Hlavní navigace

Domůžete se uznání otcovství i bez těhotenské průkazky?

13. 9. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Co je to uznání otcovství a proč pro nesezdané páry dává smysl sepsat uznání otcovství ještě před porodem?

Uznání otcovství je právní akt definovaný v novém občanském zákoníku (NOZ) jako „souhlasné prohlášení matky a otce“ v § 776 a následujících, především pak v § 779: „má se za to, že otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato“.

Uznání otcovství v nesezdaném páru

Uznání otcovství je důležité jak pro matku, tak pro otce v nesezdaném páru. Matce se úředně přizná otec dítěte. Dozví se před porodem, na čem bude po porodu. Otec se stává osobou blízkou pro dítě se všemi z toho vyplývajícími pravidly. Např. při porodu některé porodnice prý potřebují papír, aby otec mohl být u porodu – nemají na to právo, ale je jednodušší ukázat papír. Nemluvě o problémech typu úmrtí matky při porodu, bezvědomí, kóma matky.

Hlavním důvodem, proč sepsat otcovství co nejdříve, je riziko, že v době těhotenství může otec zemřít nebo být „jen“ v kómatu, např. při dopravní nehodě. Matka dítěte by musela dokazovat otcovství, navíc v těhotenství a po úmrtí (v kómatu) partnera, tedy v psychicky náročné době.

Dokazování otcovství může být velice těžké a složité, drahé, někdy nemožné. Krom řekněme morálního uvedení otce v rodném listě jde např. i o dědictví dítěte po otci i jiném příbuzném z otcovy strany nebo o nárok na sirotčí důchod.

Otcovství v případě manželství

V případě manželství se povinně uplatní tzv. domněnka otcovství popsaná § 776 (1). Domněnka otcovství a pravidla kolem ní definovaná v zákoně mají ten nemilý efekt, že pokud žena počne s milencem a nestihne se rozvést a provdat za tohoto muže-milence, je otcem do porodu vždy původní manžel. Tedy např. skutečný otec nemá nárok na volno v zaměstnání a hlavně nemá práva k dítěti (rozhodování o zdravotní péči, péče o dítě, když matka není schopna). A matka může zůstat u porodu bez otce dítěte a vysoce pravděpodobně i bez manžela. Zdá se, že je to takový trest pro svůdníka i nevěrnou manželku, jenže je nepřímo trestáno i nevinné dítě.

Proč nezvolit obvyklou a snadnou cestu manželstvím nepředpokládaje nevěru v manželství? Vícero důvodů, které by vydaly na celý článek. Jedním z hlavních důvodů je to, že manželství je trojstranná „smlouva“ mezi párem a státem, u které stát trpí retroaktivitu: uzavřete-li manželství za nyní platných podmínek, prakticky jakékoliv změny v zákoně (vztah k exekutorům, dědická práva a další) se okamžitě projeví na vašem manželství, i když jste je uzavřeli kdysi za naprosto jiných podmínek. Pokud takoví právní hazardéři nejste, abyste se účastnili této právní loterie, nezbývá vám než být nesezdaní.

Uznání otcovství s průkazkou i bez

Pokud se podíváte na oficiální stránky o uznání otcovství nějaké matriky, často se dočtete, že matka k uznání otcovství potřebuje těhotenskou průkazku. Pokud na těhotenskou průkazku počkáte, uznání otcovství sepíšete obvykle nejdříve cca v 8. TT (týdnu těhotenství), po prvním ultrazvuku, kdy je vám lékař schopen detekovat těhotenství.

Pokud chcete uznání otcovství i dříve, protože k úmrtí otce může dojít dříve, nebo pokud z nějakého důvodu ultrazvuk do 8. TT nechcete nebo nestihnete, musí se matrika obejít bez těhotenské průkazky, protože výše zmíněný § 779 NOZ.

Vyzkoušeli jsme pražské taxikáře. Co myslíte, okradl nás někdo? Podívejte se do galerie, jak náš test probíhal

Na úřadech můžete narazit na „běžnou praxi“

Když jsme šli na matriku, úřednice byla velice překvapená, co po ní chceme bez těhotenské průkazky, že bez těhotenské průkazky nám nevystaví uznání otcovství, že je to „běžná“ praxe. Trvali jsme na svém. Šla se poradit s vedoucí. Po návratu sdělila, že nepotřebuje konkrétně těhotenskou průkazku, ale nějaký jiný doklad. Trvali jsme na svém. Poslala nás za vedoucí matriky. U vedoucí byla trochu debata, co je psáno v zákoně. Trvali jsme na svém.

Nakonec se spokojila s čestným prohlášením ženy, že dítě bylo počato. Osobně si myslíme, že by to mělo jít i bez něj, protože těsně po početí nikdo ani netuší, jestli bylo počato, tedy s čistým svědomím nemůže žena podepsat čestné prohlášení o početí, ale může např. podepsat něco jako důvodné podezření, že dítě bylo počato, ale to budeme případně řešit příště.

Obejdete se i beze jména

Uznání otcovství lze sepsat i bez shody na jméně i příjmení dítěte, na druhou stranu podepíšete-li i jména a příjmení (pro každé pohlaví), usnadníte si papírování a vydání rodného listu po porodu. Stačí pak jedna datovka.

skoleni_7_4

Uznání otcovství jako pojistka proti komplikacím

Uznání otcovství mohu doporučit každému nesezdanému páru. Uznání otcovství lze sepsat hned po početí, tedy bez těhotenské průkazky, bez jakéhokoliv důkazu, protože prostě těsně po početí žádný důkaz není a těžko může být. Čím dříve sepíšete, tím více snížíte riziko problémů, např. s děděním, nejen pro případ smrti.

Na závěr si dopřeji trochu snění. Bylo by hezké, když je zákon v něčem striktní jako např. domněnka otcovství v manželství, aby byl domyšlený. Protože je těžké domýšlet zákon, měla by být vždy volnost ve vzájemné domluvě. A také by bylo hezké, kdyby zákon zmiňoval, explicitně připouštěl, vyvratitelnou domněnku otcovství mimo manželství, usnadnilo by to život lidí neúčastnících se právní rulety kolem manželství.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).