Hlavní navigace

Jak mít peníze na burze pod kontrolou?

3. 5. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Money-management, nebo také česky „řízení peněz“ patří mezi stěžejní pilíře úspěšného tradingu.

Money-management patří mezi stěžejní pilíře úspěšného tradingu. Co vlastně tento pojem v praxi znamená a jaká nejdůležitější pravidla z této oblasti byste si měli zapamatovat? Dnešní kapitola může být pro někoho lehce náročnější, je ale třeba být při čtení maximálně pozorný, protože se jedná o velmi důležité téma. Bez kvalitního money-managementu není možné stabilně na burze vydělávat.

Money-management

Money-management, zjednodušeně řečeno, představuje soubor pravidel, na základě kterých v tradingu pracujete se svým kapitálem. Money-management tedy není ve skutečnosti nic jiného, než správa peněz. Obchodník musí především přemýšlet o tom, kolik peněz si může dovolit riskovat na každý obchod, které trhy může obchodovat a jakou výkonnost má jeho obchodní systém jak v testech na historických datech, tak v rámci reálného obchodování. Výkonnost obchodního systému určují především následující parametry:

 • Procento ziskových obchodů (WIN %)
 • Největší série ztrátových obchodů v řadě
 • Hodnota maximálního poklesu na účtu (drawdown)
 • Zhodnocení kapitálu za dané časové období
 • Průměrná velikost ziskového obchodu
 • Průměrná velikost ztrátového obchodu apod.

Než se pustíme do vysvětlování některých z těchto parametrů, je nutné vysvětlit si nejdůležitější základy samotného money-managementu.

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

Základy money-managementu

Trading je jako jakýkoliv jiný byznys především o balancování mezi výdaji a příjmy.

V tradingu tvoří stranu nákladů především ztráty, ale také poplatky (brokerské komise) a další dodatečné náklady, které jsme si zmiňovali v předchozích dílech. Příjmy musí být takové, aby pokryly jak ztráty, tak poplatky a současně byl výsledek obchodování stále kladný. Abychom si celou situaci lépe představili, nabízí se jako vhodný příklad házení mincí.

Řekněme, že házíme mincí a za každý hod, kdy padne panna, získáme 1 dolar. Za každý hod (můžeme si představit jako obchod) kdy padne orel, jeden dolar ztratíme. Šance, že padne panna, je 50 %. Šance, že padne orel, je také 50 %. Začínáme s účtem 100 dolarů. Pokud budeme házet dostatečně dlouhou dobu, pak je poměrně velká pravděpodobnost, že stav našeho účtu bude někde okolo startovní částky.


Autor: Finančník.cz

Ukázka možného výsledku 1000 hodů (obchodů). I přes poměrně výrazné výkyvy okolo 20 % je náš účet stále na hodnotě přibližně 100 dolarů.

Pokud by náklady na 1 hod (obchod) byly řekněme 5 centů, pak s velkou pravděpodobností skončíme ve ztrátě (viz následující ukázka):


Autor: Finančník.cz

Dodatečné náklady na každý hod (obchod) nás po tisíci pokusech dostaly do celkové ztráty cca 40 dolarů. Proto je důležité také klást důraz na výši poplatků, které broker účtuje za každý obchod.

Abychom tedy v tradingu vydělávali, je nezbytné zaměřit se právě na pravděpodobnost výskytu ziskových obchodů. Představme si situaci, že nyní místo v 500 případů padne zisková panna 570krát a ztrátový orel 430krát. Šance, že náš hod (obchod) skončí v zisku, je tedy 57 %.


Autor: Finančník.cz

Drobná výhoda učinila z našeho házení mincí (obchodního systému) ziskový systém. Ve výsledku jsou započítány také poplatky za hod (obchod) ve výši 5 centů. Po 1000 hodech (obchodech) je naše zhodnocení účtu prakticky 100 % výše původního kapitálu.

Drobná výhoda učinila z našeho házení mincí (obchodního systému) ziskový systém. Ve výsledku jsou započítány také poplatky za hod (obchod) ve výši 5 centů. Po 1000 hodech (obchodech) je naše zhodnocení účtu prakticky 100 % výše původního kapitálu.

Bez „edge“ se neobejdete

V tradingu platí, že aby byl obchodník dlouhodobě ziskový, bez určité výhody (angl. edge) to nebude možné. Touto výhodou může být prakticky cokoliv. Mohou to být různé fundamentální analýzy, sezónní tendence, analýzy cenových nebo jiných grafů skrze technické obchodování, různé metody posuzování ceny, objemů obchodů, volatility a mnoho dalšího.

Tato výhoda nám zajistí, že při nastavení zisku a ztrát v poměru 1:1 budeme stále v dlouhodobém horizontu úspěšní a na náš účet budou přibývat peníze. V money-managementu lze tuto výhodu vyjádřit číselně jako hodnotu WIN %.

S hodnotou WIN % velmi úzce souvisí nastavení poměru zisku a ztrát, tedy tzv. Risk to Reward Ratio. Tento poměr se označuje zkratkou RRR.

Pokud bychom se vrátili k příkladu házení mincí a mírně jej upravili tak, že pokud padne panna naše, výhra bude činit 2 dolary, bude naše RRR rovno poměru 1:2 (1 dolar ztráta, 2 dolary zisk). Výsledek by vypadal následovně:


Autor: Finančník.cz

Pokud by parametr WIN % zůstal na hodnotě 57 % a ziskový obchod by představoval dvojnásobek ztráty (RRR 1:2), pak po 1000 hodech (obchodech) bude náš účet zhodnocen do výše 550 %.

Je třeba si ale uvědomit, že v tradingu bohužel často platí nepřímá úměra, kdy se zvyšováním hodnoty RRR bude zákonitě klesat také hodnota WIN %.

Jak si ukážeme na následujícím příkladu, každý obchodní přístup nemusí nutně disponovat hodnotou WIN % větší, než 50 % k tomu, aby byl konečný výsledek kladný. Záleží samozřejmě také na nastavení hodnoty RRR.


Autor: Finančník.cz

Ukázka zobrazuje obchodní systém s úspěšností pouhých 25 %, ale nastavením poměru RRR na hodnotu 1:4.

S vhodným poměrem RRR nám k tomu, abychom byli dlouhodobě v černých číslech, stačí WIN % okolo 25 %! Jinými slovy: I když budete mít úspěšnost obchodování pouze 25%, i když odhadnete správně pouze 25 obchodů ze sta, při RRR 1:4 můžete stále profitovat. Proto je RRR tak důležité!

Stinnou stránkou pak je, že s klesajícím WIN % a stoupajícím RRR však nezřídka vzrůstá něco, co většina obchodníků nerada vidí a co označujeme pojmem drawdown.

Drawdown představuje pokles hodnoty kapitálu z posledního maxima do nejnižšího bodu. Drawdown je vyrovnán v okamžiku, kdy výše účtu znova dosáhne výše posledního maxima. V našem příkladu házení mincí se první větší pokles vyskytl na začátku křivky, kdy náš účet poklesl z hodnoty 100 dolarů na hodnotu okolo 60 dolarů. Nyní si tuto oblast zvětšíme a ukážeme si, co přesně máme na mysli.


Autor: Finančník.cz

Ve spojení s nízkou hodnotou WIN % se často objevují vyšší poklesy na účtu. V tomto případě byl drawdown 35 % vyrovnán až 74. obchodem v řadě. I na takovéto scénáře musí být obchodník připraven.

Při pohledu na poslední obrázek s cca 130 hody (obchody) by pravděpodobně většina lidí usoudila, že systém je dlouhodobě ztrátový a že obchodovat jej nemá smysl. Podívejme se však ještě jednou na obrázek, který ukázce drawdownu předchází. Jedná se o identický systém, jehož obchodní pravidla by ráda znala většina traderů.

Všimněte si také poměrně velké série ztrát cca od 40. do 60. obchodu. Jedná se o 23 ztrát v řadě za sebou. Přesto je obchodní systém v konečném výsledku a dlouhodobém horizontu velmi úspěšný!

A to ještě není vše. Tento „nic moc“ obchodní systém se „směšnou“ 25 % procentní úspěšností může být pro některé doslova svatým grálem. Pamatujete si ještě na pravidlo risku 2 % kapitálu na každý obchod? Toto pravidlo lze aplikovat konzistentně při růstu obchodního účtu. To v praxi znamená, že riskujeme stále stejný a „bezpečně malý“ podíl kapitálu, ale velikost riskované částky i zisku se neustále zvyšuje. Tento postup se nazývá position sizing neboli volně přeloženo jako „nastavování velikosti pozice“. Jak by vypadal výsledek při aplikaci tohoto pravidla na náš „nic moc“ systém?


Autor: Finančník.cz

Zatímco v případě, kdy riskujeme pouze 1 dolar na všech 1000 hodů (obchodů), je konečný zůstatek na účtu cca 285 dolarů, v případě aplikace „position sizingu“ s konstantním riskem 2 % je to cca 1800 dolarů! Zelený graf představuje velikost pozice. Na konci grafu tedy riskujeme zhruba 28 dolarů na obchod pro zisk 112 dolarů (RRR 1:4) a zároveň stále zachováváme pravidlo 2 % risku na obchod.

Všimněte si také výrazného drawdownu ve výši okolo 50 % u konce grafu. Takovýto drawdown je při tak nízké úspěšnosti a aplikaci position sizingu poměrně běžný. Zde právě vstupuje do obchodování další velmi důležitá složka – lidská psychika. Ustojí obchodník onen drawdown, aby poté jeho účet povyskočil o celých 800 dolarů? Bude obchodník stále přísně dodržovat pravidla stanovená ve svém obchodním plánu? Toto je záležitost zcela individuální a velmi často rozhoduje o tom, zdali se obchodník zařadí do skupiny úspěšných nebo neúspěšných.

Abychom vás však příliš neděsili, ukážeme si ještě poměrně běžný systém s relativně snadno dosažitelnými parametry. Hodnota WIN % bude v tomto případě cca 45 % a hodnotu RRR si nastavíme na poměr 1:2.


Autor: Finančník.cz

Ukázka systému s úspěšností WIN % na hodnotě 45 %, hodnotou RRR 1:2 a aplikací metody position sizing. Systém vykázal největší drawdown okolo 30 % a zakončil sérii 1000 obchodů se ziskem 10 500 dolarů.

Všimněte si, jak výrazně vzrostla výkonnost systému se zvýšením WIN % z 25 % na 45 %. A to jsme ještě snížili velikost ziskových obchodů na polovinu, tedy na RRR 1:2. Pochopitelně, že uvedené příklady jsou pouze hypotetickými ukázkami – už jen proto, že v praxi není možné množství obchodovaných kontaktů zvyšovat do nekonečna. A to jak z důvodu likvidity trhu, tak s ohledem na limity akceptování určité celkové hodnoty risku, se kterou bojuje v praxi každý trader. Ovšem i když budete ve svém obchodním přístupu zvyšovat postupně počet kontraktů z jednoho například na deset, lze již (zejména při obchodování futures kontraktů) dosahovat skutečně velmi zajímavých příjmů.

Jak zjistit hodnoty WIN %, RRR a drawdown?

Každou obchodní myšlenku nebo metodu je potřeba otestovat ještě předtím, než ji budeme obchodovat s reálnými penězi. Ideální metodou je tzv. backtest, což je proces, pomocí kterého naši obchodní myšlenku otestujeme na historických datech (grafech trhů z historie), výsledky zapíšeme a poté vyhodnotíme. Z backtestů můžeme získat hrubou představu o tom, jak by se náš obchodní systém mohl chovat v budoucnu a také získat cenné údaje jako jsou přibližná hodnota WIN %, hodnota maximálního drawdownu apod. Pojďme si vše ukázat na názorném příkladu, kde jako obchodní metodu použijeme vstup do pozice na základě technické analýzy a formace známé jako „dvojitý vrchol / dvojité dno“, kterou jsme si představili v díle Technická a fundamentální analýza v tradingu.

Příklad:

 • Vybraný obchodní styl: poziční obchodování
 • Vybrané trhy: většina zemědělských komodit, dluhopisy, akciové indexy, energie, kovy
 • Optimální velikost risku pro poziční obchodování formace „dvojitý vrchol / dvojité dno“ na zmíněných trzích: do 3 000 dolarů
 • Potřebná velikost účtu: 150 000 dolarů
 • Nastavení hodnoty RRR: poměr 1:3

Autor: Finančník.cz

Procházíme historické grafy a hledáme formaci „dvojitý vrchol / dvojité dno“, která splňuje naše kritéria. Výsledky zapisujeme do tabulky.


Autor: Finančník.cz

Velmi zjednodušená podoba backtestovací tabulky, do které se zapisují obchody vyhledané na historických grafech. Zaznamenávat lze daleko více údajů, jako např. vstupní cenu, výstupní cenu, datum vstupu/výstupu apod. Ze zaznamenaných dat lze pak stanovit základní charakteristiky obchodního systému.

Z uvedené backtestovací tabulky můžeme získat např. tato data:

 • WIN % = 47 %
 • Maximální drawdown = 7200 dolarů (4,8 %)
 • Průměrná velikost ziskového obchodu = 8164 dolarů
 • Průměrná velikost ztrátového obchodu = 22 618 dolarů
 • Zhodnocení kapitálu z 15 obchodů: 24 %

Shrnutí

Úkolem obchodníka je v prvé řadě získat určitou výhodu na trzích. Tato výhoda je tvořena naším obchodním plánem – tj. souborem pravidel, dle kterých realizujeme naše vstupy a výstupy, naše nákupy a prodeje (autoři tohoto článku například používají svůj obchodní systém FinWin, obchodní plán založený na obchodování komoditních spreadů, nebo obchodní plán založený na obchodování Price Action – autoři také všechny tyto přístupy vyučují).

FIN21

Díky backtestingu může tuto výhodu otestovat na historických datech (které je dnes možné získat například od brokera, nebo jako bezplatnou i placenou službu na internetu). Budoucí obchodník tak alespoň získá základní představu o tom, jaké výsledky může od svého obchodního systému očekávat. Je však třeba zdůraznit, že ani poctivý backtest není zárukou budoucích výdělků. Pokud však obchodník ověří, že systém je funkční minimálně na historických datech, získá nejen užitečná potvrzující data, ale často také určitou psychologickou „berličku“, která mu může pomoci překonávat těžší ztrátová období v budoucnu, která k tradingu neodmyslitelně patří.

Money-management si lze udělat velmi složitý, ale také docela jednoduchý. Pro úspěšné obchodování stačí dodržovat několik zásadních pravidel. Mezi ty nejdůležitější rozhodně patří používání ochranného příkazu stop-loss, riskování 2 % a méně na každý obchod a nastavení rozumného poměru RRR. Obchodník se musí také naučit vždy vnímat své výsledky z dlouhodobější perspektivy. To, co se za jeden měsíc obchodování jeví jako prodělečný systém, může být v dlouhodobějším horizontu solidně výkonný obchodní systém.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).