Hlavní navigace

Forexový trh a výnosová křivka. K čemu je a jak ji používat?

23. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Výnosová křivka je jedním z nejlepších indikátorů ekonomických podmínek, což se potvrdilo i na dluhopisovém trhu. Ukážeme vám, co to je a k čemu se používá.

Podoba výnosové křivky je rozhodující při oceňování řady finančních instrumentů, spotřebitelských úvěrůhypotečních sazeb.  S cílem získat větší věrohodnost pro své závěry bude i každá analýza státní ekonomiky zahrnovat data vycházející z výnosové křivky.

Ekonomové hojně používají výnosovou křivku k předvídání ekonomických trendů. Také centrální banky připisují důležitou hodnotu signálům vycházejících z výnosové křivky při hodnocení například inflačního očekávání veřejnosti. Například i rozdíly mezi dvouletými a desetiletými výnosy z cenných papírů mohou být dobrými indikátory pro budoucí očekávanou inflaci.

Srovnání křivek vám pomůže v plánování

Z pohledu forexových traderů jsou teorie o úrokových sazbách užitečné pro sestavování základních obchodních strategií. Jestliže jsou tedy měnové trendy silně závislé na posouzení budoucích úrokových sazeb, srovnání výnosových křivek dvou zemí nám přinese lepší přehled o atraktivnosti určité měny pro plánovanou investici. Velké množství investičních fondů je aktivní v krátkodobé části výnosové křivky, obchodují na promptním forexovém trhu, což znamená, že jejich chování bude odrážet změny na krátkodobém trhu. Společné fondy tíhnout především k omezení rizika a neúčelové fondy budou koncentrovány více vpravo na výnosové křivce. V závislosti na obecných podmínkách trhu s ohledem na stupeň likvidity, popularitu, jednoduchost spekulací, stejně jako na fázi ekonomické aktivity, může vzniknout dostatečný impuls pro změnu forexových trendů.

Jak už víme, jedním z požadavků teorie preferovaného umístění je předpoklad, že hráči mají oblíbené segmenty trhu pro svoje investování a tíhnou tak ke koncentraci svých aktivit právě tímto směrem. Tato znalost nám pomůže vysvětlit, proč v různých časech určují trendy v obchodování měn různí hráči. Je však také více než zřejmé, že ne každý trend forexového trhu je vždy absolutně spolehlivý a smysluplně zdůvodněný v porovnání s jinými. Tam, kde trendy vznikají na základě půjčených peněz investovaných v krátkodobých instrumentech s požadavkem na rychlý zisk (jako třeba aktivity hypotečních fondů v některých rozvojových zemích), se dá předpokládat, že na investory čeká mnohem větší riziko, a proto je při obchodování více něž rozumné použít  páku s nižší silou.

Dlouhodobé a krátkodobé obcbodování

Obecně se dá říci, že dlužníci z pochopitelných důvodů tíhnou k dlouhodobějším instrumentům a věřitelé naopak k těm krátkodobějším. Teorie preferovaného umístění vysvětluje i to, proč se věřitel preferující obvykle instrumenty s delší splatnosti, rozhodne půjčit si na kratší dobu. Příčinou toho je vždy kvalitativně lepší úvěrová bonita dlužníka, popřípadě jeho slib vyšších zisků. Rovněž se tím vysvětluje, proč jednotlivé země vždy raději půjčují na delší období s nejnižšími možnými úrokovými sazbami. Nehledě na předpokládanou přítomnost řádného finančního plánování národní ekonomiky, dlouhodobé splatnosti určitě s sebou nesou i konkrétní tržní záruky a jistoty při půjčování. Bez jasné a dobře smluvené strategie pro budoucí růst nebude stát schopný nalézt spolehlivé dlouhodobé věřitele. Na místo toho může přejít k finanční politice závislé na carry tradu, což může přinést rozdílné důsledky, často ale s jasnými nevýhodami v dlouhodobém měřítku. Těmi zpravidla bývají bubliny, velké obchodní deficity a nestabilita finančního sektoru.

Porozumění výnosové křivce přináší i možnost použít při obchodování nové metody, které budou platné jak pro krátkodobé tak pro dlouhodobé obchodování. Příkladem nám může být typicky klidný den, kdy je například měnový pár USD/JPY obchodován s tlumenou silou. Jakýkoliv růst nebo pokles úvěrových výnosů upozorní znalé obchodníky, že obdobné změny budou následovat brzy i na forexovém trhu (stejně jako cenné papíry, akcie a komoditní trhy). Poté je možné otevřít jak dlouhodobé tak krátkodobé pozice a udržovat je proto, aby využily signálů dluhopisového trhu.

Obráceně je pak možné očekávat, že vývoj na měnovém trhu bude reflektovat tvar výnosové křivky, což bude mít následně vliv na akciový trh a povede investory k otevírání dlouhodobějších obchodních příležitostí. Ve skutečnosti se jednotlivé trhy navzájem zrcadlí s nápadnou přesností. Vývoj na jednom trhu v jedné části světa tak může být následován prudkými a silnými reakcemi i na takových místech, které by se na první pohled zdály být nepravděpodobné nebo zanedbatelné.

skoleni_29_6

Forex jako na dlani

Tři měsíce jako strop pro nezaručené půjčky

Předpokládáme, že obrovská většina forexových obchodníků je si vědoma toho, že úrokové sazby jsou výjimečně důležité při určování forexových trendů. Ještě přesnější popis by byl takový, kde by pojem úrokové sazby nahradil pojem výnosová křivka. Akce forexového trhu nejsou generovány výhradně krátkodobými obchodníky, podle mnohých hrají krátkodobé sazby pouze omezenou roli při ovlivňování budoucích trendů. Bankéři centrálních bank často veřejně naříkají, že jejich nástroje mohou ovlivnit pouze krátkodobé výnosy plynoucí z jednodenních až tříměsíčních instrumentů. Jedním dechem dodávají, že mimo toto nejdéle tříměsíční období není možné poskytovat téměř žádné neručené půjčky, průmyslové i obchodní úvěry.

V kontextu celého článku nemůžeme skončit žádným jiným tvrzením než tím, že forexový obchodník, který touží získat větší a komplexnější znalosti o forexových trendech, se musí nejprve obeznámit s výnosovou křivou a pochopit její mechanismy. To vše proto, aby si zajistil nezbytnou kompetenci v posuzování dějů na forexovém trhu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).