Hlavní navigace

Dolaroví milionáři v Česku: do čeho investují?

24. 6. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dolaroví miliardáři v České republice mají velké majetky a potřebují je investovat, aby přinejmenším neztrácely svou hodnotu.

Pokud přemýšlíte nad tím, do čeho a jak investovat, mohly by pro vás být přínosné výsledky podrobného průzkumu mezi českými dolarovými milionáři. Od koho jiného se také poučit, než od těch, kterým se za život nějaký ten majetek podařilo nashromáždit. Klub dolarových milionářů začíná kolem částky 20 milionů korun disponibilního majetku (to znamená, že se do částky počítá pouze volný majetek, nikoliv například dům, ve kterém dotyčný bydlí) a podle odhadů takových šťastlivců žije v České republice kolem 20 000.

Kdo jsou dolaroví milionáři?

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % SR) stojící na prahu padesátky (průměrný věk respondentů v ČR je 51 let, v SR pak 49 let). Celých 40 % českých a 30 % slovenských milionářů je ve věku mezi 50 – 59 lety. Očekávají nastartování ekonomiky a růst HDP. Současnou ekonomickou situaci vnímají spíše jako příležitost pro své investice. Jsou velmi aktivní v občanské společnosti. Přispívají na dobročinnost, podporují sportovní i kulturní aktivity a aktivně se zapojují do pomoci v případě živelních katastrof. Pálí je fungování justice, neefektivita státní správy a vysoká daňová zátěž. Dolaroví milionáři jsou nejčastěji majiteli firem (48 % v ČR, 66 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (15 % v ČR, 11 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 5 % v SR).

Dolaroví milionáři jako investoři

Většina dolarových milionářů se považuje za konzervativní investory, kteří pokládají za klíčové správné rozložení investičního portfolia. K určitému konzervatismu je vede především životní fáze, ve které se nachází, uvědomují si zodpovědnost za rodinu, svou firmu a lidi, které zaměstnávají.

O svých investicích se rozhodují velmi intuitivně, stejně důležitou roli při rozhodování o dané investici hrají vedle intuice také emoce, tedy jak blízká je daná sféra investorovi. Dolaroví milionáři chtějí do značné míry rozumět oboru, do kterého hodlají investovat. Dokonce 69 % českých a 86 % slovenských dolarových milionářů důležitost znalosti oboru zdůrazňuje.

O investicích se dolaroví milionáři často radí v úzkém kruhu známých a přátel, jde však o profesionální „reciproční výměnu informací“, kdy oni samotní nabízí výměnou svou radu. Mezi dolarovými milionáři je třeba rozlišovat „profesionální investory“, kteří investují samostatně a pro své rozhodování využívají více zdrojů informací, a mezi podnikateli, kteří se investicemi mimo vlastní firmu zabývají jen okrajově. Pro ty je pak primárním zdrojem informací jejich privátní bankéř.

Na špici se dostává půda a pozemky

U dolarových milionářů je patrný odklon od tradičních investičních nástrojů, které v současné době, kdy dochází k neustálému snižování úrokových sazeb, nenabízejí již tak atraktivní zhodnocení. Za nejzajímavější investici tak platí zemědělská půda (31 % v ČR, 38 % v SR) či stavební pozemky (28 % v ČR, 20 % v SR).  Právě pro půdu hraje její cena, která je oproti okolním státům velmi nízká, a tedy s největší pravděpodobností se dříve či později ceny půdy v Evropě vyrovnají.

miliardáři
Autor: J&T Banka

Domácí burza neláká

Stále lukrativní je nákup firem, akcie zahraničních firem či korporátní dluhopisy. Za zajímavé považují také investice do akcií, především pak zahraničních firem (24 % v ČR, 23 % v SR). Čeští i slovenští dolaroví milionáři (52 % českých a 75 % slovenských) se pak shodují, že pražská i bratislavská burza cenných papírů pro ně není investičně zajímavá. To je způsobeno především limitovanou nabídkou a minimem příležitostí pro raketový růst obchodovaných firem. 

Nebrání se ani alternativním investicím

Chuť investovat do firem se promítá i v přístupu ke start-upům. Ty neodmítá celých 74 % českých a 63 % slovenských milionářů. Naopak téměř 40 % již investici do start-upů zvažuje a přibližně každý osmý už dokonce do start-upu investoval. Stejně tak jako v případě investice do firmy i zde je patrná snaha o podporu podnikání a předávání know-how. Vedle start-upů neodmítají dolaroví milionáři ani alternativní investice. Největšímu zájmu se pak těší investice do obrazů a uměleckých předmětů (45 % v ČR, 38 % v SR), veteráni (16 % v ČR, 21 % v SR) a na Slovensku také drahé mince, bankovky a stará vyznamenání (9 % v ČR, 29 % v SR). Naopak z dříve tradiční cesty, jak uchovat bohatství, dnes ustupuje filatelie.

skoleni_29_6

miliardáři
Autor: J&T Banka

Příležitost nabízejí rozvíjející se trhy

Jako region nabízející nejslibnější zhodnocení investic v příštích 3 až 5 letech vnímají milionáři dynamicky se rozvíjející trh jihovýchodní Asie. Dokonce celých 62 % českých a 57 % slovenských dolarových milionářů souhlasí s tím, že rozvíjející se trhy jako Čína, Indie, Rusko, Afrika či Jižní Amerika nabízejí skvělé možnosti zhodnocení investic. Velmi dobře si přitom uvědomují možná rizika spojená s takovou investicí. Rozvinuté trhy západní Evropy, USA a Japonska považují za stabilní a jen 45 % z nich se na tyto trhy dívá jako na místo, kam se v současnosti vyplatí investovat.

Propadákem se staly komodity

Největší propad v očekávání zhodnocení investic zažily komodity, které se u českých milionářů propadly ze 17 % v roce 2013 na 7 % v letošním roce. Na Slovensku zažily propad nejen komodity (11 % v roce 2013 versus 7 % v roce 2014), ale především obchod s měnami, který propadl z 22 % v roce 2013 na 9 %.

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2014:

Průzkum, který probíhal mezi únorem až dubnem 2014, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 20 milionů korun v České republice nebo 728 000 eur na Slovensku. Do průzkumu se zapojilo celkem 197 respondentů z řad dolarových milionářů (141 Čechů a 56 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a skupinový rozhovor s privátními bankéři J&T Banky.

Autor článku

Spotřebitelské finance i politicko-ekonomická témata jsou vodou na můj mlýn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).