Hlavní navigace

Přehledně: dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2021

29. 1. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Přehledné shrnutí všech podstatných informací, který se týkají zdanění a odvodů pojistného u DPP a DPČ od 1. 1. 2021. Rozhodné částky, platby pojistného, limity a hranice.

Důležitou změnou, která mimo jiné ovlivní právě i práci na dohody konané mimo pracovní poměr, je zvýšení částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění v zaměstnaneckém poměru.

Vyšší rozhodná částka

Hranice rozhodné částky vyplývá z všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a přepočítacího koeficientu, jejichž součinem je průměrná mzda pro rok 2021. Rozhodná částka se stanovuje jako jedna desetina průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlená na pětistovky dolů a pro rok 2021 činí 3500 Kč (v minulém roce byla rozhodná částka ve výši 3000 Kč).

Dohoda o pracovní činnosti

Informace o povinných náležitostech ve smlouvě či o jejím rušení najdete v článku Dohoda o pracovní činnosti: smlouva pro dlouhodobý úvazek na kratší pracovní dobu.

Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) se uzavírá podle § 76 zákoníku práce. U jednoho zaměstnavatele ji můžete uzavřít jen v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzuje se za celé období trvání smlouvy, max. ale za 52 týdnů).

Placení pojistného

Pracujete-li na DPČ a váš měsíční hrubý příjem činí alespoň 3500 Kč, jste účastni nemocenského pojištění a zároveň platí, že budete odvádět i důchodové a zdravotní pojištění.

U důchodového, resp. sociálního pojištění totiž platí, že ho odvádíte jako u běžného zaměstnaneckého poměru kromě případů, kdy jde o zaměstnání malého rozsahu. A to je definováno právě příjmem nižším než 3500 Kč měsíčně.

Stát platí zdravotní pojištění (podle § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění) např. za nezaopatřené děti, poživatele důchodů, příjemce rodičovského příspěvku, osoby na mateřské či rodičovské dovolené, příjemce mateřské, uchazeče o zaměstnání, osoby pečující o závislé osoby atd.

U zdravotního pojištění zase platí, že zaměstnání u této dohody vzniká (a vy jste považováni za zaměstnance), pokud dosáhnete tzv. započitatelného příjmu. Jeho hranice se odvozuje od limitu pro povinnou účast na nemocenském pojištění, který začíná od částky 3500 Kč. Na místě se sluší připomenout, že pokud z titulu DPČ neplatíte zdravotní pojištění a nespadáte ani do skupiny státních pojištěnců, musíte si platit pojistné na zdravotní pojištění sami.

Limit pro pojistné platí pro každého zaměstnavatele, se kterým máte sjednanou DPČ, zvlášť. Pokud byste měli naopak více těchto dohod podepsaných u jednoho zaměstnavatele, příjmy z nich se pro tyto účely sčítají.

Placení daně z příjmu

V případě odvodu daně není situace tak jednoznačná. Způsob odvodu závisí na tom, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali Prohlášení poplatníka daně z příjmů (dále jen Prohlášení) a jak vysoký je váš měsíční hrubý příjem. Připomínáme, že v daném měsíci můžete mít Prohlášení podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud ho podepíšete, můžete uplatňovat daňové slevy.

V případě, že jste podepsali Prohlášení, platíte 15% zálohovou daň (a uplatníte daňové slevy).

V případě, že jste nepodepsali Prohlášení, záleží ještě na výši hrubého měsíčního příjmu. Pokud je úhrnné výši u jednoho zaměstnavatele do 3500 Kč vč., odvedete 15 % srážkovou daň. (Tento limit je opět nastaven podle částky rozhodné pro účast na nemocenském pojištění.) V případě, že činí 3501 Kč a výše, odvedete 15% zálohovou daň.

Máte-li uzavřenou dohodu s hrubým příjmem od 3500 Kč měsíčně, bude základem daně už jen hrubá mzda, nikoli tzv. superhrubá mzda. Pokud jste podepsali Prohlášení, dosáhnete i na zvýšenou daňovou slevu na poplatníka.

Hra se slovy

Jak jsme upozornili v článku Mění se pravidla pro účast na nemocenském pojištění a limit pro uplatnění srážkové daně, zdá se pojistný a daňový limit stejný, protože činí 3500 Kč. Každý je ale přitom definovaný různě. Účast na nemocenském pojištění totiž vzniká při příjmu alespoň ve výši 3500 Kč, zatímco srážková daň se odvádí při příjmu do 3500 Kč.

Z toho vyplývá, že při příjmu do 3499 Kč vč. je možné danit srážkou a neodvádí se pojistné. Při příjmu přesně 3500 Kč měsíčně vzniká účast na nemocenském pojištění a platí se i zdravotní a sociální pojištění a ještě je možné uplatnit i srážkovou daň. U příjmu o korunu vyššího, tedy od 3501 Kč, platí pro odvody to samé, ale daň se odvádí pouze zálohou.

Dohoda o provedení práce

Informace o povinných náležitostech ve smlouvě či o jejím rušení najdete v článku Dohoda o provedení práce: vhodná smlouva nejen pro studentské brigády.

Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá podle § 75 zákoníku práce a dá se sjednat maximálně na 300 hodin ročně. Pokud máte v daném roce u jednoho zaměstnavatele uzavřených více těchto dohod, rozsah se sčítá. Máte-li tyto dohody u různých zaměstnavatelů, sjednaný rozsah se posuzuje za každého z nich zvlášť.

Placení pojistného

dohody o provedení práce platí pro platbu daně a pojistného jiný limit. Pracujete-li na DPP, vzniká účast na nemocenském pojištění v případě, že je váš měsíční hrubý příjem vyšší než 10 000 Kč. Kromě toho odvádíte také zálohy na důchodové a zdravotní pojištění. Limit příjmu platí pro každého zaměstnavatele zvlášť. Máte-li ale u jednoho zaměstnavatele více těchto dohod, posuzují se měsíční hrubé příjmy dohromady.

Opět platí, že pokud příjem nezakládá povinnost odvádět z DPP zdravotní pojištění, neodvádíte ho z titulu jiné výdělečné činnosti a nejste ani státní pojištěnec, spadáte do skupiny osob bez zdanitelných příjmů a musíte si platit zdravotní pojištění sami. Záloha pro letošní rok činí 2052 Kč měsíčně.

Placení daně z příjmu

Způsob zdanění opět závisí na tom, zda jste u daného zaměstnavatele podepsali Prohlášení a jaký je váš měsíční hrubý příjem. Znovu připomínáme, že Prohlášení můžete v jednom měsíci podepsat jen u jednoho zaměstnavatele, u kterého díky tomu můžete uplatnit daňové slevy.

Pokud jste nepodepsali Prohlášení a váš příjem nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně hrubého, odvedete srážkovou 15% daň.

V případě, že jste nepodepsali Prohlášení, ale příjem přesáhne 10 000 Kč měsíčně, zaplatíte 15% zálohovou daň.

Máte-li u daného zaměstnavatele podepsané Prohlášení a příjem nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně, odvádíte 15% zálohovou daň.

Máte-li u zaměstnavatele podepsané Prohlášení a příjem 10 001 Kč a víc, odvádíte 15% zálohovou daň.

Limit pro vznik účasti na nemocenském pojištění, povinné odvody i hranici pro případný odvod srážkové daně je tedy u DPP stejný.

Srážková daň a daňové přiznání

V případě, že jste z DPP nebo DPČ platili daň srážkou, můžete si takové příjmy zahrnout do daňového přiznání a započíst sem právě i sraženou daň. Tím může vzniknout nárok na její vrácení.

Na daňový přeplatek touto cestou mohou dosáhnout lidi s nižšími příjmy, kteří nemají daň tak vysokou a nevyužijí tak plně benefity daňových slev a nezdanitelných částek, dále poplatníci, již nepodepsali Prohlášení a neuplatnili tak daňové slevy, nebo ti, kteří nepracovali po celý rok a nevyužili tak slevu na poplatníka v plné míře (např. důchodci, studenti, rodiče na rodičovské dovolené).

Budete-li si podávat daňové přiznání, nezapomeňte požádat všechny zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech.

CHP23

Odvádění daně srážkou samo o sobě povinnost podávat daňové přiznání nezakládá, ve zmíněných případech se vám ale může vyplatit. Poplatníci, kteří v jednom měsíci odvedli u více zaměstnavatelů daň zálohou, přiznání podat naopak musí.

Zrušení superhrubé mzdy a vyšší sleva

Pracujete-li na dohodu, jistě vás potěší zrušení superhrubé mzdy, díky kterému zůstane z příjmu z dohody víc. Ti, kteří podepsali Prohlášení, a mohou tak uplatnit daňové slevy, si navíc odečtou i zvýšenou slevu na poplatníka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).