Hlavní navigace

Dohodáři už mohou žádat o nové kompenzace za únor

8. 3. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Žádat o ně ale mohou jen ti, jejichž příjmy se kvůli vypuknutí pandemie snížily minimálně o polovinu. Pokud splníte podmínky, dostanete 500 korun denně. A v případě karantény a nucené izolace můžete dostat izolačku ve výši 370 korun.

Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) mohou stejně jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých s. r. o. žádat od 2. března 2021 o kompenzační bonus. Podmínky pro dohodáře se ale v mnohém liší.

Předně, dohodáři nemají podle nových pravidel vyplácení kompenzací nárok na příspěvek ve výši až 1000 korun denně, ale pouze na 500 korun denně.

Na rozdíl od OSVČ a společníků eseróček nemohou dohodáři pobírat kompenzační bonus 500 korun i za dny, kdy měli nařízenou karanténu nebo izolaci. Mají ale nárok na tzv. izolačku. Ta činní 370 korun denně. Podmínkou však je, aby si dohodář platil nemocenské pojištění.

Dohodáři se účastní nemocenského pojištění, jestliže jejich měsíční příjem v roce 2021 přesáhne částku 3500 korun, pro rok 2020 platil limit 3000 korun, v případě, že pracují na dohodu o pracovní činnosti, a pokud pracují na dohodu o provedení práce, musí jejich příjem přesáhnout 10 000 korun.

Co musíte splnit, abyste měli na kompenzace nárok

Splnit musíte pět základních kritérií.

První podmínkou je, aby činnost vašeho zaměstnavatele byla dotčena vládními opatřeními a jeho současné příjmy se oproti stavu před vypuknutím pandemie snížily minimálně o polovinu.

Propad příjmů nejméně 50 % se bude posuzovat vždy za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti srovnávacímu období. Srovnávacím obdobím jsou tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období (lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si zvolíte).

Druhou podmínkou je, abyste pracovali na dohodu v období od 1. června do 30. září 2020, jde o tzv. rozhodné období. Případně je také možné, abyste pracovali na dohodu 4 po sobě jdoucí kalendářní měsíce bezprostředně předcházející bonusovému období, za něž kompenzaci žádáte.

Třetí podmínkou, kterou musíte splnit, abyste si mohli podat žádost, je, že alespoň za 3 kalendářní měsíce rozhodného období (z celkových čtyř možných) vám zaměstnavatel vyplatil započitatelný příjem ve výši zakládající účast na nemocenském pojištění.

Započitatelným příjmem je tedy u lidí pracující na DPP 10 000 korun měsíčně. Jestliže pracujete na DPČ, jsou pro vás oním započitatelným příjmem 3000 korun měsíčně, pokud použijete jako rozhodné období dobu od 1. června do 30. září 2020. Pozor, když použijete jako rozhodné období 4 po sobě jdoucí kalendářní měsíce bezprostředně předcházející bonusovému období, za leden 2021 je pro vás započitatelným příjmem částka 3500 korun za měsíc.

Není však nutné, aby k zúčtování započitatelného přijmu došlo pouze u jednoho zaměstnavatele. V případě, že jste v rámci rozhodného období pracovali u více zaměstnavatelů a měli platných více dohod (například jedna dohoda vám platila v červnu a červenci a druhá v září roku 2020), je možné tyto dohody pro účely splnění této podmínky kombinovat. Jinak řečeno existuje-li v rámci rozhodného období souběh více dohod u různých zaměstnavatelů, může být účast na nemocenském pojištění v každém ze tří měsíců navázána na příjmy od jiného zaměstnavatele.

Čtvrtou podmínkou tedy je platit nemocenské pojištění jako zaměstnanec alespoň 3 kalendářní měsíce a zároveň nevykonávat jinou činnost, kde taktéž odvádíte nemocenské pojištění. Výjimkou je pouze to, když pracujete jako dobrovolní pracovníci pečovatelské služby nebo vykonáváte pěstounskou péči, případně pobíráte odměny pěstouna. Tyto činnosti nejsou překážkou nároku na kompenzační bonus.

Pátou podmínkou přiznání nároku na kompenzační bonus je to, že převažující (tj. nadpoloviční) část vaší práce vykonávané na dohodu jste dělali pro zaměstnavatele, kterého významně zasáhla situace související s probíhající pandemií koronaviru. 

Za jaké období můžete žádat kompenzace

Kompenzaci je možné čerpat za dvě bonusová období, únor a březen 2021. Nový kompenzační bonus platí zpětně od 1. února 2021.

  • První bonusové období: od 1. února 2021 do 28. února 2021.
  • Druhé bonusové období: od 1. března 2021 do 31. března 2021.

Lhůta pro podání žádosti:

Za první bonusové období do 3. května 2021.

Za druhé bonusové období do 1. června 2021.

Kdy nárok na kompenzační bonus nemáte:

  • jestliže vám ve dnech bonusového období byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,
  • v případě, že jste v daném období obdrželi kompenzace z jiného titulu (například jako OSVČ či jako společník s. r. o.). Pokud jste v době bonusového období pracovali na více dohod, nárok na kompenzaci vám vzniká za jeden kalendářní den vždy jen jednou.

Jestliže jste si už požádali o původní kompenzační bonus za období od 1. do 15. února 2021, nevadí to. I tak si můžete o novou kompenzaci zažádat. Dojde k vzájemnému započtení. Podpora vám bude snížena o už vyplacené peníze tak, aby maximální výše vaší kompenzace za únor nepřekročila částku 14 000 korun.

Jak podat žádost

Pro vyplnění žádosti můžete využít webovou aplikaci.

Postup jejího vyplnění je relativně snadný. Přiblížili jsme vám ho v článku Podnikatelé už mohou žádat o nové kompenzace. Dostanou až 1000 Kč denně.

Součástí žádosti je čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Tip do článku - účto fakturace duben

Žádost o kompenzační bonus se podává na finanční úřad, který je správcem vaší daně z příjmů. Jde o úřad, který je nejblíže místu, kde máte nahlášenou adresu trvalého bydliště. Žádost můžete podávat přes e-mail, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně.

S proplácením kompenzací se počítá až v půlce března

Nový kompenzační bonus 2021 proplácí Finanční správa podle nového zákona za odlišných podmínek než předchozí kompenzace. Proto musí nově nastavit a vytvořit kontrolní systém, způsob zpracování a vyplácení žádostí. Finanční správa proto prosí žadatele o trpělivost. Na svých stránkách uvádí, že proplácení bonusu začne nejdříve od poloviny března.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).