Hlavní navigace

Jak můžete vydělat na hodnotovém investování?

2. 10. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Hodnotové investování nabízí unikátní přístup, jak realizovat investiční myšlenky. Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto přístupu?

Hodnotové investování je investiční disciplínou, která byla popularizována Benjaminem Grahamem díky knihám Inteligentní investor (publikováno v roce 1949) a Security Analysis (publikováno v roce 1934).

Cílem je najít podhodnocené akcie

Hodnotové investování se snaží identifikovat podhodnocené akcie, které se obchodují na trhu za cenu, která je pod jejich tzv. vnitřní hodnotou (= teoretická cena, ke které investor dojde přes výpočty či vlastní úsudek a zkušenost).

Následně dojde k nákupu těchto akcií a jejich držbě, dokud se předpoklad neprokáže. Takové hodnotové akcie jsou typicky obchodovány za P/E (Price-to-Earnings) a P/B (Price-to-Book) poměry, které jsou podstatně nižší než ocenění, za které se obchoduje konkurence v rámci sektoru.

Zatímco Warren Buffett nashromáždil kolosální bohatství díky dodržování zásad hodnotového investování, není pochyb o tom, že pro nás běžné smrtelníky přináší tento druh investování nejenom nepopiratelné výhody, ale také úskalí s tím spojená. V dalších částech článku budeme společně diskutovat o některých z těchto výhod i úskalí či obecně nevýhod.

Výhody hodnotového investování

Potenciál pro velké zisky: Hodnotové investování nabízí potenciál pro velké zisky, protože hodnotový investor se snaží nakoupit akcie, které se obchodují se „slevou“ vůči vnitřní hodnotě, nebo je prodat, pokud se obchodují za nebo nad vnitřní hodnotou. Akcie, jejichž cenový vývoj se otočí předpokládaným směrem, můžou investorovi díky jeho správnému očekávání generovat výrazné výnosy v průběhu času, protože se například zvýší zisky vybrané společnosti a investoři tomu přisoudí vyšší ocenění.

Atraktivní poměr riziko/výnos: Hodnotové akcie se obvykle obchodují v poměrně nízkých oceněních a mohou mít nízkou cenu, což znamená, že je riziko poklesu limitováno. Na druhé straně, jak už bylo dříve uvedeno, je zde potenciál pro velké zisky v případě, že investor správně vyhodnotí vývoj dané akcie, resp. podkladové společnosti. Tato kombinace vytváří atraktivní poměr rizika a výnosu, který je typický právě pro hodnotové akcie.

Založeno více na důkladném výzkumu než na horkých tipech: Hodnotové investování je založeno na určení vnitřní hodnoty akcie a na jejím bezpečnostním rozpětí (= rozdíl mezi tržní cenou a vnitřní hodnotou), což je určitý „polštář“ dostupný hodnotovému investorovi přes diskontované ocenění akcie. To samo o sobě vyžaduje důkladný výzkum ve vztahu k vybrané akcii, resp. společnosti, konkurenci a sektoru jako celku. Hodnotoví investoři jen s velmi nízkou pravděpodobností naleznou vhodné akciové kandidáty přes horké tipy nebo reklamu.

Přiklonění k blue chips akciím: Požadované oceňovací výstupy u hodnotových akcií, mezi něž můžeme zařadit například nízké P/E, P/B nebo nadprůměrný dividendový výnos, přikloní rozhodovací váhu spíše k blue chips akciím (akcie největších a nejziskovějších společností obchodovaných na burze), které jsou obecně bezpečnější než jejich protějšci s nízkou tržní kapitalizací.

Včasný účastník při změně vývoje: Hodnotoví investoři jsou obvykle nejpohotovějšími účastníky u akcií, jejichž vývoj se začíná otáčet. To znamená, že jejich vstupní, resp. nákupní, cena bude pravděpodobně podstatně nižší než u jiných investorů, kteří přicházejí později na „party“ a nebudou tolik profitovat z potenciálního pozitivního vývoje vybrané akcie.

Nízká vstupní cena umožňuje zmírnit vliv volatility: Nízká vstupní cena také znamená, že hodnotový investor má finanční prostředky na přečkání volatility spojené s vývojem ceny akcie, protože má nižší bod zvratu (úroveň, kde není zisk ani ztráta) v porovnání s ostatními.

Nevýhody hodnotového investování

Nutnost odlišného přístupu: Používání hodnotového investování vyžaduje přístup v podobě tzv. „plutí proti proudu“ nebo sklonem jít „proti stádu“, protože sázíme proti většinovému názoru, že je akcie na odpis, nebo se k tomuto stavu rychle blíží. Přijetí tohoto přístupu se snadno teoreticky přijímá, ale mnohem obtížněji následně prakticky aplikuje.

Riziko zachycení sebe sama do hodnotové pasti: Pokud se ukáže, že je většinový názor v pořádku s ohledem na hodnotu akcií, hodnotový investor riskuje uvázání jeho kapitálu v hodnotové pasti, což je případ, kdy investor nemá moc možností a musí uzavřít pozici s výraznou ztrátou. To je hlavním důvodem, proč je hodnotové investování často přirovnáváno ke snaze chytit v letu padající nůž.

Velké ztráty mohou být výsledkem nezměněného názoru: Mantra podporovaná některými hodnotovými investory je: „Pokud se nám líbila akcie za 20 USD, měli bychom ji mít rádi i za 10 USD“. Dopadem je fakt, že máme stejná očekávání, i když hodnota akcie pokračuje v poklesu. Toto přemýšlení může mít často katastrofální následky. Dobře známým příkladem je hvězdný manažer fondu Bill Miller, jehož vynikající výsledky překonávaly index S&P 500 po dobu 15 let. Toto období skvělých výsledků však bylo silně poškozeno, když se přiklonil k bankám a finančním institucím v roce 2008, což vedlo ke ztrátě jeho fondu ve výši 58 % během 12 měsíců na konci stejného roku.

Vynechání horkých sektorů: Jedním z nejžhavějších sektorů na býčím trhu, který začal roztahovat svá křídla v březnu 2009, byl ten biotechnologický s největšími biotechnologickými firmami rostoucími v průměru o 500 % v průběhu dalších šesti let. Toto odvětví by ve většině případů bylo nenáviděné či prokleté hodnotovým investorem kvůli velmi vysokým oceněním. Hodnotoví investoři tudíž riskují, že přijdou o horké sektory, které by mohly rychle a pozitivně nastartovat výkonnost jejich portfolia, pokud by je brali v potaz.

Koncentrace portfolia: Hodnotové akcie mohou být seskupeny v sektorech, které jsou dočasně neoblíbené, jak tomu bylo například u bankovních akcií v roce 2009 nebo u energetických akcií v roce 2015. To může vést v hodnotově orientovaném portfoliu ke koncentraci v několika málo sektorech, což může následně skončit nedostatečnou diverzifikací investičních nástrojů.

Problém hledání vhodných akciových kandidátů na velkých býčích trzích: Stává se stále obtížnější identifikovat vhodné hodnotové kandidáty v podobě akcií na širokém a dlouho trvajícím býčím trhu, protože většina akcií se může obchodovat za prémiová ocenění. Hodnotový investor proto musí vyčkávat na ten správný čas, kdy bude větší a vhodnější výběr ve světě hodnotových akcií.

skoleni_13_10

Sáhodlouhá období držby akcií: Hodnotové investování vyžaduje schopnost držet akcie po celá léta, protože může trvat hodně času, než dojde k obratu v rámci osudu vybrané akcie a sentiment investorů na něj začne pozitivně reagovat. K tomuto obratu však také dojít nemusí.

Inspirováno článkem od Elvise Picarda

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).