Hlavní navigace

Inspirujte se: kam investují čeští dolaroví milionáři?

1. 6. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Čeští dolaroví milionáři většinou podnikají v oboru, který sami vystudovali. Sledují situaci v zahraničí a mají povědomí o ekonomické situaci. Do čeho investují?

V rámci průzkumu, který realizovala J&T BANKA, byli osloveni čeští a slovenští dolaroví milionáři. Mezi ně počítala banka osoby, které mají investiční majetek v hodnotě alespoň milion amerických dolarů. Jako investiční majetek se počítají akcie, finanční prostředky v hotovosti či investice a další prostředky, které mají okamžitou likviditu. Kam čeští milionáři investují?

Typický milionář? Padesátník, podnikatel

Typický český dolarový milionář by se dal popsat jako padesátiletý muž, který podniká a vlastním podnikáním postupně vybudoval svůj nynější majetek. Toto kritérium totiž splňuje většina milionářů u nás. 90 % českých milionářů jsou muži a z celkového počtu 160 českých milionářů tvoří 66 % právě podnikatelé. Dalších 13 % získalo své jmění investováním a 13 % také jako příjmy ze zaměstnání. Jsou zde ale i tací, kteří peníze zdědili, a to v 8 % případů.

V 79 % mají také vysokoškolské vzdělání. Ne všichni však pracují v oboru, který vystudovali.

Pracujete v oboru, který jste vystudovali?
Autor: J&T BANKA

Pracujete v oboru, který jste vystudovali?

Více než tři čtvrtiny českých dolarových milionářů pracují ve stejném, nebo alespoň podobném oboru, který vystudovali. Naproti tomu v běžné populaci to není ani polovina. Téměř čtvrtina však své podnikání vybudovala v oboru, který nevystudovala, a ve 3 % případů ani neví, zda je činnost, kterou provozují, v takovém oboru, jaký vystudovali, nebo ne.

Investice nejsou jen o penězích

Co se týče samotného investování, preferují čeští dolaroví milionáři investice do zemědělské půdy. Investuje do nich 41 % respondentů. Důvodem je převážně fakt, že takovou investici považují za relativně bezpečnou. Cílem ale není na půdě hospodařit nebo ji měnit, například ve stavební parcelu. Daleko častěji spojují menší celky do větších a následně je se ziskem prodávají, nebo pronajímají. Takové investice se však pohybují v částkách od 5 milionů korun výše, a tak tuto možnost volí spíše větší hráči.

Stálicemi zůstávají také stavební pozemky, do kterých mezi českými milionáři investuje 34 %. Oproti loňskému roku zde nastal 8% nárůst. I v tomto případě je důvodem převážně důvěra v bezpečnou investici.

Někteří investoři se však odklánějí od klasických forem investic, jako jsou bankovní produkty, a naopak vyhledávají takové možnosti, kde nehraje roli pouze peněžní vztah. Jednou z takových forem jsou i tzv. start-upy, do kterých investuje 26 % dotázaných. Takovou akci vnímají jako možnost realizovat projekty, které je nějakým způsobem zaujaly a kde se i oni sami mohou podílet, například svými myšlenkami a idejemi. K projektu nezřídka mají i emoční vztah a investice pro ně získávají i jiný rozměr. Ročně roste zájem o investování právě do těchto projektů o 2 až 3 %.

Start-up je termín, který označuje nově vznikající projekt nebo začínající firmu. Často jsou takové projekty a firmy ještě ve fázi tvorby podnikatelského záměru a stále se vyvíjí a formují. Typické bývají nízké počáteční náklady, ale vyšší podnikatelské riziko než u standardních firem. V případě, že se projekt uchytí, jde zde ale potenciální vyšší návratnost investic.

Variant, kam investovat, je ale mnohem více. Zde se můžete podívat, kam čeští milionáři investují nejčastěji a od jakých oborů v současné době očekávají nejvyšší zhodnocení.

Od kterých investic očekáváte nejvyšší zhodnocení?
Autor: J&T BANKA

Od kterých investic očekáváte nejvyšší zhodnocení?

Jak milionáři diverzifikují?

Obecným trendem zůstává diverzifikace svého portfolia. Tedy rozdělit své peněžní prostředky formou investic do více různých investičních možností, a ne pouze do jednoho. Tím se samozřejmě čeští milionáři řídí také a jejich portfolia jsou diverzifikovaná.

Ze svých investic si představují ideální výnos okolo 4–5 % ročně. Například termínované vklady ale takové zhodnocení nenabízejí, a tak se investoři poohlížejí jinde. Pouze 16 % investičního portfolia tak tvoří hotovost.

Jak máte rozdělené své investiční portfolio?
Autor: J&T BANKA

Jak máte rozdělené své investiční portfolio?

Hlavní složkou portfolia jsou nemovitosti, a to 27 %. Hned za nimi následují akcie a dluhopisy. A ačkoli alternativní investice milionáře lákají a investují do nich, tvoří pouze 13 % celkového portfolia.

Příležitost do budoucna?

Investoři se ale dívají i do budoucna a růst předpokládají zejména v oblasti IT služeb. Nejvíce věří nanotechnologiím. Tento trend je dlouhodobý, čeští milionáři jej mají na prvním místě již přes 3 roky. Ovšem pouze 7 % z těch, kteří očekávají reálný růst v této oblasti, v ní zároveň skutečně investuje.

V jakých oblastech očekáváte v budoucnu růst?
Autor: J&T BANKA

V jakých oblastech očekáváte v budoucnu růst?

Kromě nanotechnologií však vkládají důvěru i do vědy, konkrétně pak do biotechnologií, kterým důvěřuje 30 % respondentů.

Naopak příliš velkou možnost růstu nevnímají v oblasti dopravy, těžby surovin nebo v oblasti maloobchodu.

Zajímavý je ovšem fakt, že mezi nejbezpečnější považují milionáři investice do půdy, ačkoli zároveň pouze 8 % z nich věří tomu, že oblast zemědělství v budoucnu nějak výrazně poroste. Jedná se tedy čistě o spekulaci na růst ceny zemědělské půdy.

Větší strach z politiky než z trhu

Oblast investování často provází i obavy. Většinou ze situací, které mohou nastat, ať už na trhu, či v jiné oblasti. Největší hrozbu vnímají milionáři ve špatném fungování státu (47 %). Obávají se například častých legislativních změn, velké byrokracie či korupce.

Ve 45 % případů se obávají také politické krize v Evropské unii a jejího neefektivního fungování. Výkyvy na kapitálových trzích vnímá jako hrozbu pouze čtvrtina dotázaných. Konfliktů s obchodními partnery se obává pouze 9 % milionářů, stejně jako silné konkurence.

A 3 % respondentů nevnímají do budoucna hrozby v žádné oblasti.

skoleni_29_6

Závěr

Většina dotázaných milionářů se považuje za spíše konzervativní investory. Souhlasí s tím, že pravidelně sledují ekonomické dění a investiční možnosti, které na trhu jsou. Upřednostňují ověřené informace a shodují se na tom, že pokud se v médiích například objeví informace o tom, že někdo někam investoval, je už většinou pozdě na to investovat také. Informace si naopak hledají sami, případně využívají zdroje, které považují za ověřené.

V současné době dle jejich názoru není příliš možností, kam investovat, a tak raději investují zpět do svého podnikání a majetku.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).