Hlavní navigace

Tipy na investiční certifikáty, o kterých stojí za to uvažovat

11. 9. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vysvětlíme si investiční možnosti spojené s reverzními bonusovými certifikáty, komoditními certifikáty a certifikáty s ochranou kapitálu: garantované, s kuponem a s bariérou.

Reverzní bonusové certifikáty

Reverzní bonusový certifikát nabízí investorům potenciál pro získání výnosů na klesajícím trhu. Investor nakoupí tento certifikát za aktuálně nabízenou (ask) cenu a může ho prodat kdykoliv za aktuální nákupní cenu (bid) emitentovi tohoto instrumentu, ale tím se vzdává práva na jakýkoliv bonus, pokud je certifikát prodán před datem jeho splatnosti.

Reverzní bonusový certifikát je relativně novým typem těchto produktů a představuje zrcadlový obraz ke klasickému bonusovému certifikátu v rámci výplatního profilu. Investor obdrží alespoň hodnotu bonusu, pokud není proražena předem stanovená bezpečnostní bariéra, která se vždy pohybuje nad (velmi důležité slovo nad) aktuální tržní cenou podkladového aktiva v době emise certifikátu, během doby do splatnosti. Proto tento certifikát není vhodný pro použití při větších očekáváních v souvislosti s rostoucím trendem, ale spíše se hodí pro mírně rostoucí nebo klesající trhy, resp. podkladová aktiva.

Pro praktické znázornění předpokládejme, že máme tři možnosti výplaty. Certifikát během svého života neprorazí předem stanovenou bariéru a zároveň neklesne pod hodnotu stanoveného bonusu v době splatnosti. V tomto případě investor obdrží plnou hodnotu bonusu.

Pokud by cena podkladového instrumentu byla pod stanovenou bonusovou úrovní v době splatnosti a zároveň by neprorazila během života bariéru, absolutní hodnota negativního výnosu by byla vyplacena, protože se v tomto případě jedná o výnos při reverzním vyjádření.

Třetí možnost je ta nejméně vítaná z pohledu investora, protože pokud hodnota certifikátu protne během jeho života nastavenou bariéru, certifikát se převrátí do instrumentu v krátké pozici, který bude kopírovat výkonnost podkladového aktiva v poměru 1:1. Držiteli bude v době splatnosti vyplacen případný zisk, ale spíše se dá očekávat, že realizuje ztrátu, která bude korespondovat se změnami v úrovni pozitivního tržního výnosu.

Komoditní certifikáty

Komodity obchodované na světových trzích mohou být také podkladovými aktivy pro investiční certifikáty. Ropa a drahé kovy se řadí mezi ta nejčastější podkladová aktiva. Tyto certifikáty nepoužívají pákový efekt, a proto je poměr mezi vývojem ceny certifikátu a podkladového instrumentu 1:1, což znamená, že pokles hodnoty podkladového aktiva o 5 % vede ke stejnému poklesu v rámci hodnoty samotného certifikátu. Použití stejné logiky bude i při případném růstu. Tento produkt se tak v rámci samotného výplatního profilu řadí mezi ty snadnější na porozumění, ale nezpochybnitelnou výhodou je skutečnost, že investor není nucen tyto komodity fyzicky vlastnit, ale i tak může profitovat na jejich cenovém vývoji.


Autor: Ubs.com

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Certifikáty s ochranou kapitálu

V rámci rodiny certifikátů jsou produkty s ochranou kapitálu investora těmi nejbezpečnějšími formami investic, což už vyplývá ze samotného názvu těchto produktů. V době emise mají nejčastěji v nastavení certifikátu několik let do splatnosti a garantují, že v době splatnosti bude vyplacena určitá minimální částka. Obvykle se jedná o 100 % emisní ceny. Základním pravidlem pro tyto produkty je, že čím je nižší bezpečnostní hranice, tím větší je šance na cenový přírůstek. Nicméně je důležité mít na paměti jednu velmi důležitou věc. Ochrana kapitálu je běžně aplikovatelná pouze v době splatnosti certifikátu, takže pokud chceme prodat certifikát s ochranou kapitálu v průběhu jeho života, výplata může být pod garantovanou úrovní, pokud by se podkladovému aktivu nevedlo v rámci vývoje jeho ceny příznivě. Certifikáty s ochranou kapitálu jsou vhodné pro investory, kteří jsou opravdu averzní vůči riziku a chtějí držet tento produkt až do splatnosti, protože nejsou připraveni akceptovat jakoukoliv ztrátu, která by mohla přesáhnout úroveň zaručené či garantované výplaty.

Garantované certifikáty

Garantovaný certifikát bez capu nabízí garantovanou výplatu nominální hodnoty v době splatnosti a možnost účastnit se na výnosech plynoucích z vývoje ceny podkladového aktiva. Nicméně vzhledem k záruce je míra participace normálně nižší, než kdybychom vlastnili podkladový instrument napřímo. Můžou zde být v tomto ohledu výjimky například u produktů založených na indexech, u nichž může emitent financovat celou nebo část záruky pomocí obdržených dividend. Pokud bychom se bavili o certifikátu s capem, je limitován maximální výnosový potenciál, což se však následně odrazí ve vyšší míře participace při srovnání se stejným certifikátem bez capu. Ve finále však oba produkty fungují úplně stejně.

skoleni_29_6


Autor: Ubs.com

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Certifikáty s ochranou kapitálu s kuponem

Certifikáty s ochranou kapitálu s garancí kuponu (navíc k výplatě) znamenají, že některé úrokové platby v rámci výnosu budou provedeny během života certifikátu ve prospěch investora v návaznosti na podkladové aktivum. Přesné množství výplaty závisí zcela nebo částečně na cenovém vývoji podkladového aktiva. Často jako podkladové instrumenty pro tyto produkty slouží například indexy nebo koše cenných papírů.


Autor: Ubs.com

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Certifikáty s ochranou kapitálu s bariérou

Tento typ produktu, který má v sobě nastavenou bezpečnostní bariéru, je nabízen ve dvou mírně odlišných verzích. Jako obecné pravidlo platí, že investoři na těchto certifikátech participují v poměru 1:1 při zvýšení ceny do okamžiku, než je protnuta bariéra. Pokud dojde k proražení této hranice, opční dimenze se stává bezcennou a investoři se již dále neúčastní na dalších výnosech. Nicméně v jedné formě těchto certifikátů je možnost, že jakmile dojde k proražení bariéry (knock-out), investor obdrží „přeplatek“ (rebate). Investor se tak sice dále neúčastní na výnosech, ale alespoň obdrží navíc dodatečnou fixní platbu v době splatnosti certifikátu, což může působit jako určitá menší náplast na ránu v rámci dodatečného výnosu.


Autor: Ubs.com

Graf možného vývoje podkladového aktiva a následný zisk/ztráta pro investora

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).