Hlavní navigace

Hedge fondy dostaly během krize na frak

24. 7. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

První hedge fond vznikl v USA v roce 1949 a zakladatelem byl Alfred Winslow Jones, který používal tzv. „short selling“ neboli krátké pozice k zajištění tržního rizika v rámci svého tradičního portfolia akcií. Později se ukázalo, že investiční model Alfreda Jonese výrazně překonává výkonnosti běžných smíšených fondů, což vzbudilo zájem investorů.

V roce 1968 již působilo v USA okolo 200 manažerů hedge fondů, nicméně nejvyšší nárůst zaznamenal tento typ alternativních investic až v posledních 20 letech. Dobré výsledky hedge fondů a jejich manažerů přitáhly pozornost investorů zejména v 90. letech – objem aktiv spravovaných v hedge fondech vzrostl přibližně z 39 miliard USD na počátku roku 1990 až na nejvyšší úroveň v historii – 1,98 biliónů USD v polovině roku 2008 dle údajů Hedge Fund Research Inc. (HFR).

Počet hedge fondů se rozrostl až na více než 10 tisíc v roce 2008, nicméně do konce roku 2008 zhruba 1471 fondů v důsledku krize na finančních trzích ukončilo činnost a celkově z hedge fondů v roce 2008 odteklo 152 miliard USD. Čtěte více: Je všemohoucí americký dolar odsouzen k zániku?

Hedge fondy lze definovat jako aktivně řízené investiční fondy s různými investičními styly. Cílem je redukovat rizika (tj. snížit volatilitu) a dosahovat zhodnocení kapitálu nezávisle na vývoji na finančních trzích. Hedge fondy mohou využívat nejen dlouhé ale i krátké pozice, arbitráže, finanční páku, investují do opcí, komodit, akcií, dluhopisů, zkrátka mohou využívat všech příležitostí na trhu.

Strategie hedge fondů

Strategie jednotlivých manažerů hedge fondů se může velmi lišit. HFR dělí fondy dle strategií až do 36 kategorií. Mezi nejvýznamnější strategie hedge fondů se řadí Equity hedge, Global macro, Event Driven, Distressed securities, Relative value arbitrage, Convertible arbitrage, Equity market neutral a Merger arbitrage. Tyto strategie jsou zahrnuty do indexu HFRX Global Hedge Fund Index – dá se říci, že tento index reprezentuje svět hedge fondů.

Equity hedge je jednou z nejrozšířenějších strategií. Tento styl představuje zaujímání dlouhých (nákup a spekulace na růst ceny) a krátkých pozic (prodej a spekulace na pokles ceny) v rámci veřejně obchodovaných akcií, které manažeři fondů považují za podhodnocené, resp. nadhodnocené. V dobách býčího (rostoucího) trhu jsou zisky generovány zaujímáním dlouhých pozic a krátké pozice slouží jen k zajištění. V době medvědího trhu je tomu naopak. Čtěte více: Jak porozumět měnovému trhu?

Krátkou pozicí se rozumí operace, kdy si investor vypůjčí, například od brokera, určitý počet akcií za poplatek na předem smluvenou dobu, s tím, že akcie posléze prodá na trhu a spekuluje na pokles ceny, aby je před dobou vrácení zase koupil za cenu nižší, tedy levněji. Jestliže cena akcií klesne, investor vydělá.

Finanční páka představuje operaci, kdy si investor na smluvenou dobu vypůjčí peníze za určitý úrok a investuje je do cenných papírů nebo finančních nástrojů, kde očekává výnos vyšší, než kolik zaplatí na úrocích za vypůjčený kapitál. Takto násobí zisky ale i ztráty.

Rozdíl oproti klasickému akciovému fondu je v tom, že v době poklesu trhu není snahou manažera minimalizovat ztráty, ale profitovat na tomto vývoji. K top strategiím patří také Global macro. Manažeři se v rámci této strategie zaměřují na globální makroekonomické trendy a z nich pak odhadují dopad na akciové, dluhopisové, měnové a komoditní trhy nebo i na jiné finanční instrumenty. Investují pak pomocí finanční páky a výnosy závisí na úrovni použité páky. Manažeři mají velice široký mandát, mohou zaujmout pozici na jakémkoli trhu a v jakémkoli instrumentu. Výnosy této strategie jsou obecně nekorelované k ostatním strategiím a tradičním třídám aktiv.

Další významnou strategií je Event Driven, kde manažeři nakupují nebo prodávají akcie společností, které zažívají nebo se jich týkají významné změny, jako je například vyčlenění jedné společnosti ze skupiny, vznik nových firem nebo naopak zánik, či fúze, akvizice, reorganizace, konsolidace, zpětný odkup akcií apod. Jedná se tedy o přesné odhadnutí, kdy akcie nakoupit nebo prodat. Typické event driven strategie zahrnují také Merger arbitrage a Distressed securities. Manažeři Merger arbitrage se zaměřují na vyhledávání nesprávných ocenění, např. při nepřátelském převzetí společnosti. Manažeři Distressed securities kupují akcie firem, které procházejí krizovým obdobím. Lze též prodávat akcie firem, u kterých manažer očekává postih krizí. Tato strategie by měla vynášet nejvíce v době ekonomického poklesu, ovšem pokud se podíváme na výkonnosti níže, tato strategie patřila za poslední rok k nejvíce ztrátovým. Čtěte více: Kudy půjde cena ropy?

Další strategie například Convertible arbitrage znamená, že manažer nakupuje konvertibilní dluhopisy firmy (dluhopisy s možností směny na akcie) a současně prodává akcie této firmy. Manažer věří, že najde rozdílná ocenění téže skutečnosti, ze kterých bude profitovat. Obdobně u strategie Relative value arbitrage se manažer snaží najít tržní neefektivity. V tomto případě ale manažeři vyhledávají nesprávné ocenění cenného papíru nebo skupiny cenných papírů k příbuznému cennému papíru, skupině nebo celému trhu. Tyto hedge fondy využívají příležitostí globálně a investují pomocí finanční páky.

Zajímavou strategií je také Equity market neutral, kde manažer fondu drží polovinu portfolia v dlouhých pozicích na akciovém trhu, kde spekuluje na růst ceny, a druhou půlku portfolia drží v krátkých pozicích, kde vidí akcie nadhodnocené, čeká proto pokles jejich ceny. Rozdíl oproti equity hedge strategii je v tom, že poměr dlouhých a krátkých pozic je půl na půl, poměr se nemění se změnou výhledu vývoje.

Srovnání výkonnosti jednotlivých strategií

vitamvasova - graf 1 - hedge fondy

Zdoj: Bloomberg.com, 21. 7. 2009


Rizika hedge fondů

Investice do hedge fondů by obecně měla být brána jako středně až dlouhodobá a měla by být součástí tradičního portfolia akcií, dluhopisů a jiných nástrojů – součástí diversifikované portfolia, vzhledem k tomu, že jsou řazeny k rizikovějším investicím. Jde především o to, že hedge fondy téměř nepodléhají regulaci, používají finanční páku, která násobí zisky ale i ztráty, a zaujímají také krátké pozice. Čtěte více: Analytici hlásí lepší časy, uvěří tomu investoři?

Hedge fondy vznikly především pro velmi bohaté investory, čemuž odpovídala i výše počátečního vkladu a poplatků, které jsou stále zpravidla vyšší než u běžných fondů. Právě díky tomu, že se očekávalo, že investorská elita je dostatečně poučena o rizicích, regulátoři necítili nutnost tyto fondy významně regulovat. Hedge fondy jsou stále považovány za „černé skřínky“, které nejsou úplně průhledné, a to i přesto, že v posledních letech řada fondů byla ochotna odkrýt původ vykazované výkonnosti. Obavy vzbuzují investice penzijních fondů do hedge fondů a fondů hedge fondů ve vyspělém světě. Nepřímo tak totiž do hedge fondů investují i běžní občané.

Investice do hedge fondů se stala dostupnější pro drobné investory v okamžiku vzniku tzv. fondů hedge fondů, které nabízejí i určitou garanci počátečního vkladu, zalokování výnosů nebo vyplácení dividend. Fondy hedge fondů umísťují své prostředky do řady různých hedge fondů a strategií, snaží se tak vytvořit dobře diversifikované portfolio fondů, které by dosahovalo stabilnějších výnosů než samotné hedge fondy. V různých situacích na trzích pak manažeři těchto fondů převažují nebo podvažují různé strategie. Čtěte více: Investoři moc naděje nemají, pokud vůbec nějací zbyli

Ve srovnání s ostatními aktivy je výkonnost hedge fondů za posledních pět let spíše průměrná. Na jejich výkonnosti se podepsala finanční krize, která vypukla v červenci 2007. Do té doby dosahovaly hedge fondy nadprůměrné výkonnosti s nízkou volatilitou. Anulizovaná týdenní volatilita (rozkolísanost) indexu HFRX za posledních 5 let se pohybuje okolo 6 %, tedy podstatně níže než volatilita světových akciových trhů – volatilita MSCI World se pohybuje okolo 20 %.

skoleni_29_6

Pokles hedge fondů za posledních pět let byl nicméně nižší než propad trhu akciového anebo komoditního. V loňském roce kvůli krizi zaniklo celosvětově na 1400 hedge fondů a odteklo z nich zhruba 150 miliard dolarů, přestože ještě v polovině roku dosáhla úroveň aktiv v hedge fondech nejvyšší hodnoty od roku 1990. Od počátku roku si hedge fondy připisují zhruba 5,5 % (měřeno indexem HFRX Global Hedge Fund Index), zatímco americký akciový index S&P 500 posílil jen o 2,0 %. Vyšší výkonnosti letos dosahuje MSCI World, který reprezentuje vyspělé akciové trhy, připisuje si letos 8,2 %. Cílem hedge fondů je dosahovat nízké volatility a současně stabilního výnosu nezávisle na vývoji situace na finančních trzích.

Srovnání výkonností jednotlivých skupin aktiv

vitamvasova - graf 2 - hedge fondy

Zdoj: Bloomberg.com, 21. 7. 2009

Anketa

Jaká strategie hedge fondů je vám nejbližší?

Autor článku

Specializuje se převážně na měnový a dluhopisový trh a vývoj světové ekonomik.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).