Hlavní navigace

Družstevní záložny proti bankám - vyrovnaný souboj

22. 9. 2004
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vstupem do Evropské unie vešla v platnost novela zákona o spotřebních a úvěrových družstvech. Pro menší družstevní záložny znamená blížící se konec působnosti, pro větší nové možnosti. Co mohou družstevní záložny nabídnout a jak si stojí v porovnání s velkými bankami?

Kvůli hromadnému krachování kampeliček před rokem 2000 panuje v Čechách k družstevním záložnám stále značná nedůvěra. Situace se ale od té doby změnila. Zůstatky na běžných vkladových účtech u družstevních záložen jsou nyní ze zákona pojištěny na 90 %, maximálně 700 tis. Kč, a hrozba, že střadatel přijde o všechno, není tak velká. I Euronovela, která zachová na trhu jen kapitálově silné družstevní záložny, by měla zlepšit pohled běžných občanů na družstevní záložny.

Podmínky Euronovely musí všechny družstevní záložny splnit k 1. 2. 2005. Pokud se jim to nepodaří, jejich činnost bude ukončena. Asi největším problémem bude pro menší družstevní záložny navýšení kapitálu z původně požadovaných 0,5 mil. Kč na 35 mil. Kč. Dalšími novinkami jsou možnost členství právnických osob, hlasování v poměru vkladů (maximálně však do výše 33 % hlasů) a jednotná pravidla pro finanční služby v celé Evropské unii.

Podle předběžných odhadů zůstane v ČR po 1. 2. 2005 asi 50 % dnes fungujících družstevních záložen, tedy zhruba 15 kampeliček. Pro větší družstevní záložny se díky Euronovele otevírají nové možnosti – mohou převzít menší družstevní záložny, které nejsou schopny podmínky Euronovely splnit, a především mohou expandovat na zahraniční trhy.

Jak na tom ale jsou družstevní záložny v současnosti? Porovnejme ceny a nabízené služby dvou největších družstevních záložen (1. Vojenská družstevní záložna a FIO, družstevní záložna) a dvou významných komerčních bank (Česká spořitelna a ČSOB).

Služby družstevních záložen lze rozdělit, i přes určitá specifika, do oblastí platebního styku, vkladových produktů a úvěrových produktů. Služby bank jsou samozřejmě bohatší (družstevní záložny se musí kvůli užší klientele stále orientovat spíše na specializované služby než na široký záběr), což je také jedním z důvodů, proč jsou stále banky před družstevními záložnami lidmi preferovány.

Co se týče vedení běžných účtů pro fyzické osoby, například při zůstatku 1 mil. Kč se úroky v bankách pohybují od 0,1 – 0,7 % p. a. ČSOB má sazby trochu nižší, ale je zde možnost individuálního sjednání zvýhodněného úročení – jediný, kdo převyšuje uvedený rámec, je FIO, družstevní záložna s úrokem až 1,6 % p.a. Zajímavostí je i Speciální běžný účet FIO, družstevní záložny úročený 3,1% – výběr je ovšem zpoplatněn 0,1% z vybírané částky.

Porovnání poplatků a úroků záložen s bankami
ČSOB Česká spořitelna 1. Vojenská družstevní záložna Fio družstevní záložna
Úrok na běžném účtu FO* 0,10% 0,60% 0,70% 1,60%
Úroky vkladových účtů** 2,50% 2,60% 3,00% 4,30%
Zřízení běžného účtu zdarma neuvedeno zdarma zdarma
Vedení účtu (měsíčně) 30 Kč 25 Kč*** 15 Kč zdarma
Jednorázové platební příkazy 3 Kč 2 Kč zdarma zdarma
Zřízení trvalého platebního příkazu zdarma zdarma zdarma zdarma
Změna/zrušení trvalého platebního příkazu 40 Kč zdarma 10 Kč zdarma

* Při zůstatku 1 mil. Kč.
** Při uložení 1 mil. Kč na 24 měsíců.
*** Se službou Servis24.
Poznámka: U platebních příkazů uvedena vždy nejlevnější varianta.

termínovaných vkladů a spořících účtů jsou na stejné úrovni obě dvě banky – při porovnávaném období 2 let dosahuje úroková míra 2,5 % až 2,6 % p.a. U 1. Vojenské družstevní záložny je úroková sazba 3,0 % p.a. Nové termínované vklady nad 200 tisíc Kč na dobu 6 měsíců a delší jsou úročeny vyšší individuálně dohodnutou pevnou úrokovou sazbou. U FIO, družstevní záložny dosahují při úložce na 2 roky úrokové míry 4,15 – 4,35 % p. a.

Porovnávání úvěrových služeb není jednoduché, protože každá z institucí samozřejmě nabízí své specifické produkty. U 1. Vojenské družstevní záložny se setkáváme například s úvěrem na dovolenou (od 5,9 % p. a.) nebo úvěrem na nemovitost (9,9 % p. a.). U FIO, družstevní záložny překvapí absence spotřebitelských úvěrů, naopak novinkou je úvěr na družstevní byt a nechybí ani úvěr na obchodování s cennými papíry (od 10,2 % p. a.). Česká spořitelna nabízí úvěry na spotřebu již od 8,9 % p. a. a ČSOB prakticky pro všechny druhy úvěrů individuální ohodnocení.

Toto minisrovnání nevyznívá pro družstevní záložny vůbec špatně, ale musíme si uvědomit, že se družstevní záložny stále potýkají s mnoha problémy, které nás od využívání jejich služeb odrazují.

Jednou z hlavních nevýhod je samozřejmě povinný členský vklad – především u FIO, družstevní záložny, kde v současnosti činí 3000 Kč. Tuto nevýhodu se FIO snaží odstranit a plánuje do konce roku snížení vkladu na 1 Kč. U 1. Vojenské družstevní záložny je „vstupní poplatek“ sice nižší, ale přesto nezanedbatelný (300 Kč zápisné + 600 Kč členský podíl).

Dalším – a pro mnohé ještě větším – problémem je identifikace přijímaných plateb. V současnosti je stejné číslo účtu pro celou záložnu vždy u některé z komerčních bank, jednotliví klienti jsou rozlišováni pouze podle variabilního symbolu a při příchozích platbách se variabilním symbolem musí vždy prokazovat.

S tím souvisí i problematika poboček. Zatímco především u větších bank najdeme ve velkoměstech pobočku doslova na každém rohu, v každém větším městě pak alespoň jednu, u družstevních záložen je to horší. Pobočky lze spočítat na prstech obou rukou a to je nutno poznamenat, že tyto dvě družstevní záložny patří k největším a nejrozšířenějším.

Účto_tip_změny21

Ačkoliv mluvíme o dvou největších družstevních záložnách, jejich klientelu lze počítat v řádu tisíců. Pokud se jim nepodaří přesvědčit masy o tom, že družstevní záložny jsou již adekvátní konkurencí bankám nejen v nabízených službách, ale především ve spolehlivosti a kvalitě služeb, pak asi ještě dlouho budou pouze službou pro omezenou sortu jedinců.

Sice již nyní můžeme označit družstevní záložny za zajímavou a relativně bezpečnou alternativu k bankám, přesto však za současné situace zřejmě nemůžeme očekávat rychlý a výrazný přesun klientů do kampeliček.

Anketa

Věříte družstevním záložnám?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).