Hlavní navigace

Investiční certifikáty vybírejte pečlivě. Poradíme jak

21. 8. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Certifikáty jsou poměrně oblíbenými nástroji, protože investice do nich je přístupná všem bez větších omezení. Představíme si hlouběji další 4 typy těchto instrumentů.

Investiční certifikáty nabízí možnost účastnit se na vývoji cen jednotlivých cenných papírů nebo od nich odvozených produktů. Držitel certifikátu se přímo podílí například na cenovém vývoji indexu (indexový certifikát) nebo na speciálně vytvořeném koši akcií (basket certifikát).

Z právního hlediska je možné provést jejich zařazení do kategorie dluhových cenných papírů (obsaženo například v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu), které v sobě nesou závazek emitenta splatit vlastníkům certifikátů v budoucnosti určitou částku, jejíž hodnota se odvíjí od předem stanovených emisních podmínek a také v návaznosti na samotném vývoji ceny podkladového aktiva. Nemohou být tudíž žádným způsobem brány jako stvrzení vlastnického práva nebo akcionářského zvýhodnění.

Emitenti investičních certifikátů jsou finanční instituce. Emitent je povinen kdykoliv prodat nebo odkoupit certifikát od klienta za cenu, která je transparentně odvozena od ceny podkladového aktiva. Díky těmto charakteristikám přináší investování do certifikátů tyto výhody pro investory:

  • Transparentnost – kupní a prodejní cena certifikátu a podkladového instrumentu je vždy známá
  • Likvidita – je zde kdykoliv možnost koupit nebo prodat certifikát, protože je emitent povinen vždy stanovit kupní a prodejní cenu certifikátu (role tvůrce trhu). Emitent je tudíž obchodní protistranou bez ohledu na nákup nebo prodej
  • Dostupnost – ceny certifikátů jsou obvykle v přijatelných cenových relacích pro každého, a navíc je možné vybrat si z velkého množství těchto produktů a jejich emitentů
  • Nízké náklady – podkladové aktivum je předem stanoveno a nemění se, takže se bavíme o pasivním managementu, který sám o sobě nenese žádné náklady. Emitent získává svou odměnu díky rozpětí (spreadu) mezí kupní a prodejní cenou.

Jedno z nejvýznamnějších rizik není spojeno pouze se samotným certifikátem, ale také s jeho emitentem. Investor v podstatě dočasně půjčuje peníze emitentovi certifikátu a na oplátku získává investiční certifikát. To je důvod, proč by při počátečním rozhodování spojeném s výběrem vhodného typu produktu měla být velká pozornost věnována právě výběru emitenta.

Certifikáty jsou volně obchodovatelné na burzách každý den a mohou mít omezenou nebo neomezenou splatnost. Neslouží k pravidelným výplatám výnosů. Kromě akcií a akciových indexů jsou dalšími možnými podkladovými aktivy pro certifikáty například měny, komodity či úrokové sazby. V tomto druhém článku se blíže podíváme na možnosti spojené s Twin-Win certifikáty, expresními certifikáty, outperformance certifikáty a tracker certifikáty.

Twin-Win certifikáty

Twin-Win certifikát spojuje dvě výhody do jednoho produktu – investor těží z rostoucích cen (ve většině případů dokonce i s pákovým efektem) a ve stejném okamžiku ztráty z vývoje ceny podkladového aktiva jsou přímo v poměru 1:1 převedeny do zisku, pokud nedošlo k proražení předem nastavené bezpečnostní bariéry. To znamená, že investor může dosáhnout zisku i v případě mírně klesajících cen podkladového nástroje. Pouze v případě poklesu ceny podkladového aktiva pod nebo přesně na bariéru se tato ochranná funkce deaktivuje a skutečná cena podkladového aktiva je připsána na účet investora na konci doby splatnosti.

Jak tento certifikát funguje? S Twin-Win certifikátem můžeme profitovat na rostoucích a mírně klesajících trzích. Výplata na konci splatnosti závisí na vývoji podkladového instrumentu.

Pokud je cena podkladu nad počáteční hodnotou, výplata se bude rovnat počáteční hodnotě plus daný přebytek v případě pozitivní výkonnosti v procentech.

Pokud by byla cena podkladu pod počáteční hodnotou a během doby života certifikátu by zároveň neklesla pod či na úroveň bariéry, výplata by se rovnala počáteční hodnotě plus absolutní hodnotě rozdílu mezi počáteční a konečnou hodnotou v procentech, což v tomto případě znamená, že výkonnost podkladového instrumentu je konvertována do pozitivního výnosu.

Pokud by však cena podkladu během života certifikátu spadla pod nebo přesně na bariéru, certifikát by se proměnil do přímé investice na podkladové aktivum a byl by vypořádán dle skutečné výkonnosti podkladového aktiva na konci doby splatnosti daného certifikátu.

Některé Twin-Win certifikáty přicházejí s pákovým efektem. Zde proto není klasický poměr 1:1, ale například 1:1,2, nebo i vyšší. Pákový efekt následně zvyšuje zisky, respektive ztráty, protože se finálně vynásobí tímto faktorem, což znamená například při poměru 1:1,5, že se naše výplata rovná 1,5× skutečnému zvýšení ceny, což sebou přináší dodatečná rizika, pokud by například došlo k většímu poklesu ceny podkladového aktiva.

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Twin-Win certifikáty
Zdroj: http://keyinvest-ch-en.ubs.com/know-how

Twin-Win certifikáty

Expresní certifikáty

Expresní certifikát nabízí možnost vysokých kuponových plateb při snížené úrovni rizika. Dokonce i menší zvýšení nebo postranní pohyby v ceně podkladového instrumentu spouštějí atraktivní výnosový potenciál, který výrazně převyšuje tržní úrokové sazby. Nad vším navíc ční bezpečnostní polštář, který jako součást struktury poskytuje částečnou ochranu proti ztrátám. Express certifikáty jsou obvykle nabízeny se splatností mezi jedním až čtyřmi roky.

Jak tento certifikát funguje? Express certifikát spojuje možnost dosáhnutí atraktivního výnosu před splatností spolu s ochranou, kterou zajišťuje integrovaný bezpečnostní polštář. Výše výplaty závisí na vývoji podkladového aktiva (akcie, komodity, indexy). Na začátku kontraktu se stanoví počáteční hodnota. Každý rok se v rámci referenčního data tato hodnota porovnává s aktuální tržní cenou podkladového aktiva.

Pokud je cena nad nebo na úrovni počáteční hodnoty, automaticky je vyplacena nominální hodnota plus fixní kupon (např. 10 %).

Pokud by aktuální tržní cena byla pod původní hodnotou, dojde automaticky k prodloužení kontraktu o jeden rok. Stejný postup se děje následně v druhém roce.

Pokud je aktuální cena podkladového aktiva nad úrovní počáteční hodnoty, investor obdrží výplatu ve formě nominální hodnoty plus dvakrát fixní kupon (např. 20 %).

V opačném případě by certifikát byl prodloužen o další rok a investor by tak získal možnost ztrojnásobit obdržený kupon na konci třetího roku (např. 30 %).

Pokud by však byla hodnota na konci třetího roku také pod počáteční hodnotou, ale stále nad bariérou, byl by certifikát vyplacen pouze ve výši nominální hodnoty (předpokládejme, že má tento certifikát splatnost přesně 3 roky).

Investorovi tak v tomto případě nevznikne žádná ztráta a zároveň nic nezíská. Ztráta vznikne za předpokladu, že v době života certifikátu klesne aktuální cena pod předem stanovenou bariéru. Proto se výplata bude následně rovnat skutečnému vývoji podkladového nástroje.

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Expresní certifikáty
Zdroj: http://keyinvest-ch-en.ubs.com/know-how

Expresní certifikáty

Outperformance certifikáty

Outperformance certifikát umožňuje investorům participovat na výrazně vyšších výnosech, pokud cena podkladového instrumentu roste, protože poměr účasti na certifikátu je vyšší než 100 %. Tento pákový efekt zvyšuje naše šance na vyšší výnosy ve srovnání s přímou investicí do podkladového nástroje. Disproporce však již není spojena s vyšším rizikem, protože pokud cena podkladu klesne, outperformance certifikát přesně odráží výkonnost například podkladové akcie na konci doby splatnosti certifikátu, a to vše již bez zapojení pákového efektu.

Jak tento certifikát funguje? Realizační cena je zhruba na stejné úrovni jako cena podkladového aktiva a je stanovena v době vydání outperformance certifikátu. V době splatnosti je aktuální cena podkladu porovnána s touto realizační cenou. Pokud cena podkladu převýší realizační cenu, investor obdrží tuto realizační cenu certifikátu plus hodnotu překročení, která je vynásobena účastnickým poměrem. Pokud by cena podkladu skončila pod realizační cenou, investor by obdržel aktuální cenu podkladového instrumentu.

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Outperformance certifikáty
Zdroj: http://keyinvest-ch-en.ubs.com/know-how

Outperformance certifikáty

Tracker certifikáty

Tracker certifikát je jedním z nejoblíbenějších strukturovaných produktů, protože pracuje jednoduchým způsobem a je synchronizovaně navázán na vybrané podkladové aktivum.

Mnoho z těchto produktů je spojeno s akciemi, měnovými páry, úrokovými sazbami, komoditami nebo s uznávanými akciovými indexy např. v podobě DAXu. Takto nám může jedna investice v certifikátu diverzifikovat expozici napříč širokou škálou jednotlivých akcií.

S tracker certifikáty na indexy získáváme jednoduchý a po stránce nákladů efektivní způsob investování do celého akciového trhu, aniž bychom museli kupovat každou akcii zvlášť. Tyto certifikáty nám navíc umožní snadnější vstup na exotické trhy, kde, jak je obecným pravidlem, bychom nebyli schopní přímo obchodovat přes naši banku nebo brokera.

Pokud by byl certifikát založen na indexech v jiných měnách, vystavujeme se zároveň riziku změn v hodnotách měnových párů, pokud by tedy tracker certifikát nebyl proti tomuto riziku vhodně zajištěn.

Takzvané Quanto certifikáty právě slouží k ochraně investorů proti riziku změn v hodnotách měnových párů, pokud se podkladové aktivum obchoduje v měně, která se liší od měny vybraného certifikátu.

Měli bychom také brát v úvahu, jestli je tracker certifikát založen na cenovém nebo výkonnostním indexu. Rozdíl mezi těmito indexy již byl zmíněn v úvodním článku této série o investičních certifikátech.

skoleni_29_6

Obecně řečeno jsou tracker certifikáty závislé na našem rozhodnutí, protože pokud očekáváme, že trh půjde nahoru, neměli bychom ztrácet čas sledováním jednotlivých akcií, ale raději bychom měli naši pozornost věnovat investičnímu riziku, které rozprostřeme přes velké množství jednotlivých akcií obsažených v rámci indexu. Zhruba dvě třetiny všech tracker certifikátů nemají pevně stanovený termín splatnosti a místo toho jsou nabízeny jako otevřené (open-ended) instrumenty.

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Tracker certifikáty
Zdroj: http://keyinvest-ch-en.ubs.com/know-how

Tracker certifikáty

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).