Hlavní navigace

Evropská centrální banka završuje své snažení, na řadě jsou politici

Lukáš Kovanda

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila detaily ke svému programu širokého odkupu aktiv včetně státních dluhopisů. Takzvaný program odkupu aktiv veřejného sektoru (Public Sector Purchase Programme, PSPP) zahájí 9. března 2015.

Popis zásahu

Na svém měnověpolitickém zasedání 22. ledna 2015 ECB rozhodla, že bude nově, počínaje březnem 2015, odkupovat dluhopisy vydávané vládami členských zemí eurozóny, jistými agenturami sídlícími v eurozóně a evropskými institucemi (jedná se např. o agentury či banky typu Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (UNEDIC),Instituto de Credito Oficial, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank, Landswirschaftliche Rentenbank, ale také instituce, jako je Evropská investiční banka, Evropský stabilizační mechanismus, Evropské společenství pro atomovou energii, Evropskou unii, Nordic Investment Bank a další).

Celkově tak program odkupu dluhopisů bude od března dosahovat objemu 60 miliard eur měsíčně. ECB se zavázala tento program uplatňovat minimálně do konce září roku 2016, tedy po 19 měsíců. Pokud by se jí ani po 19 měsících nepodařilo dosáhnout stavu, kdy se bude míra inflace eurozóny vyvíjet konzistentně s jejím inflačním cílem (míra inflace těsně pod úrovní dvou procent), doba trvání programu se prodlouží. Minimálně tak centrální banka vydá na nákupy 1,14 bilionu eur. 

Program tedy zahrnuje i předešlé programy odkupu cenných papírů krytých aktivy a odkupu krytých dluhopisů. Oba tyto programy spustila v loňském roce.

ECB bude dluhopisy vlád členských zemí eurozóny, agentur a evropských institucí nakupovat na sekundárním trhu. Prodejci těchto aktiv budou moci získané prostředky použít na nákup jiných aktiv a posílit úvěrové toky v širší ekonomice. Oboje by mělo vést k uvolnění měnových podmínek v eurozóně. 

Dvanáct procent objemu zveřejněného odkupu dluhopisů PSPP budou představovat cenné papíry evropských institucí. Ty budou nakupovány přímo jednotlivými centrálními bankami členských zemí eurozóny. Budou ale podléhat režimu sdílení případných ztrát. Zbytek dluhopisů, které budou odkupovat národní centrální banky, tomuto režimu podléhat nebude. Osm procent objemu dnes zveřejněného odkupu bude realizovat přímo ECB. To znamená, že celkem dvacet procent objemu odkupu dluhopisů bude podléhat režimu sdílení ztrát. 

Dluhopisy odkupované v rámci programu PSPP budou muset mít v době nákupu nejméně dva roky do své splatnosti, maximálně méně než jednatřicet let. Národní centrální banky se budou příslušného odkupu dluhopisů účastnit v míře, která odpovídá jejich příspěvku ke kapitálu ECB. Nejintenzivněji tak bude odkupovat Bundesbanka (drží bezmála 18 procent kapitálu ECB), francouzská centrální banka (14,18 procenta) a italská centrální banka (12,31 procenta).

Do nákupu vládních dluhopisů budou zahrnuty i země využívající záchranné programy, což je například Řecko. V případě těchto zemí však budou platit určitá dodatečná kritéria.

dan_nemovitost

Komentář k zásahu

Trhy na oznámení zásahu zareagovaly kladně, v souladu s očekáváními, výnosy z dluhopisů členských zemí eurozóny klesly, v případě Portugalska dokonce na rekordní minimum. Trh hodnotí pozitivně nejen zveřejnění detailů k programu širokého odkupu aktiv, ale také poměrně příznivý makroekonomický výhled, jímž ECB přiblížení programu PSPP doprovodila. 

Rozšíření programu odkupu dluhopisů však rozhodně neřeší fundamentální hospodářské problémy eurozóny, nepovede samo o sobě ke snížení nezaměstnanosti a nezajistí samo o sobě trvalejší ekonomický růst. Lze říci, že politikům spíše jen kupuje čas k tomu, aby mohli provést nutné strukturální reformy a opatření ve fiskální oblasti. Ostatně, sama ECB se dnes v podstatě vyjádřila v tom smyslu, že programem PSPP završuje své snažení o postupnou stimulaci ekonomiky eurozóny, se kterým začala v loňském roce, a nyní musejí rozhodným způsobem „přiložit ruku k dílu“ také činitelé zodpovědní za fiskální a strukturální oblast hospodářské politiky. Klíčové nebezpečí, které v programu odkupu aktiv spatřujeme, spočívá právě v tom, že zejména politici takto získaný čas promrhají v obavě z dopadů nutně nepopulárních, avšak nepostradatelných reforem reálné ekonomiky. 

Našli jste v článku chybu?