Hlavní navigace

I pradědečci platili spotřební daně

Jan D. Klášterecký

Opět pro zábavu a snad i poučení prolistujeme zpuchřelé folianty více než sto let starých právních předpisů, které platily v době, kdy na stěně každého státního úřadu musela viset podobizna císaře pána. Dnes se podíváme na "dopravní" předpisy a paragrafy, které se kolem této činnosti točily...

Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Počátkem minulého století vstoupil automobilismus i do ulic měst, městeček a vesnic císařství, a bylo proto potřebné pro tehdejší království a země v říšské radě zastoupené, což byly tehdejší Horní Rakousky, Solnohradsko, Tyrolsko, Vorarlbersko, Korutansko, Štýrsko, Krajina, Přímoří a Dalmátsko, Halič a Bukovina – a samozřejmě Čechy, Morava a Slezsko (Uhersko – a s ním i Slovensko – tvořilo zvláštní samostatný celek v rámci říše), stanovit jednotný právní předpis, který by upravoval provozování motorových vozidel a uvedl v život základní pravidla pro jejich řízení.

Stalo se tak nařízením ministra vnitra ze dne 27. 9. 1905, jímž byly vydány „bezpečnostní ustanovení policejní pro jízdu automobilů a motorových kol“. Právní předpis povoloval maximální rychlost 45km/hod., přičemž k řízení „silostroje“, jak se tehdy uvádělo, bylo třeba obdržet od úřadů koncesi.

Bez „koncese“ – řidičského průkazu – se neobejdete ani dnes. A co hůře, i když se vám podaří ho získat, budete o něj moci velmi snadno přijít. Přestože s ročním zpožděním oproti plánovanému zavedení, v polovině letošního roku bude přeci jen spuštěn tzv. „bodový systém“.

Pro silostroje, u kterých nezávisle na řidičově vůli jest naprosto vyloučena rychlost vyšší nežli 25 km bylo doplňujícím nařízením č. 221/1908 Zákoníku říšského benevolentně stanoveno, že pro jeho řízení není koncese třeba, ale postačí pouze úřední osvědčení o povaze takového vozidla.

Že si už před stoletím státní kasa hlídala, aby nebyla šizena na příslušných daních a dávkách, může doložit nařízení č. 190/1908 Zákoníku říšského, které stanovil barevné označení benzínu určeného k hnaní hybadel a motorů. Nařízení uvádělo, že za barvivo se musí užívat sehnaný roztok dehtového barviva – červeň discernát v nitrobenzolu.

Spotřební daně… jako by nestačilo, že cena ropy stoupá, jsou pohonné hmoty zatíženy spotřebními daněmi, které navíc vstupují do základu DPH, které je tak vyměřováno i z daně.

Problémy s odklízením sněhu na silnicích nejsou záležitostí jen našich „motorových“ dnů. Již v roce 1877 – kdy o automobilu se nikomu ani nezdálo – byl vydán říšský zákon č. 33 s prováděcím nařízením jimiž se ustanovuje, jak se má sníh na silnicích říšských odklízeti. Vzhledem ke způsobu dopravy s využitím saní byla tehdy se sněhem přeci jen menší patálie…

Bylo stanoveno, že odklízením sněhu se nerozumí jeho úplné odstranění, neboť je třeba míti na zřeteli ježdění na saních, a proto je třeba asi 20 centimetrů sněhu na silnici ponechati. Dále bylo stanoveno, že kromě zvláštních případů se odklízeti sníh má jen v šířce jedné koleje s místy k vyhýbání. Na kusech silnice, kde se silněji jezdí, odklízen buď sníh v šířce dvojí koleje; a to toliko na blízku velkých měst po celé vozové dráze.

Sníh není nebezpečím jen v podobě sněhové kalamity, když Prahu pokryjí tři centimetry sněhu a u Muzea čtyři… Sníh letos dokázal pochroumat nejednu střechu.

Při cestě zasněženými silnicemi už 21. století vám přejeme hodně štěstí a méně karambolů. I podle našich platných zákonů máte sice určitou ochranu proti svévoli silničářů a vlastníků komunikací, ale není to zas tak převratné. Pozůstatky minulého socialistického režimu v bezzubosti práva na tomto úseku je tu stále patrný.

Anketa

Souhlasíte se zavedením bodového systému pro odebírání řidičských průkazů?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).