Hlavní navigace

Investovat do fondů... ale kdy?

5. 8. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podílové fondy jsou obecně bezesporu výhodnější investicí než bankovní vklady. Je ale důležité investovat ve správnou chvíli. Je lépe investovat na podzim, nebo na jaře? A kdy je lepší nechat peníze doma pod slamníkem? Zeptali jsme se odborníků z investičních společností.
Viktor Martin - IS ČS

Martin Viktora, vedoucí týmu Podpora prodeje produktů FT, Česká spořitelna

Do podílových fondů investujte, kdykoli máte peníze, které nebudete v nejbližších šesti měsících potřebovat. Pokud peníze nemáte, investujte pravidelně menší částky. Mnoho investorů však má snahu nákupy časovat na základě minulé výkonnosti. Zvláště nezkušeným se to však chronicky nevyplácí, což můžeme dokázat na mnoha statistikách prodejů podílových fondů v ČR. Investoři si systematicky a zbytečně „vyrábějí“ ztráty tím, že kupují produkty s vysokou minulou výkonností, které (bez ohledu na doporučený horizont) pak prodávají se ztrátou při nejbližším přirozeném zakolísání trhu. Je vhodné respektovat doporučený horizont investice. Statistiky opět ukazují určitou absurditu v chování nezkušených investorů. Na nejdelší dobu ukládají investoři peníze paradoxně do fondu peněžního trhu a na nejkratší dobu investují do akciových fondů.

Investorům proto doporučujeme jednotlivou investici rozložit (akcie, dluhopisy i peněžní trh) podle investičního horizontu a schopnosti (ochoty) akceptovat výkyvy hodnoty investice. Příkladem takové investice může být některý z Investičních profilů (Profilových fondů) z nabídky České spořitelny. Investici je nutné vždy prodiskutovat s proškoleným poradcem.

Petr Šimčák - Pioneer Investments ČR

Ing. Petr Šimčák, Pioneer Investments ČR

Vždy, když vám na to zbývá a máte vyřešeny všechny ostatní specifické důvody pro odkládání spotřeby. Při existenci investičních programů už ani není nutné, aby vám na investování zbývalo hodně peněz. Záměrně neuvádím něco, jako je vhodný čas k investování, protože otázka časování trhů byla snad již vyřešena a většinový investor v těchto spekulacích nemá prostě šanci. Slůvko „vždy“ používám proto, že podílové fondy nabízejí v principu větší potenciál zhodnocení než přinášejí klasické spořící instrumenty. Přinášejí sice v principu i větší riziko (ne všechny a ne vždy), ale to lze neutralizovat diverzifikací, výběrem tříd aktiv, výběrem typu produktů. Vyšší potenciál zhodnocení dnes nabývá na důležitosti, pro některé generace je to faktor strategické životní závažnosti, protože jediným, čím si mohou být jisti, jsou jejich vlastní peníze. A proto opakuji znovu slovo vždy a dodávám, že čím diverzifikovaněji, tím lépe.

Martin Pecka, portfoliomanažer ČP Invest

1. Postupné zainvestování

Pro investory, kteří nemají s kapitálovým trhem velké zkušenosti, se jako optimální jeví varianta, kdy zainvestování finančních prostředků probíhá postupně a pravidelně (např. každý měsíc, jednou za čtvrt roku, atp.). Investor při takto rozloženém nákupu eliminuje případné extrémy na kapitálových trzích a dosahovaná průměrná pořizovací cena investice je obvykle příznivější než při jednorázovém nákupu.

Zkušenější investoři, kteří hodlají své investic časovat, mohou využít některou z následujících možností, vycházejících z dlouhodobých statistik kapitálového trhu USA.

2. Lednový efekt

Snad nejznámějším kalendářním obdobím, které však funguje pouze s „úspěšností“ mírně přes 50 %, je tzv. lednový efekt. Vyšší výkonnost dosahovaná v tomto měsíci je zdůvodňována:

  • větším přítokem peněz do fondů v tomto období,
  • fondy v této době jsou také více nakloněny agresivnější investiční strategii, neboť na odčinění případných neúspěchů mají před sebou ještě celý rok,
  • na začátku roku bývají analytické odhady nejoptimističtější, v průběhu pak jsou obvykle korigovány směrem dolů.

3. Kalendářní cyklus

Průměrný růst akcií za posledních 50 let v období od října do května dosahoval 8 %, naproti tomu v období květen až říjen byly kapitálové zisky pouze na úrovni cca 1 %.

The Dead Zone

Kumulativní výnos akcií během období listopad až duben (zeleně), jak je vidět z výše uvedeného grafu, potěšil investory mnohonásobně více než ty, kteří ty samé akcie drželi pouze během období květen až říjen (červeně).

4. Prezidentský cyklus:

Pokud vyhodnocujeme vývoj akcií s ohledem na čtyřletý prezidentský cyklus, dojdeme k následujícímu výsledku:

1. rok – průměrný výnos 3,0 %
2. rok – průměrný výnos 7,4 %
3. rok – průměrný výnos 18,0 %
4. rok – průměrný výnos 7,3 %

Presidential Cycle

Z výše uvedené statistiky vyplývá, že třetí rok prezidentského cyklu bývá na akciových trzích výrazně nadprůměrný. To souvisí především s tím, že v prvních letech bývají prováděny ekonomické reformy, jejichž pozitivní vliv se nejvíce projevuje právě ve třetím roce vlády, ve čtvrtém roce pak již převládá příprava na další volby a do bolestivých ekonomických reforem se americká administrativa již obvykle nepouští.

5. Cyklus změn úrokových sazeb

Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje vývoj akciových trhů a jehož vliv je z dlouhodobého hlediska do značné míry predikovatelný, je vývoj úrokových sazeb. Z následujícího dlouhodobého grafu je patrné, že v období cca jednoho roku od počátku zvyšování úrokových sazeb akciové trhy oslabují, po vstřebání vyšších sazeb však vykazují velmi zajímavý růst.

Cyklus úrokových sazeb

Akciový index S&P 500 s uvedením počátku zvýšení úrokových sazeb – svislá čára (zdroj: Yardeni, OAK ASSOCIATES, ltd.)

6. Rok pětky

Z hlediska cykličnosti došli statistici k zajímavým výsledkům, když porovnávali výkonnost indexu DJIA v průběhu jednotlivých let od roku 1895 do současnosti, a to pouze v závislosti na tom, jakým číslem končí každý jednotlivý rok. Zde zjistíme (zcela mimo jakoukoliv jinou logickou závislost), že roky končící číslem 5 nejenže přinesly investorům vždy zisk, ale navíc téměř vždy byl tento zisk vysoce nadprůměrný (viz graf).

Výnos indexu během všech let končících číslem 5 od roku 1895

Rok pětky

Kumulativní výnos indexu během let končící stejným číslem

Kumulativní výnos indexu

Výše uvedené „návody pro investování“ sice z dlouhodobého pohledu vykazují nadprůměrnou úspěšnost, vždy se ale jedná o americký akciový index jako celek, pro jednotlivé akcie a jiné trhy tato doporučení nefungují.

Co také nefunguje, je „minulá výkonnost“. V tomto případě bych spíše doporučil opačný přístup, to znamená nakupovat na trhu, který již hodně poklesl a na trhu panuje pesimismus.

Redakce

Univerzálním návodem k optimálnímu časování investice je pravidelné investování bez ohledu na stav a kurz podílových fondů. Tím dochází k „průměrování“ ceny investice a jsou „vyhlazovány“ extrémní výchylky kurzů.

Za povšimnutí stojí doporučení pana Martin Viktora, který radí investovat, kdykoli máte volné peníze. Při volbě dobře diverzifikovaného portfolia podílových fondů může být tato strategie nepochybně výnosnější než využití bankovních depozitních produktů (termínovaných vkladů, spořících účtů, vkladních knížek apod.).

skoleni_27_5

Náročnější a zkušenější investoři mohou zkusit své investice časovat přesněji s ohledem na „stav“ trhu. Několik zajímavých námětů podal pan Martin Pecka, portfoliomanažer ČP Investu.

Vždy je ale důležité mít na paměti, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Anketa

Jak časujete své investice?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).