investor v prvním kroku ujasnit cíl a důvod investice do podílových fondů. Ten se stává základem pro další investiční postup. Investor by si měl uvědomit, co od své investice očekává a na jak dlouho je ochoten postrádat vložené finanční prostředky, tzn. určit si investiční horizont.

Investiční horizont je doba, po kterou jsou finanční prostředky svěřeny vybranému fondu. Čím déle je investor ponechá v investici, tím je větší pravděpodobnost jejich zhodnocení. V případě fondů peněžního trhu by měla být minimální doba investice 6 měsíců, u dluhopisových fondů se doporučuje minimální investiční horizont 2 – 3 roky a u akciových minimálně 5 let.

Neméně důležitých kritériem je míra rizika, kterou je investor ochoten nést v rámci své investice. Investice do fondů peněžního trhu nese nižší míru rizika, s tou je spojena nižší míra zhodnocení vložených prostředků, která obvykle příliš nepřesahuje inflaci.

Naproti tomu je investice do dluhopisových a akciových fondů rizikovější. To znamená, že se hodnota investice v čase mění. Tento trend ovšem neodmyslitelně k investování patří a je dobré si uvědomit, že čím vyšší výnos investor požaduje, tím vyšší riziko musí akceptovat. Proto nejtěžším krokem je nalezení rovnováhy mezi těmito póly.

Někdy se stává, že budoucí investor hodnotí výkonnost fondu na základě minulých výsledků. V této oblasti se dá nalézt mnoho srovnávacích statistik, které jednotlivé fondy porovnávají. Investor však nemá nikde zaručeno, že fond dokáže výkonnost z minulého období zopakovat. Na finančních trzích se velmi těžko odhaduje budoucí vývoj.

Pokud by se budoucí podílník přesto zajímal o minulé výsledky jednotlivých investičních fondů, potom má možnost obrátit se na Unii investičních fondů, která v České republice sdružuje většinu domácích investičních fondů. Jedním z jejích úkolů je publikování nejdůležitějších informací týkajících se hospodaření svých členů.

Informace o výkonnosti fondů jsou zveřejňovány na internetových stránkách, kde najdete hodnocení investičních společností dle celkového vlastního jmění, objemu vydaných a odkoupených podílových listů, informace o vyplacených výnosech fondu, aktuální hodnoty výkonnosti fondu, spravovaných investic či produktů, do kterých společnost investuje.

Samozřejmě existují i investiční fondy, jejichž správci nejsou členy Unie investičních společností; z větší části se jedná o zahraniční společnosti. V těchto případech je nutné si potřebné údaje zjistit od Asociace pro kapitálový trh nebo přímo od investiční společnosti. Možností se nabízí několik, např. osobní návštěva nebo internetové stránky.

Důležitým prvkem při výběru správného investičního fondu je také ochota a vstřícnost, s jakou jsou požadované informace poskytovány, a přístup zaměstnanců společnosti k potenciálním zákazníkům.

V případě investice do zahraničních podílových fondů, které mají své zastoupení v ČR, je nutné vzít v úvahu také kurzové riziko. Tyto fondy prodávají své podílové listy v cizích měnách (EUR, USD), jejichž kurz se může v průběhu investice různě měnit.

Snahou každého investora je maximalizace výnosů a minimalizace nákladů. V případě investic do podílových fondů se mezi náklady řadí vstupní, výstupní a správcovský poplatek. Velikost těchto poplatků se fond od fondu liší, u některých fondů jsou podíci osvobozeni od poplatků vstupních i výstupních. Správcovský poplatek není přímo vidět, protože je obsažen ve zveřejňované výkonnosti. Jeho výše může podstatně ovlivnit budoucí výnosy, především u dlouhodobějších investic.

V případě výnosů je kapitálový zisk u fyzických osob osvobozen od daně u investice delší než šest měsíců. Dále je efektivnější vybrat si fond, který své získané prostředky reinvestuje a zvyšuje tak hodnotu podílového listu. Dividendové výnosové fondy vyplácejí zisk z investic, který podléhá srážkové dani 15 %. Dále se doporučuje investovat pravidelně, čímž se sníží riziko nákupu podílových listů za vysokou cenu – dosahuje se tak nižších průměrných nákladů na jeden podílový list, než kdyby se investovalo jednorázově.

Při investování do podílových fondů je dobré si udržovat peněžní rezervu s tím, že minimální investiční horizont je šest měsíců a vždy je potřebný určitý čas na prodej podílových listů. Peníze sice dostanete do tří dnů od podání žádosti o zpětný odkup podílových listů, často i rychleji, výhodné je ale počkat na příznivý kurz než prodávat pod časovým tlakem.

dan_z_prijmu

Dále je dobré mít informace týkající se způsobu investování a podmínek vstupu a výstupu z podílového fondu a znát rizika a náklady, které s investováním souvisí.

Původní nadšení z investovaných prostředků může být důvodem k neustálému sledování výnosnosti vložených prostředků a k určitému zklamání z kolísání výnosů investice v počátečních týdnech či měsících. Není třeba podléhat panice, ale spíše si uvědomit, že investice do podílových fondů je dlouhodobá záležitost, a být trpělivý.

Anketa

Investujete do podílových fondů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).