Hlavní navigace

Investice bez rizika - ano, ale...

23. 2. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

České banky nabízejí stále aktivněji zajištěné fondy – podílové fondy, u nichž zaručují návratnost alespoň vložených prostředků a někdy ještě něco navíc. Nic ovšem není zadarmo. Na kolik vás jistota zajištěných fondů přijde? Může se pěkně prodražit.

Garance zajištěných fondů

Zajištěné fondy jsou sestavovány tak, aby umožnily konzervativním klientům bankovních domů podílet se na výnosech akciových trhů, ale zároveň jim poskytly pocit bezpečí. Banky, které fondy nabízejí, zaručují zpravidla návratnost vložené investice, ale nemusí tomu tak být vždy – mohou garantovat i určitý minimální zisk, jak je tomu například u dále uvedených fondů ČSOB, ale i maximální ztrátu.

Nejčastěji zajištěné fondy garantují návratnost vložených prostředků, což de facto znamená ztrátu ve výši inflace za dobu fungování fondu. Protože se fondy otvírají nejčastěji na dobu od tří do šesti let, nemusí se zdaleka jednat v úhrnu o malou částku.

Jistota něco stojí

Jistota ovšem není zadarmo. Poplatky zajištěných fondů bývají zpravidla spíše nižší (v upisovacím období často nulové – drahý bývá až vstup po ukončení upisovacího období, je-li umožněn, stejně tak při zpětném odkupu po ukončení činnosti fondu – před jeho ukončením bývá zpoplatněn mnohem více) než u ostatních typů fondů, příjem banky realizují jiným způsobem – peníze vydělávají více, než kolik dostanou podílníci fondu.

Jednou z možností je tzv. participace na výnosech. V takovém případě bývá řečeno, že správce fondu připíše podílníkům zpravidla 60 až 90 % výnosů, zbytek je jeho zisk – a riziková prémie. Takový fond v současné době české banky neotvírají.

Druhou možností je vybírání klasického správcovského poplatku. Tuto formu zvolila například Komerční banka u svého třetího zajištěného fondu Max.

V českých zemích nejrozšířenější variantou je limitace maximálního výnosu fondu. Pokud výnos překročí určitou mez, veškeré další příjmy jdou ve prospěch správce fondu. Takto vydělávají např. fondy ČSOB nebo České spořitelny. Samozřejmě lze veškeré možnosti kombinovat.

Ukázku limitace maximálních výnosů předvedly zajištěné fondy ČSOB, které jsou vázány na různé koše akcií. Zatímco koše akcií rostly v uplynulém roce v rozmezí od 9,07 % do 30,28 %, zakliknutý výnos (= připsaný výnos) se pohyboval od 9 % do 15 %. Největší rozdíl byl u ČSOB Světové akcie 4, jejichž referenční koš akcií zhodnotil o 29,84 %, ale podílníci v souladu s pravidly fondu získali 7,15 %.

Aktuálně nabízené zajištěné fondy
Banka Česká spořitelna Komerční banka HVB Bank ČSOB
Zajištěný fond ESPA – ČS zajištěný fond 3 Max 3 – světový garantovaný fond Capital Invest Guarantee Basket 2010 ČSOB Světový Click+ 16 ČSOB Světový Click+ USD 4
Minimální investice 5 000 Kč 10 000 Kč 1 000 EUR 10 000 Kč 1 000 USD
Vstupní poplatek v upisovacím období 0% 2,0 % – 1,5%* 3% 2% 2%
Výstupní poplatek v průběhu trvání fondu 6% 4 % – 2 %** 0%
Výstupní poplatek po ukončení fondu 0% 0% 0% 0% 0%
Upisovací období do 28. únor 2005 7. duben 2005 30. září 2005 28. únor 2005 28. únor 2005
Ukončení fondu 28. únor 2010 28. únor 2005 31. srpen 2010 31. červenec 2009 26. únor 2010
Minimální návratnost 100 % investované částky 100 % investované částky 100 % investované částky Výnos 4 % Výnos 10 %
Maximální výnos 40% není omezen*** není omezen 24% 32,50%

Poznámky:
* Dle výše investice. Po ukončení upisovacího období 10 %.
** Dle doby zbývající do ukončení fondu.
*** Správcovský poplatek 1,5 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu.
**** Minimální výnos 7,35 % pro investice v EUR, 9,15 % při investici v USD a 12,65 % při investici v GBP.

Vedle uvedených bank nabízí zajištěné fondy v hojné míře např. HSBC, která v současné době žádný fond nevypisuje. Připravuje nové emise s upisovacím obdobím od 21. 3. do 26. 4. 2005. Přípravu novinek oznámila také Česká spořitelna a můžeme se těšit také na další zajištěné fondy českého největšího emitenta – ČSOB.

Jak jsou připisovány výnosy podílníkům

Připisování výnosů zajištěných fondů je vskutku alchymie, v níž je možné téměř cokoli – od připisování výnosů při růstu navázaného akciového koše přes připisování výnosů při poklesu akciového koše téměř po výsledky předpovědi počasí. Vezměme ale aktuálně nabízené fondy.

ESPA – ČS zajištěný fond 3 České spořitelny je navázaný na koš 25 akcií. Jeho výnosy ale nejsou navázány na výnos koše přímo. V pěti obdobích si investor může připsat až 8% zhodnocení. To tehdy, pokud žádná z akcií v koši v daném roce neklesne o více než 26,5 %. Za každou, která v průběhu roku o více než 26,5 % alespoň na jediný den poklesne, se zhodnocení sníží o 2 %. Při poklesu čtyř a více titulů za daný rok nezíská investor žádné zhodnocení.

Max 3 – světový garantovaný fond Komerční banky má výpočet výnosů odlišný. Při růstu hodnoty podílového listu (odvozeného z hodnoty akcií v koši – v portfoliu) o 10 % se zvýší garantovaná hodnota výnosu o 5 %. V den zúčtování se porovná aktuální a garantovaná hodnota podílového listu a vyplatí se vyšší z nich.

Capital Invest Guarantee Basket 2010 od HVB Bank garantuje návratnost vkladu nebo nejvyšší hodnoty podílového listu v upisovacím období nebo 80 % nejvyšší hodnoty podílového listu v průběhu trvání fondu. Cena podílového listu se přitom odvíjí od investovaného portfolia.

ČSOB Světový Click+ užívají shodného způsobu výpočtu výnosů. V každém období, kterých má „Click+ 16“ čtyři a „Click+ USD 4“ pět, se připisuje výnos od –3 % do +6 % (resp. do +6,5 % u Click+ USD 4). Na konci činnosti fondu bude vyplacen dosažený výnos, případně uvedený minimální výnos.

Jaký fond vybrat?

Výběr konkrétního fondu, ostatně jako kterékoli investice, závisí na míře rizika, kterou chce investor podstoupit, době, na jakou chce investovat, a možné potřebě finančních prostředků v době činnosti fondu. Od těchto kritérií by se měl odvíjet vlastní výběr – pokud nevíte, zda peníze přeci jen nebudete potřebovat dříve, je dobré volit fond s nižšími výstupními poplatky při předčasném opuštění fondu. Pokud vám nevadí možnost menší ztráty, ale chcete vyšší šanci na zisk, zřejmě zvolíte „rizikovější“ zajištěný fond.

Psáno pro BusinessWorld.

Anketa

Investujete do podílových fondů?

Autor článku

Šéfredaktor portálu Investujeme.cz. Absolvent IES FSV UK. Člen skupiny historického šermu Heraldicus...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).