Hlavní navigace

Důchodci dostanou od ledna 2023 opět přidáno, tentokrát v průměru o 850 Kč

28. 7. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Jsou to jen dva měsíce, kdy ministerstvo práce a sociálních věcí naposledy oznámilo, že se budou od září 2022 valorizovat důchody kvůli prudkému růstu cen. Zdražování však stále pokračuje, proto se důchody zvýší znovu v lednu 2023.

Stále zrychlující inflace a nezadržitelný růst cen znovu spustily pravidla pro další valorizaci důchodů. Tentokrát ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s průměrným navýšením o 850 Kč od ledna 2023. Zvedne se jak základní výměra, která je pro všechny důchodce stejná, tak i procentní výměra, která se odvíjí od počtu pojištěné doby, tedy doby studia a odpracovaných let, a výše výdělků. Přesné částky a procentní nárůsty budou známy v září 2022. V té době už bude znám vývoj mezd za první pololetí roku 2022, podle kterého se rozděluje valorizace mezi základní a procentní výměru.

O zvýšení si přilepší nejen starobní důchodci, ale i lidé, kteří pobírají invalidní, vdovský (vdovecký) nebo sirotčí důchod.

Letos se zvyšují všechny důchody, tedy starobní, ale i invalidní a pozůstalostní, celkem třikrát. Už teď víme, že jejich příjemci mohou s dalším přidáním počítat v lednu. Všichni ti, kteří pobírají některý z důchodů, tedy nejen senioři, jsou velmi zranitelnou skupinou, na kterou rostoucí ceny citelně dopadají. Naším cílem je ohroženým skupinám pomoci při zdražování, a právě valorizace důchodů je správný a účinný krok, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Co rozhoduje o zvýšení důchodů

Zvýšení důchodů se řídí podle růstu cen. Tento růst je dán indexem spotřebitelských cen (CPI inflace), který vyhlašuje Český statistický úřad, a také indexem životních nákladů domácností důchodců. Z těchto dvou údajů je rozhodující ten, který je za dané období vyšší. Budoucí lednová valorizace se vypočítá za období května a června 2022. Pro přesnou výši částky, o kterou důchodci dostanou přidáno, je pak ještě nutné znát výši reálných mezd.

Jaký je výpočet pro valorizaci důchodů, si můžete přečíst v článku Důchodci dostanou další mimořádnou valorizaci. O kolik se zvýší penze právě vám?

Mimořádnou valorizaci upravuje § 67 zákona o důchodovém pojištění. Podmínkou pro její vznik je dosažení růstu cen nejméně o 5 % oproti měsíci, který byl zohledněn předchozí valorizací.

Pokud jsou splněny všechny podmínky pro mimořádnou valorizaci důchodů, musí vláda nařídit jejich zvýšení, a to do 50 dnů od konce měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň zákonných 5 %. Důchody se poté zvýší v 5. měsíci, který následuje po měsíci, kdy ceny dosáhly zmíněného 5% nárůstu.

Navýšení důchodu probíhá automaticky, takže není nutné o nic žádat.

Rozdíl 40 tisíc Kč během jediného roku

Za letošní rok se důchodcům valorizovaly důchody už třikrát. První zvýšení průměrně o 805 Kč přišlo v lednu 2022. Podruhé se důchodci dočkali už po čtyřech měsících, v červnu. Tentokrát se důchody zvedaly průměrně o 1017 Kč.  Zanedlouho je čeká další, v pořadí již třetí zvýšení důchodů, které nastane v září, průměrná částka se bude pohybovat kolem 700 Kč. Celkem si tedy důchodci přilepšili o 2522 Kč. Pokud k tomu přičteme ještě budoucí lednové zvýšení důchodů o cca 850 Kč, důchodci budou mít během jediného roku nárůst penzí o 3372 Kč. Přilepší si tedy průměrně o 40 464 Kč ročně.

Průměrný důchod bude v září činit 17 900 Kč.

Od ledna 2023 se začne vyplácet i „výchovné“

Novinkou se od ledna 2023 stane také tzv. „výchovné“. Rodič, který měl na starosti péči o dítě, dostane měsíční přídavek k důchodu ve výši 500 Kč za každé vychované dítě. Rodičům, které už důchod dostávají, se výměra zvýší automaticky. Rodiče, kteří se stanou příjemci důchodu od 1. ledna 2022, dávku dostanou na základě žádosti u České správy sociálního zabezpečení. O „výchovné“ může žádat vždy pouze jeden z rodičů. Příjemci „výchovného“ budou převážně ženy, avšak pokud prokazatelně o dítě pečoval muž, pak bude mít samozřejmě na dávku nárok on. I tato dávka bude od roku 2024 pravidelně valorizována.

„Tímto způsobem zvyšujeme důchody proto, že dosud byly bohužel hlavně ženy
‚trestány‘ za to, že se místo práce věnovaly výchově dětí, a měly tak nižší příjmy. Rozdíl v průměrném důchodu činí bezmála 3 tisíce korun. Bez potomků ale společnost nemá budoucnost, a proto bude výchova konečně náležitě oceněna,“ říká Marian Jurečka.

Počet rodičů (převážně žen), kteří dostanou výchovné od ledna 2023 automaticky, by se mohl pohybovat na úrovni 1,4 milionu. Průměrná částka, o kterou se jim zvýší důchod, dosáhne 1100 Kč. O tuto částku se tedy ještě rodičům jejich důchod zvýší.

Kdo na „výchovné“ nebude mít nárok?

Pokud se někdo dopustil na svém dítěti trestného činu, pak „výchovné“ nedostane. Stát nebude rozlišovat, zda byl dotyčný rodič pachatel, nebo spolupachatel. Jedná se zejména o ubližování, zneužívání, zanedbávání nebo jiné omezování a týrání, tedy činy, které vyjmenovává trestní zákon.

Abyste měli nárok na „výchovné“, pak je nutné se o dítě starat alespoň po dobu 10 let před dosažením jeho zletilosti. Nezáleží přitom, zda jste o něj pečovali od 0 do 10 let, nebo od 5 do 15 let.

Pokud o dítě pečujete až po jeho 8. narozeninách, třeba proto, že jste se ho ujali, musí tato péče trvat nepřetržitě alespoň po dobu 5 let a musí trvat až do jeho dospělosti. To znamená, že pokud jste měli v péči dítě nejpozději od jeho 13 let, pak je splněna 5letá podmínka péče trvající až do jeho dospělosti. Jedná se tedy o děti, které jste si osvojili, nebo je měli v pěstounské péči. Může se to týkat nejen dětí z dětských domovů, ale také vlastních vnoučat, o které se z nějakého důvodu nemohou starat vlastní rodiče.

Další případ, kdy na „výchovné“ nemáte nárok, je, jestliže vám dítě zemřelo před dovršením 5 let věku. Pokud zemřelo po dovršení 5 let a později, „výchovné“ dostanete tehdy, pokud jste o dítě pečovali po celou dobu jeho života.

skoleni_29_11

Posledním případem, kdy nevzniká nárok na dítě, je situace, kdy stávající důchodce-muž, který o dítě pečoval, nepožádá nejpozději do konce roku 2024 Českou správu sociálního zabezpečení o dávku „výchovného“. Musí pochopitelně doložit, že se o něj staral. Právě tak musí nejpozději do konce roku 2024 požádat o „výchovné“ žena, stávající důchodkyně, která z nějakého důvodu neuvedla v žádosti o důchod své děti. Pokud o dávku stojí, musí dodatečně doložit, že pečovala o děti.

Dokumenty, které doloží existenci dítěte a péči o něj:

  • Rodný list
  • Výpis z matriky narozených i osvojených dětí nebo dětí převzatých do péče
  • Doklady o osvojení
  • Doklady o svěření do péče
  • Rozhodnutí soudů

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).