Hlavní navigace

Investování do emerging markets ano či ne?

12. 6. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Segment rozvíjejících se trhů je již oblíbenou investiční destinací investorů, kteří chtějí využít jejich růstový potenciál. Avšak vyvstává otázka, nakolik jsou investice do těchto trhů opravdu výhodné.

Emerging markets jsou rozvíjející trhy, které dosahují rychlého hospodářského růstu. Existuje několik seznamů zemí patřící do Emerging markets. Přes drobné rozdíly sem patří zejména region jižní Asie, dále východní Evropa a Latinská Amerika. Mezi nejvýznamnější zástupce této skupiny jistě lze označit země BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a nově Jihoafrická republika). Dalšími významnými zástupci jsou Indonésie, Mexiko či Turecko.

Růstový potenciál těchto zemí leží především ve snaze dosáhnout úrovně vyspělých ekonomik, přičemž se tyto země musí vypořádat s jedinečnými problémy. Cesta k tomuto cíli je nejen velmi problematická, ale též je doprovázena řadou krizí. Tato skutečnost částečně vysvětluje vyšší volatilitu výnosů vykazující emerging markets, oproti vyspělým trhům.

Růst se zpomaluje

Za poslední pětileté období dosáhly tyto země vyššího růstu HDP na osobu oproti západním zemím. I v dalších letech lze očekávat podobný trend, který však bude s nejvyšší pravděpodobností mnohem slabší než v minulosti. Především se tato skutečnost týká zemí BRIC, které byly hvězdami emerging market v první dekádě nového tisíciletí. Vždyť jenom za tuto dobu přispěly ke globálnímu růstu ekonomiky ze dvou pětin. Zároveň akcie na jejich trzích během osmi let, od vydání studie Goldman Sachs, překonaly zbytek světa o 403 %. Země BRIC též za stejné období vykázaly více než ztrojnásobení svého HDP. Avšak v současnosti se hospodářský růst velmi zpomalil, podle odhadů MMF by měly země BRIC letos zaznamenat růst v průměru 4,5 %, oproti 8,1 % v roce 2010.

Potvrzuje to i index MSCI BRIC, který v roce 2012 posílil o 11 %, čímž zaostal za celosvětovým indexem MSCI All-Country World o 1,6 %. Zaostávající tendence by měly přetrvat i letos. Základním problémem méně rozvinutých zemí je skutečnost, že mohou uspět pouze do omezené míry, do které jsou schopny napodobovat standardní praxi procesů ve vyspělých zemích. Země skupiny BRIC stojí před různými problémy, které je nutné vyřešit pro další ekonomický růst.

Většina ekonomů se shoduje, že Brazílii zatěžuje velké zadlužení. Zároveň její ekonomický růst byl velmi podpořen komoditním boomem, který dříve či později skončí. Ruská ekonomika je závislá na vývozu ropy a jiných nerostných surovin. Dále stárnoucí obyvatelstvo a neutěšený stav podnikatelského prostředí též negativně ovlivňuje potencionální ekonomický růst. Indii brzdí ustrnutí modernizace a škodlivá politika v sektoru zemědělství. Podobně jako v jiných rozvíjejících se zemích má Indie problémy s vysokou mírou korupce. Čína zatím nedořešila přechod na model růstu tažený spotřebou. Právě vývoj zemí BRIC výrazně, negativně ovlivňuje index MSCI Emerging Markets, který v prvním čtvrtletí letošního roku odepsal 2,1%.

Vývoj indexu MSCI Emerging Markets (1994 -2012)
Autor: Bloomberg

Vývoj indexu MSCI Emerging Markets (1994 –2012)

Výjimečná událost bez pravidel

Investoři, kteří investovali do produktů kopírující index MSCI Emerging Markets, mohli dosáhnout krásného zhodnocení oproti investování do jiných indexů. Toto ovšem platilo pouze v případě desetileté doby držení (2002–2012), kdy investor obdržel celkovou návratnost ve výši 280,05%. V případě, že obdržené dividendy opětovně reinvestovali do indexu. Avšak v případě kratších investic dosahoval horších výsledků.

Celkový výnos z indexu

Indexy/Doba držby Celkový výnos za dobu držení
3 5 10
MSCI Emerging Markets Index 14,73% –3,20% 280,05%
MSCI World Index 23,81% –2,92% 114,99%
S&P 500 Index 35,86% 8,55% 97,26%
NASDAQ Composite Index 37,83% 20,36% 146,50%

 Zdroj: Bloomberg

Tento vývoj potvrdil slova několika odborníků (např. Pavla Kohouta). Ti tvrdili, že mimořádné výnosy emerging markets z let 2002 –2007 představovaly spíše výjimečnou událost, než pravidlo. Mimořádné výnosy byly zapříčiněny především hospodářským růstem jednotlivých zemí. Tento růst byl vyvolaný přesunem volného kapitálu do akcií emerging markets, které vypadaly nadějně. Avšak každý trend musí jednou skončit. Především se jedná o země skupiny BRIC, které již ztrácejí svůj prvotní půvab. Na druhé straně se vyskytují nové investiční příležitosti v jiných rozvíjejících zemí. Mluví se především o Polsku, Turecku, Subsaharské Africe, Mexiku, či o zemích Jihovýchodní Asie.

Samozřejmě pouze velmi naivní investor bude investovat finanční prostředky jen podle výnosnosti, a opomene zohlednit podstupované riziko. K tomuto účelu lze využít volatilitu, která udává míru kolísání výnosů. V našem případě lze vycházet z desetileté historické volatility, která se nejjednodušším způsobem spočítá pomocí variačního koeficientu. Čím vyšší je variační koeficient, tím je daná investice rizikovější.

Variační koeficient za desetileté období – vlastní výpočet
Autor: Libor Tůma

Variační koeficient za desetileté období – vlastní výpočet

Jak je vidět na výše uvedeném grafu, MSCI Emerging Markets mají vyšší variační koeficient, než indexy rozvinutých zemí. Tedy představují vyšší rizikovost než indexy s jinými, podkladovými aktivy. Zároveň s investováním do rozvíjejících trhů je spojeno mnohem větší politické riziko, než u investic do rozvinutých trhů.

Závěr

Investování do investičních produktů zaměřujících se na rozvíjející země přinášely v minulosti vysoké výnosy. Tyto výnosy byly především spojeny s ekonomickým růstem zemí BRIC. Tento trend však v posledních letech výrazně zeslábl z důvodu nedokončených transformací ekonomik. Na druhé straně se objevují nové investiční destinace, které sebou přináší vysoký výnosový potenciál. Nevýhodou těchto investic je vyšší podstoupené riziko. Proto zde vyvstává otázka, zda-li je výhodnější investovat do již rozvinutých trhů, které přináší nižší výnos, ale zároveň investor podstupuje nižší riziko.

Účto_tip_změny21

Zdroje:

KOHOUT, Pavel. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 6., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, 292 s. Finance (Grada). ISBN 978–80–247–3315–9.
Bloomberg

Autor článku

Absolvent Bankovního institutu vysoká škola Praha  – obor bankovní management specialista (investiční bankovnictví). V současnosti student ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).