Hlavní navigace

Investujme jako profesionálové. Jak na to?

23. 8. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jak si vytvořit investiční filozofii a strategii na úrovni profesionálních investorů? Jak se vyhýbat základním investičním chybám?

Pro ty investory, kteří měli tolik štěstí, že přežili jeden nebo více hlavních poklesů trhu, byly tyto události dobrou lekcí. Téměř vždy se například zdá, že existují společnosti, které nejenom přežijí některý z těchto poklesů, ale ještě na něm navíc vydělají. Proč se tedy některým investičním společnostem daří lépe než ostatním a výkyvy trhů přežívají? Pravděpodobně mají nastavenou dlouhodobou investiční filozofii, které se drží.

Tato filozofie zahrnuje silnou investiční strategii, která je formována v rámci vybraných finančních produktů a chápe, že nějaké riziko je vždy součástí hry. Nicméně pouze stabilní a disciplinovaný přístup může zaručit dlouhodobý úspěch. Jakmile budou tyto klíčové nástroje investičních společností pochopeny, mohou být snadno přijaty i individuálními investory na cestě za jejich úspěchem. Přijetím některých z jejich strategií se můžeme stát opravdovými profesionály v této oblasti.

Síla investiční filozofie

Silná investiční filozofie by měla být nastíněna před tím, než se začnou zvažovat samotné investiční strategie. Investiční filozofie je základem pro investiční politiku, postupy a koneckonců také dlouhodobé plány. Stručně řečeno je investiční filozofie soubor základních přesvědčení, z nichž jsou vyvíjeny všechny investiční strategie. Aby mohla být investiční filozofie spolehlivá, musí být založena na rozumných očekáváních a předpokladech toho, jak mohou být historické informace použity jako nástroj pro vhodné poučení se z minulého vývoje a jednotlivých významných událostí.

Například investiční filozofie ve stylu „každý rok chci porážet trh“ je určitým pozitivním očekáváním, které je však do jisté míry vágní a neobsahuje žádná rozumná pravidla. Je velmi důležité pro spolehlivou investiční filozofii definovat časové horizonty pro jednotlivé investice, třídy aktiv, do kterých budeme investovat, a v neposlední řadě i způsoby, jak reagovat na tržní volatilitu při dodržení všech našich investičních postupů. Spolehlivá dlouhodobá investiční filozofie také udržuje úspěšné společnosti na trati při dodržení nastavených postupů, a to místo zbytečné honby za trendy nebo všudypřítomným pokušením. Vzhledem k tomu, že je každá investiční filozofie vyvinuta tak, aby vyhovovala investiční společnosti nebo individuálnímu investorovi, nejedná se proto nikdy pouze o jeden předem definovaný plán.

Pokud vyvíjíme investiční filozofii poprvé a chtěli bychom investovat jako profesionálové, je důležité, abychom zvážili pokrytí následujících témat v rámci zajištění robustnosti dané filozofie

Formulujme naše základní přesvědčení

Základní přesvědčení jsou nastíněna, pokud jde o příčinu a účel investičních rozhodnutí.

Časové horizonty

Zatímco investoři by měli plánovat dlouhodobé horizonty, dobrá investiční filozofie by měla nastínit vlastní unikátní časový rámec pro nastavení našich očekávání.

Riziko

Je důležité jasně definovat, jak budeme přijímat a měřit podstupované riziko. Na rozdíl od investice do spořicího účtu je základním pravidlem investování koncept riziko versus výnos. Zvýšené očekávání výnosů jde v naprosté většině případů ruku v ruce se zvýšeným rizikem.

Alokace aktiv a diverzifikace

Je důležité jasně definovat základní přesvědčení o alokaci aktiv a diverzifikaci, ať už jsou aktivní nebo pasivní, taktické nebo strategické, silně zaměřené nebo široce diverzifikované. Tato část naší filozofie bude hnací silou v rozvoji vlastní investiční strategie a bude budovat základy, na které se vrátíme, pokud by došlo ke změnám strategie v rámci například vylepšení nebo přizpůsobení se novým podmínkám na trhu.

Tajemství úspěchu

Vzhledem k tomu, že filozofie řídí vývoj strategií, tak je základní styl investičních strategií obvykle ten nejběžnější ve většině úspěšných produktových linií a měl by být součástí samotného individuálního plánu. Základní strategie mají mnoho výkladů, ale obecně se jádro akciových a dluhopisových strategií kloní ke společnostem s vysokou tržní kapitalizací, „blue chip“ akciím a investičním třídám, které reflektují trh jako celek.

Úspěšné firmy rovněž limitují možnost, aby prováděly velké sázky na jednotlivá odvětví. Toto sice může omezit růstový potenciál, pokud bychom vsadili na správné odvětví, na druhou stranu řízené sázky praktikované například hedge fondy přidávají významnou volatilitu pro samotný fond, který není posuzován pouze po stránce vlastní výkonnosti za uplynulá období, ale svou roli právě také sehrává absolutní a relativní volatilita. Při definování investiční strategie je velmi důležité dodržovat přísnou disciplínu. Například při definování základní strategie je důležité omezit pokušení nebo nenásledovat trendy, které ji porušují. To však určitě neznamená, že člověk nemůže mít další strategie s různými cíli, protože ty mohou být začleněny do investičního plánu jako celku.

Nastínění investiční strategie

Při vytyčování spolehlivé investiční strategie je dobré zaměřit se na otázky, které jsou podobné těm při vytváření investiční filozofie:

  1. Časový horizont - Častou chybou u většiny individuálních investorů je, že jejich časový horizont končí při odchodu do důchodu. Ve skutečnosti však může jít za tuto hranici a dokonce i za konec našeho života, pokud chceme něco předat našim mladším generacím. Investiční strategie musí být zaměřené na dlouhodobý horizont, a to úplně stejně jako čas pro konkrétní investice.
  2. Alokace aktiv – Jasně formulujme, jaký je cíl alokace našich aktiv. Pokud se jedná o taktickou strategii, škála různých alokačních cest musí být připravena. Na druhé straně pevné linie s konkrétními plány musí být vypracovány pro obnovení rovnováhy, pokud by se trhy pohybovaly v obou směrech. Úspěšné investiční společnosti dodržují přísná pravidla, pokud se bavíme o změnách v rámci strategických plánů. Individuální investoři se naopak často odchylují od nastavené strategie, pokud se trhy pohybují kvůli náhlým změnám.
  3. Riziko versus výnos- V tuto chvíli bychom měli definovat naši toleranci k riziku. To je jeden z nejdůležitějších aspektů investiční strategie, protože riziko a výnos mají k sobě blízký vztah po dlouhá časová období. Ať už budeme poměřovat relativní hodnoty výkonnosti portfolia k referenčním hodnotám nebo počítat směrodatnou odchylku našeho portfolia v absolutním vyjádření, nezapomeňme se vždy držet předem stanovených limitů.

Poskládání jednotlivých kousků dohromady

Je důležité si uvědomit, že investiční strategie formulují jednotlivé části celkového plánu. Úspěšní investoři nemohou porážet trh ve sto procentech vlastního času, ale můžou hodnotit svá investiční rozhodnutí na základě přirovnání k nastavené základní investiční strategii.

Pokud přežijeme několik tržních cyklů, můžeme potencionálně začít vidět vzory populárních investičních společností při sbírání nebývalých zisků. To byl fenomén během investičního boomu spojeného s internetovými technologiemi. Akcie technologických společností vzrostly na hvězdnou úroveň a institucionální nebo individuální investoři postavili budoucnost právě na nich. Bohužel pro některé z těchto společností byl úspěch skutečně krátký, protože tyto mimořádné zisky byly neospravedlnitelné. Mnoho investorů se odchýlilo od svých investičních strategií v naději, že dosáhnou vyšších výnosů.

To znamená, že snaha porážet neustále trh velkými zásahy je nejenom obtížná, ale také vede ke stupni volatility, který není zcela v souladu s dlouhodobým horizontem investorů. Individuální investoři často dělají chyby při hledání hvězdných úrovní nebo při používání příliš velkého pákového efektu, když se trhy hýbou nahoru. Odstranění lidských předsudků a zaměření se na dlouhodobá vítězství jsou skvělé cesty, jak si vytvořit investiční strategii jako profesionálové.

skoleni_4_3

Závěr článku

Používání podnětů od úspěšných investorů je nejjednodušší způsob, jak se vyhnout běžným chybám a udržet se na stanovené cestě. Připravení spolehlivé investiční strategie pokládá základ pro úspěch profesionálních a individuálních investorů, stejně jako pevné základy v jejich domácnostech. Budování pevných základů vedoucí až k investičním strategiím vytváří silné cesty k následování. Investovat jako profesionálové také znamená vyhýbat se pokušení o odklon od nastavené investiční filozofie a strategie. Pokud dokážeme vytvářet investiční plány a cíle jako úspěšné investiční společnosti, můžeme se také stát investičními profesionály, ale musíme počítat s tím, že se s největší pravděpodobností vydáme na poměrně dlouhou a občas trnitou cestu. Na této cestě bych nám všem upřímně přál co nejméně překážek a bolestných pádů.

Anketa

Do čeho jste investovali poprvé?

Inspirace pro překlad originálního článku od Michaela Schmidta nalezena
Investopedia.com

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).